Kategori: Ytringsrett

Kampen mot ytringsfriheten

«Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det»* gjelder ikke lenger. «Det tankevekkende i dag er den økende anerkjennelsen av ytringer som bestrider andres rett til å ytre seg. Jeg er dypt uenig i det du sier, og vil derfor hindre deg i å si det.»

Øverenget
Aftenposten 10.09.2018

Nå er det kampen for å innskrenke ytrings-friheten som er på offensiven som aldri siden middelalderen. Ytringsfriheten kreves innskrenka i humanismens navn, og som den første kampen mot ytringsfrihet: for å forsvare religionene mot kritikk. I stedet står kampen om oppfinnsomhet for å finne argumenter for å innskrenke retten og muligheten til å ytre det en vil, og finne grunnlag for å avsette og straffe dem som kommer med ytringer de mektigste ikke liker. Særlig mot religionskritikk, les islamkritikk. Forkjempere for innskrenka ytringsfrihet får til og med forfatterforeningas ytringsfrihetspris. Les mer «Kampen mot ytringsfriheten»

Del 3: Inndra boka til Michelet? Nei, det er å gi etter for dem som vil kriminalisere ytringer

Å inndra boka til Michelet er å gi etter for dem som vil innskrenke ytringsrommet — for andre meninger enn dem Michelets tilhengere har. Juridisk er det heller ikke grunnlag for å kunne inndra boka hennes på grunn av hennes mulige uriktige påstander, hevder jusprofessor Olav Torvund i et innlegg gjengitt her.

ap.no-10.9.2019
Fra Aftenposten 10.09.2018

Vår tid preges av sterk politisk ensretting, med økende krav om innskrenking av ytringsfriheten. Som filosof Einar Øverenget skreiv i en kronikk i Aftenposten, kommentert på politikus.no. Krav som følges av politiske seire, som innskrenkingene som kom med straffelovens § 185. Innskrenkingene er retta mot opposisjonelle synspunkter til «den eneste mulige politikken». Det er viktig for oss som er uenig i den politikken som dominerer, å ikke falle for fristelsen til å kreve redusert ytringsfrihet når det hevdes meninger vi er uenige i, eller er åpenbart uriktige. Interessant i Michelets tilfelle er at hennes politiske budskap har støtte fra dem som har det politiske hegemoniet om påstanden: den politiske motstandsledelsen i Norge støtta av London-regjeringa mot den nazistiske okkupasjonen var rasistisk, antijødisk og som i dag følges opp med påstanden om at muslimer behandles som vår tids jøder. Den siste påstanden er rett og slett feil: Vår tids jøder er rett og slett jødene, og de trues og jages — av muslimer. Les mer «Del 3: Inndra boka til Michelet? Nei, det er å gi etter for dem som vil kriminalisere ytringer»

Bare såvidt to år på Bertheussen: Rasistisk strafferabatt? Eller overklasserabatt?

Oslo tingrett avviste enhver troverdighet til Laila Bertheussens forklaring for bilbrann- og mordbrannforsøk, og dømte henne til ubetinga fengsel i ett år og åtte måneder. Den mildeste straffen av alle kjente slike saker der politikere som offentlig tillitvalgte eller i regjeringsapparatet er blitt trua eller angripi. En ekstrem muslim som sendte sms til stortingsprepresentant Abib Ravda, fikk to år og seks måneder i fengsel. Bløtkakekasteren fikk to år i fengsel.
Fikk Bartheussen rasistisk strafferabett som hvit, eller rabatt fordi hun hører til den politiske overklassen? Les mer «Bare såvidt to år på Bertheussen: Rasistisk strafferabatt? Eller overklasserabatt?»