Kategori: Ytringsrett

DN-redaktør: De tok feil: «I alt.»

26.03.22 skreiv politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Frithjof Jacobsen, i en kommentar at «Den forstokkede antiamerikanisme som har fått så stor plass i debatten er det ingen grunn til å høre på lenger. Det er nå klart at de tok feil. I alt.».
I dag har seniorforsker i Norsk Utenrikspolitisk institutt (Nupi), Julie Wilhelmsen, fått på trykk et innlegg i Dagens Næringsliv der hun «nekter å godta en fordummende og farlig praksis der kritiske spørsmål er forbeholdt diskusjonen av kun noen stater og politiske enheters politikk» og avslutter innlegget med at Jacobsens utfall «hører ikke hjemme i en opplyst avis».
Men Jacobsen har rett, USAs tidligere og nåværende herjinger rundt om i verden kan bare forsvares hvis motforestillinger knebles.
Les mer «DN-redaktør: De tok feil: «I alt.»»

Redaktør Lurås i Resett: Ikke skriv på Resett!

DSC_0277
Foto: OBB

For skriver du på Resett kan jobben være i fare. Sa redaktør Helge Lurås under Klimarealistenes konferanse om ytringsfrihet i Oslo 22.11.2021. Han viste til 30-40 henvendelser fra skribenter hos han som ba om at det de hadde skrivi på Resett måtte bli sletta fra Resetts nettside. Det sier noe om ytringsfrihetens kår i Norge i dag. Både jobb, særlig på universitetene, og anseelse er i fare om en velger å gjøre meningene sine kjent der en slipper til. Og ikke lar seg avspise med å få innleggene sine i de etablerte medienes papirkurver.

Les mer «Redaktør Lurås i Resett: Ikke skriv på Resett!»

Ytringsfrihet til pynt: Politiske diskusjoner truer ensretting

Ytringsfriheten hylles, samtidig som mange tilhengerne av fri ytringsrett i økende grad krever innskrenka ytringsrett.
Mindretallet har alltid rett, lot Henrik Ibsen «En folkefiende» si. Men tillater vi i dag at andre syn enn de mektiges syn, at andre, et mindretall, kommer til orde? I 2018 skreiv filosof Einar Øverenget i Aftenposten at det var «bekymringsfylt at samfunnsdebatten i økende grad handler om at enkelte bør fratas muligheten til å ytre seg». Tendensen har bare økt siden sia 2018.

Tegning av Karine Haaland

Sahra Wagenknecht skriver i boka «De sjølrettferdige» fra juli i år at respekten for annerledes tenkende og saklig debatt har forsvinni i Tyskland. I stedet for demokratiske meningsutvekslinger har vi fått følelsesladde indignasjonsritualer, moralsk nedrakking og åpent hat. Det har blitt et giftig diskusjonsklima, enten det dreier seg om innvandring/åpne grenser, korona, rasisme eller klimadebatten.
Det er ikke bedre vilkår for ytringsfriheten i Norge enn det er i dagens Tyskland.
Les mer «Ytringsfrihet til pynt: Politiske diskusjoner truer ensretting»