Kategori: Terror

PST tonte ned islamistisk terror: Høyreekstrem terror mer sannsynlig

«Vi har kanskje vurdert feil», sa fungerende PST-sjef Roger Berg til VG 25.06.2022 om at drapsmannen i Oslo 24.06.2022 slapp overvåking i forrige måned. Den største feilen gjorde avgått PST-sjef Hans Sverre Sjøvold da han 16. mai i år graderte ned faren for islamsk terror, og opp faren for høyreekstrem hvit terror. Det er i samsvar med de politiske fordommene Sjøvold har hatt med seg fra Oslo politikammer, og i samsvar med de politiske oppfatningene til det dominerende politiske komplekset som er besatt av antirasisme. Hatkriminalitet står høyt på lista hos Oslo politikammer, ikke hverdagskriminalitet som tømmer kjellerbodene på østkanten i Oslo.
Den avgåtte PST-sjefen kom i sin forhåndsrapport for 2022 opp med et helt nytt og udefinert internasjonalt overvåkingskriterium: antistatlig. Det lukter brunsvidd av begrepet «antistatlig». Kommer det fra Mossad eller CIA? Les mer «PST tonte ned islamistisk terror: Høyreekstrem terror mer sannsynlig»

Islam- og innvandringskritikerne har skylda for all terror!

Terrorens dødelig skudd er igjen løsna i Oslo. Gjerningsmann og ofre gjorde at debattens portvakter måtte ta betenkningstid om årsak og skyld. Før en kunne lande på det trygge vanlige: Det er som alltid tidligere orda fra islam- og innvandringskritikerne som inspirerer til terror, helt uavhengig av hvem som utøver terror.
Innlegget her på politikus.no fra 22.10.2020 beskriver også dagens situasjon og gjengis her på nytt med mindre språklige endringer:
Når høyreekstreme utfører terrordrap, er det fordi kritikerne av islam og innvandring oppmuntrer dem. Er det tradisjonelle argumentet til sjølerklærte venstreorienterte muslimsympatisører. Når islamister utfører terrordrap, er det fordi kritikerne av islam og innvandring med sin hets tvinger dem til det. Sier de samme sjølerklærte venstreorienterte muslimsympatisørene. All terror skyldes altså de samme personene: Det er de påståtte oppmuntrende ordene fra islam- og innvandringskritikerne som dreper. Påstår islamsympatisørene. De tar fullstendig feil. De er bare ute etter å kriminalisere og demonisere andre ytringer enn sine egne. Det er et dominerende trekk ved all samfunnsdebatt i vår tid: Å demoralisere motstandere uten argumenter.
En fri meningsutveksling i et samfunn kan ikke styres av hvordan tilfeldige galninger måtte oppfatte hvem som sier hva. Det er ikke en gang sikkert at disse bryr seg om hva som sies i samfunnsdebatten. 
Les mer «Islam- og innvandringskritikerne har skylda for all terror!»

22. juli 2011: En dyster dag. Har vi lært noe?

 

Logo fra Nettavisen
Faksimile fra Nettavisen 21.07.21

Kommentatoren Kjell-Magne Rystad i Nettavisen spør 21. juli om det. Hans vinkling på terroren for ti år sia er annerledes enn den som dominerer så og si all omtale i store mediene. «Ofrene i denne tragedien synes langt på vei glemt», skriver han. Markeringene er først og fremst politiske framstøt for en skjerpet politisk ny kurs. Det dominerende budskapet er at nå har det politiske Norge og det norske samfunnet svikta i ti år, og nå skal alle feil rettes opp. Alt grums og støv skal fjernes, alt hat skal opphøre og vi skal sammen bygge det det rene moralske samfunnet. Målsettingene minner om totalitære krav.

Rystad skriver at «Mye av årsaken til radikalisering og terror ligger i at mange føler at de ikke kommer til orde og blir hørt. Derfor må vi ha et demokrati og offentlig ordskifte der alle meninger kan komme frem, men også bli motsagt. Gjerne i direkte tale. Slik bygges et samfunn basert på tillit der grunnlaget for terror minimeres.» Det er vanskelig å forstå at det er hovedbudskapet fra mediene og politikerne i dag. Det er innskrenking av ytringsrommet og negativ stempling framfor argumenter av dem som er uenig i de dominerende synspunktene, like mye i de redigerte mediene som i de uredigerte. Som nedsettende karakteristikker brukt som nøytrale betegnelser som «fremmedfiendtlig», «klimafornekter», «konspirasjonsteoretiker» og diagnosen «islamofob».

Det er vanskelig å forstå at markeringene har som mål å bygge tillit og inkludering i samfunnet, det skinner tydelig fram at nå skal skillelinjene skjerpes. Les mer «22. juli 2011: En dyster dag. Har vi lært noe?»