Kategori: Virkelighetsforståing

Klimapolitikkens virkelighet: Løftene senkes i olje!

Foran den varsla klimakatastrofen skulle en tro at alle skjerpa seg og virkelig tok sine spådommer på alvor. Men det gjør hvertfall ikke regjeringene i olje-, kull- og gassproduserende stater. Det er UNEP, FNs Miljøprogram, som i sin rapport for 2021  som melder om planene for de viktigste landa som produserer fossil energi, deriblant Norge. Planlagt forbruk øker til langt over påstått tre graders oppvarming til 2040. Løfter i traktater som Parisavtalen er mindre verdt enn skrift i sand, løftene senkes i olje. Sånn er virkeligheten, viser resultatene av fossil energiproduksjon. Men store Norge redder likevel verden med sitt eksempel ingen stormakter kan la være å følge? Les mer «Klimapolitikkens virkelighet: Løftene senkes i olje!»

Kongsberg-drapene: Menneskerettighetsideologien mot tvang kosta fem mennesker livet

Det er nå klart at det verken var en hvit norsk terrorist eller en muslim «terrorisert av nordmenn til nødvendigvis å måtte drepe» som stod bak drapene på Kongsberg. Drapene har likevel en politisk årsak. Drapsmannen er en kjenning av politiet, og hadde i åresvis gjort helt ville ting som nrk gjenga fra hans venner. Hvorfor blei han ikke tatt inn til behandling? Nei, det er fordi norsk politikk har som mål at færrest mulig skal tvinges til behandling, heller ikke når både vedkommende og samfunnet har stor nytte av det. Den nyliberale menneskerettighetstenkinga styres av folk fjernt fra menneskesinnets mørke destruktive og dødelige raseri. Den styres av overklassens frykt for at deres livsfjerne syn på menneskets vesen skal bli motarbeida. De klarte til og med å gjøre det enda vanskeligere med tvangsinnleggelser etter 2017, trass i at det var vanskelig nok tidligere. Les mer «Kongsberg-drapene: Menneskerettighetsideologien mot tvang kosta fem mennesker livet»

Die Linke: Et oppgjør med Wagenknecht, mindre økonomi og klasser og mer klima og identiteter

Die Linke legger opp til et oppgjør med Sahra Wagenknecht og hennes politikk. Økonomisk valgkamp var mislykka, oppsummerte partisekretæren. Det finnes ingen ensarta «arbeider», sa han. Det finnes bare arbeidere med helt forskjellige politiske og kulturelle meninger. Og disse meningene må vi tilpasse oss og målbære, framstår forslaget til ny politikk som. Nå skal vekta legges på kamp mot klimaendringene og identitære meninger. Les mer «Die Linke: Et oppgjør med Wagenknecht, mindre økonomi og klasser og mer klima og identiteter»