Kategori: Valgkamp

Gjerdrum-raset: MDGs straksmelding om årsaken var faktisk helt feil. Hvorfor kunne de ikke vente? Fordi deres andre krisealarmer heller ikke stemmer?

 

FA7F2CEB-8DC2-4CA8-A71D-FB190653B192_1_201_a
Ekspertutvalget har en annen forklaring enn Trædal og Hermstad, etter konkrete månedslange undersaøkelser. Bilde av overskrift i Aftenposten.

Nå er konklusjonen fra Gjerdrumutvalget, leda av SVeren Inge Ryan, klar. Det MDG-toppene Eivind Trædal og Arild Hermstad med støtte av statsminister Erna Solberg få timer etter raset fortalte oss var årsaken, var faktisk helt feil. Trædal skreiv på Facebook-sida si om årsaken: «…i tråd med advarslene om et stadig varmere, våtere og villere vær, med påfølgende økt risiko for skred og ras i årene framover.» Hermstad hadde en liknende Facebook-forklaring. Utvalget sier, sitert fra Aftenposten om årsaken til katastrofen: «…manglende sikring av en bekk sør for boligfeltet.» Det var ikke regnet som utløste kvikkleireskredet. Det kunne like godt skjedd da det tidligere også var mye nedbør, fordi «erosjonen over mange år hadde svekket stabiliteten». Og: Tror noen at det aldri vil regne mer?
Hvorfor var det så viktig for Trædal, Hermstad og Solberg å gå ut og gi været som følge av påståtte klimaendringer skylda, nærmest samtidig med raset? Hvorfor kunne de ikke vente? De må åpenbart ha følt et umiddelbart et behov for å få satt kampsaka si på dagsorden. Når de ikke kunne vente og unnlate å bruke raset med de mange dødsfallene som eksempel på at deres katastrofepolitikk, har de egentlig en så god sak da? Er Gjerdrum det eneste tilfellet de tar feil om? Les mer «Gjerdrum-raset: MDGs straksmelding om årsaken var faktisk helt feil. Hvorfor kunne de ikke vente? Fordi deres andre krisealarmer heller ikke stemmer?»

Den politiske retninga er ikke på valg, men vi kan sende et hint

Av og til er det riktig å minne om noe sjølsagt: Den politiske retninga er ikke på valg ved stortingsvalget. Det er ikke mulig med en ny retning, det er ikke en gang et tema nå. Norge skal i økende grad krige for USA, underkaste seg EU enda mer med økt privatisering i den kommende stortingsperioden. Ytringsrommet vil fortsatt innskrenkes fordi graden av akseptabel uenighet reduseres når stadig flere skal utstøtes som påståtte rasister, høyreekstreme populister og konspirasjonsteoretikere. Men en protest kan vi gi, og bør vi gi.
Det er likevel det daglige langsiktige og organiserte politiske arbeidet som gir resultater og som kan stanse det politiske godstogets drivkraft fra USA og EU.
Les mer «Den politiske retninga er ikke på valg, men vi kan sende et hint»

Rødt: Positivt landsmøte. Overraskende radikal utvikling

Rødt har lenge gitt uttrykk for, og har fått økt oppslutning for at det har utvikla seg i retning av et humanitært veldedighetsparti med kjerneverdiene sine plassert i det humanitærpolitiske komplekset med hovedvekt på antirasisme og innvandring som løsning på verdens fattigdomsproblemer. Med oppslutning fra det universitetsutdanna og statsfinansierte sjiktet i de politiske påvirkningsorganisasjonene. Som når Rødt i Bydel Gamle Oslo prinsipielt støtta «kneble motstanderne»-politikken og ville fjerne en benk fra Universitetes botaniske hage med naturforskeren Carl von Linnés navn på. Samtidig som Rødt har vært imot angrepet på Libya, er aktiv i fagbevegelsen og er imot privatisering av stadig mer av de offentlige tjenestene.
På landsmøtet i helga blei det imidlertid seire både for den politiske og den jordnære realismen. Mot de falske illusjonene om Ap, mot meningsløse og miljøskadelige «klimatiltak» som vindmøller og med tilnærming til innvandringsrealisme. Fraksjonen mot statsgrenser og for fri innvandring i påvente av verdensrevolusjonen, de uorganiserte trotskistene og IS-fraksjonen (IS: Internasjonale sosialister), blei påført helt nødvendige nederlag på landsmøtet. Et varsel om en nødvendig kursendring til et reelt venstreorientert sosialistisk opposisjonsparti? Les mer «Rødt: Positivt landsmøte. Overraskende radikal utvikling»