Kategori: Virkelighetsforståing

Avsindige priser, avsindig energipolitikk

Det er kamp om hva som er årsaken til de høye strømprisen. Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kjemper arm i arm med støtte fra de viktigste mediene for sin forklaring. Oppgaven for dem er å skjule de reelle årsakene, nemlig deres egne politiske valg om å stille norske ressurser mest mulig billig til råderett for nasjoner og organisasjoner. 
Samtidig er det mange som er glade for de høye strømprisene. Strømprisenes nivå sammen med andre krav om det grønne skiftet peker tydlig i en nye historisk retning, der fortidas fattigdom er målet. Ikke som før forbedring av menneskenes levestandard, men tilbake. Sånn tenker nok de som ikke har vokst opp med utedo og uten kjøleskap.
Eivind Salen jobber i Motvind. Spørsmålet om priser og energipolitikk tok han opp i et innlegg på Facebook 25.08.22. Med hans tillatelse er innlegget hans gjengitt her.

Red. Politikus. Les mer «Avsindige priser, avsindig energipolitikk»

Sanksjoner: Hvem skal ofre for hvem, og hvem tjener på dem?

Hvorfor sanksjonene, særlig de økonomiske? Virker de — for hvem? Etterhvert pipler det fram spørsmål om dette. Spørsmål som egentlig ikke skulle bli stilt. For når USA og EU vedtar noe trenger jo ikke andre å stille spørsmål om det. Men det gjør likevel mange. The Economist stiller spørsmål om det, og til og med i NRK har spørsmålet vært reist. Forskning peker i retning av at sanksjonene ikke virker som tilsikta, men vel så ofte rammer andre enn målet — det tilsynelatende målet. Den merkelige sanksjonen at Tyskland skal si nei til russisk gass fra den nye Østersjøledningen (North Stream 2), rammer mest Tyskland sjøl og til dels andre som Norge. Men sanksjonen tjener USA som kan selge mer av sin olje — og det var hensikten?
På sin Facebook-side skreiv Arne Birger Heli om sanksjonene. Som at det bare er Vestens utpekte fiender som rammes, og om hvem som rammes. Med hans tillatelse er innlegget hans gjengitt her. 
                                                           

Red, Politikus.  Les mer «Sanksjoner: Hvem skal ofre for hvem, og hvem tjener på dem?»

Elitenes sirkulerende fellesskap: Politikk som springbrett

I mange år på Stortinget var Marianne Marthinsen Arbeiderpartiets ledende finanspolitiker. Fra nå skal hun jobbe for Norsk Finans. Tilsynelatende Aps finanspolitiske motstander for sosial likhet. Men det uttrykker både at Aps finanspolitikk er like god høyrepolitikk som Høyres, at eliten sirkulerer i fellesskapet sitt og at politikk bare er et springbrett for videre karriere.
På samme måten skjuler politikerne sannheten om strømprisen, sammen med mediene som også er en del av elitesirkuleringa.

IMG_3385
Arendalsuka, blå makts høytid

Sjelden har det vært så mange unge på Stortinget og i regjeringa. Men målet er ikke å bli gjenvalgt stortingsrepresentant eller komme i regjering for å sitte der. Nei, det er å komme videre til høyt lønna toppstillinger i Norge eller i utlandet. Det er jo ikke aktuelt for tidligere politikere å gå tilbake til dreiebenken, kateteret eller å vaske pleiepasienter, aller minst ungdommer som har levd hele livet sitt i kollokviegrupper og i politikken. Det samme gjelder for dem som har hatt byrådsverv i kommunene, sånne verv er også viktige trinn i karrieren. De trives i denne eliten.
Det dreier seg om en politisk samfunnsstruktur. Det blir lureri når politikerne bruker politiske verv som springbrett og med en politikk som alltid passer til det som lønner seg for dem. Les mer «Elitenes sirkulerende fellesskap: Politikk som springbrett»