Lydriket Norge: EØS er skandalen, ikke norske trygdevedtak

Forkjemperne for den totale underkastelsen av EU-kommisjonens ekstreme markedsøkonomi er på offensiven i Norge. De har funnet ei sak som de kan bruke til å få oppslutning om EØS-avtalen:  Stønadsmottakere hadde sluppet å få inndratt en ytelse gitt på vilkår de brøyt — hvis EU-kommisjonen hadde bestemt og ikke norske politikere. EU- og EØS-motstandere vakler, og har kanskje finni saka de kan bruke til komme i seg inn i den europeiske venstrefolden der motstand mot EUs markedsøkonomiske politikk ses på som nær voldelig høyreekstremisme.
I forlengelsen av EØS-skandalen ligger EU-kommisjonens naturlige framtidige krav: Ingen stat i EU kan vedta sosiale ytelser som ikke samtidig alle andre 448 millioner EU-innbyggere har krav på. 

Av Ove Bengt Berg

Les mer «Lydriket Norge: EØS er skandalen, ikke norske trygdevedtak»

Antirasisme: Klassekampen vaskes vekk i pigmentanalyse

fullsizeoutput_7e83
Klassekampen 6. juni 2020 om et opprør i 1965

Pål Steigan har i dag lagt ut artikkelen «Hoved-motsigelsen — rase eller klasse?». Som et tillegg legger jeg ut innlegget mitt fra 6. juni der jeg også tok opp spørsmålet om motsigelsen mellom klasse og rase. Jeg viser også til innlegget «Anitrasismen overtas av globalistiske ensrettere». Innlegget 06.06.2020 med noen mindre justeringer:

Det er ikke noe nytt med protestene mot rasistisk vold i USA. Opptøyene har aldri ført til viktige forbedringer. Heller ikke med en president i åtte år og som hadde riktig hudpigment. Opphevelsen av apartheid i Sør-Afrika førte ikke til grunnleggende sosiale forbedringer. Nå henger hele det globalistiske økonomiske og intellektuelle sjiktet seg på, åpenbart i et håp om å hindre Trump gjenvalg. Som om han er problemet.

Les mer «Antirasisme: Klassekampen vaskes vekk i pigmentanalyse»

Allerede sjuke på eldrehjem dør 84 år gamle

Eldre- og sjukeheimer er smittesentre.
Foto: OBB

Ni av ti koronadøde hittil hadde minst «én underliggende kronisk sjukdom». Gjennomsnitts-alderen for de døde er 84 år. De smittes på sjukeheimer.
Folkehelseinstituttet anslår at det er mellom 32 000 og 42 000 som har blitt smitta i Norge, men at det bare er registrert en fjerdedel av dem. Av antall bekrefta smitta i Norge har 2,8 prosent dødd. Regnes antatte smitta med, er dødeligheten på 0,7 prosent.
Det er 2 051 fra 60 år og eldre som har blitt registrert som smitta. 242 av dem har dødd, dvs en dødelighet på 12 prosent for disse.

Les mer «Allerede sjuke på eldrehjem dør 84 år gamle»