Kategori: Virkelighetsforståing

Hvorfor er det så mange nazister og fascister i Norge, mens de er ubetydelige i Ukraina?

I Norge har vi i mange år blitt fortalt at vi har en økende organisert fascistisk og nazistisk bevegelse. Som Den nordiske motstandsbevegelsen gjennom en NRK-dokumentar. Betydninga av den organiserte nazismen i Norge manes fram av dem som ser seg politisk tjent med å påstå at situasjonen er sånn at nazismen og fascismen utgjør en stor fare i Norge nå. Målet med opphaussinga av påstanden om den omfattende nazismen i Norge er å kriminalisere alle med «uønska» meninger ved å klistre dem til nazisme. Etter mal fra suksessen med utstøtinga av dem som kan karakteriseres som rasister, der definisjonen på rasisme stadig utvides.
Samtidig hevder en del av de ivrigste av Ukrainas støttespillere, mange av dem er også opptatt av den påståtte faren for nazismen og fascismen i Norge, at i Ukraina finnes det ikke nazisme av betydning. I Ukraina, i motsetning til i Norge og Norden, bagatelliserer NRK Urix nazismen i Ukraina. Også faktisk.no og C-REX, instituttet for forsking på «høyreekstremisme og relaterte fenomener», bagatelliserer nazismen i Ukraina.
Uansett i hvilket omfang nazismen og fascismen måtte være utbredt i Ukraina, kan det ikke forsvare en invasjon. Ingen angrep på andre nasjoner kan forsvares med at vi ikke liker regimet der.
Påstandene om den betydelige og økende nazistiske og fascistiske innflytelsen i Norge er usanne. Det er i samsvar med virkeligheten å si at nazistene har betydelig innflytelse i statsapparatet og i regjeringa i Ukraina. Les mer «Hvorfor er det så mange nazister og fascister i Norge, mens de er ubetydelige i Ukraina?»

NRK overstyrer Oslos kommunes vedtak om gatenavn

IMG_2752Det er Oslo kommune som gjennom sine folkevalgte bydelsutvalg bestemmer hvilke navn gatene og veiene i Oslo skal ha. Det godtar ikke NRK. Gjennom sitt samarbeid med Meteorologisk institutt har NRK værvarslingstjenesten Yr.no. Mens Oslo kommune i 2011 endra navn på veien Joh. H. Andresens vei til Sigurd Hoels vei, nekter NRK å slette gatenavnet Joh. H. Andresens vei fra Yr.no.
Er det bare elendig kildekritikk fra NRKs side, eller mener faktisk NRK at de sjøl velger hvilke navn de vil bruke om Oslo, helt uavhengig av hva Oslo kommune vedtar?
I denne saka avslører NRK sin maktarroganse. Spørsmålet om faktiske navn NRK bruker på Yr.no, er oversendt til faktisk.no for å vurdere om NRK faktisk har rett om at Joh. H. Andresens vei finnes i Oslo. Da må vel også faktisk.no kunne si hvor?
Les mer «NRK overstyrer Oslos kommunes vedtak om gatenavn»

Venstresida og rivaliserende imperialistmakter

Stormen mot steigan.no har mer å gjøre med en langvarig utvikling i den vestlige verden det siste tiåret å gjøre, enn uenigheter om og kritikk av redigeringa av steigan.no. Denne utviklinga er særlig tatt fram og er skrivi om av Wolfgang Streeck i flere artikler og bøker. Streecks artikkel «De fortrengtes tilbakekomst som begynnelsen på slutten til den nyliberale kapitalismen» blei oversatt av Rune Skarstein i nr 38 av Vardøger om Venstresida i Europa: Krise og fornyelse. En kommentar jeg hadde i politikus 28.07.2021 er igjen blitt aktuell, og legges derfor ut på ny. Aktuell er også Arne Overreins fotnote om hendingene i Ukraina i 2014.
Streeck mener at denne striden er den mest intense siden slutten av den kalde krigen: «
De resulterende troskrigene kan når som helst gå over i moralske destruksjonskampanjer som berører dyptliggende sjikt av sosial og individuell identitet. Slike prosesser vil være bestemmende for aktelse og foraktelse, inkludering og ekskludering, anerkjennelse og ekskommunikasjon». Og nå er det ikke bare kald krig.

Les mer «Venstresida og rivaliserende imperialistmakter»