Kategori: Valgkamp

Tidligere Dagsavisen-redaktør om krisa i Ap: Partifolk er rasende: Sats på mer innvandring!

Storvik innvandrKaia Storvik*, tidligere sjefredaktør i Dagsavisen, nå nestleder i Tankesmien Agenda, skriver et innlegg i Dagsavisen i dag. Under overskriften «Det må gjøres noe med krisa». «Dagens Ap er fullt av frustrerte, rasende folk, på alle nivåer.» Hennes svar er: Ikke bytt partileder, skift ut rådgiverne hans, fjern innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani. Storvik beskriver Aps indre liv:

«Svært mange av medlemmene i Ap er opptatt av internasjonal solidaritet, flyktningpolitikk og hvordan Norge behandler menneskene som søker asyl her. Blant dem er mange nå rasende på partiets linje og retorikk».

«Slike grep kan skape ro og ny giv i taleføre miljøer, som nå bruker mye av sin tid på å jobbe mot istedenfor for eget parti og ledelse. Det trenger Ap.» [Utheva av OBB].


Men en ting er dette taleføre miljøet i og utafor Ap, er ikke formålet mer å skaffe nye velgere framfor å tilfredsstille innvandringsentusiastene i eget parti? Og finnes velgerne bare blant dagens velgerne til SV, MDG og Rødt? Foruten Venstre, KrF og Sentrum? Les mer «Tidligere Dagsavisen-redaktør om krisa i Ap: Partifolk er rasende: Sats på mer innvandring!»

Må Støre gå? Den nye kan bare komme med den samme politikken

Dramatiske partilederskifter er ikke uvanlig i Ap, i vår tid. Men er Aps tilbakegang en følge av at partilederen framstår som en grå og kjedelig seminarleder av typen «på den ene sida, på den andre sida»? Kan en annen leder skaffe Ap økt oppslutning? En som kan skjule Aps støtte til Solberg-regjeringas mange sentraliseringstiltak som Ap under Jonas Gahr Støres ledelse har stått for?

Raymond Johansen
Raymond Johansen i 1. mai-toget i Oslo 2019. Foto: OBB

Det finnes bare en reell mulig utfordrer, tidligere partisekretær i seks år og nå byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen. Han er nå opptatt av personlig rikspolitisk profilering, trass i at arbeidsoppgavene som byrådsleder burde være krevende nok i disse tider.
Johansen som er en EU-tilhenger fra Oslo, hvordan kan han øke oppslutninga uten å gå til totalangrep på tiltenkt regjeringspartner Senterpartiet og framstå som en dårlig kopi av Solberg-regjeringa? Oslo Ap under Johansens ledelse fikk 32 prosent oppslutning i 2015, men bare 20 prosent i 2019 som han oppsummerte med at «Vi vant valget». Kritikken av Senterpartiets politikk vil med Johansen som partileder slå like dårlig an rundt om i hele Norge som det har gjort mot Senterpartiet i Oslo.
I Hans Olav Lahlums hovedoppgave i historie i 2002, grunnlaget for boka hans «Noen av oss har snakket sammen» fra 2010, hevder han at «Stemmer teller ikke – ressurspersoner avgjør». Men det er grenser for hva enkeltpersoner kan utrette. Med utgangspunkt i tilbakegangen i Oslo fra 2015 til 2019, tyder ingenting på at Johansen kan tilbakevise oppfatningene av Aps upopulære høyrepolitikk og trekke til seg betydelig flere stemmer. Hvilke velgere i så fall? Høyres?
Sosialdemokratiets tid er ute i Europa og Norge etter deres nye høyreorienterte økonomiske politikk i alle land med støtte til imperialistiske kriger, og Raymond Johansen kan som partileder ikke endre vesentlig på det. Aps problem er politisk, ikke et personproblem.
Les mer «Må Støre gå? Den nye kan bare komme med den samme politikken»

Trump taper? USA mot sammenbrudd? Mot nederlag for vestlig folkelig motstand som Brexit?

Alle «pålitelige» varsler tyder på at sittende president Trump ikke blir gjenvalgt. Uansett: Vil resultatet bli godtatt, eller vil de forholda som Galtung og flere har spådd om USAs oppløsning slå til? Vil den vestlige folkelige opposisjonen mot globalismen med svekking av nasjonalt sjølstyre og som ga oss Brexit og Trump, få et kraftig tilbakeslag? Les mer «Trump taper? USA mot sammenbrudd? Mot nederlag for vestlig folkelig motstand som Brexit?»