Kategori: Ytringsrett

Bare såvidt to år på Bertheussen: Rasistisk strafferabatt? Eller overklasserabatt?

Oslo tingrett avviste enhver troverdighet til Laila Bertheussens forklaring for bilbrann- og mordbrannforsøk, og dømte henne til ubetinga fengsel i ett år og åtte måneder. Den mildeste straffen av alle kjente slike saker der politikere som offentlig tillitvalgte eller i regjeringsapparatet er blitt trua eller angripi. En ekstrem muslim som sendte sms til stortingsprepresentant Abib Ravda, fikk to år og seks måneder i fengsel. Bløtkakekasteren fikk to år i fengsel.
Fikk Bartheussen rasistisk strafferabett som hvit, eller rabatt fordi hun hører til den politiske overklassen? Les mer «Bare såvidt to år på Bertheussen: Rasistisk strafferabatt? Eller overklasserabatt?»

Å avvise blasfemi dreier seg ikke folkeskikk, men om underkastelse av en religions påbud

Blodet etter halshugginga var ikke tørt før halshuggeren blei lytta til: «Bør vi ikke stoppe med blasfemi», spurte flere. Og jo flere som blei drept i nye aksjoner, jo tydeligere blei dette spørsmålet stilt: «Er denne krenkinga virkelig verdt alle disse drapene?» Alltid med forutsetninga: «Vi er selvfølgelig mot terroren, men…» Andre politiske drapsmenn med et motsatt syn, møtes ikke med sånne argumenter.
Volden seirer mot blasfemi og satire: Satiretegnere sies opp, blasfemi nærmer seg forbud igjen. Vis folkeskikk og færre blir drept, lokker tilhengerne av forbud mot blasfemi og satire med. Mange taleføre venstreorienterte hevder at muslimer er viktige allierte i kampen for den daglige lønnskampen, og kanskje til og med for den sosialistiske revolusjonen. Disse konkluderer: Da må vi godta deres vetorett for å delta i økonomiske kamper: Underkastelse av deres religions praksis, slik de leser den bokstavelig.

Les mer «Å avvise blasfemi dreier seg ikke folkeskikk, men om underkastelse av en religions påbud»

Islam- og innvandringskritikerne har skylda for all terror!

Når høyreekstreme utfører terrordrap, er det fordi kritikerne av islam og innvandring oppmuntrer dem. Når islamister utfører terrordrap, er det fordi kritikerne av islam og innvandring med sin hets tvinger dem til det. All terror skyldes de samme personene, ordene fra islam- og innvandringskritikerne. Påstår islamsympatisørene. De tar fullstendig feil. De er bare ute etter å kriminalisere andre andre ytringer enn sine egne. Les mer «Islam- og innvandringskritikerne har skylda for all terror!»