Kategori: Rasisme

LO-kongressen vedtok internasjonal boykott av Israel

Det er ikke mange vedtak på LO-kongressen som går imot Ap-ledelsens vilje. Støtten til palestinerne hører med til det eller de vedtaka LO-ledelsens ikke fikk gjennomslag for. Palestinakomiteen skriver 3. juni: «LO-kongressen vedtok i dag en uttalelse der de støtter en internasjonal boikott av Israel, våpenembargo og FN-gransking av Israels apartheidforbrytelse. Opprinnelig forslag til uttalelse fra LOs sekretariat var en svekkelse av LOs boikottvedtak fra 2017, men dissens fra Stein Guldbransen i Fagforbundet og Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen ble vedtatt med stort flertall på kongressen». Med 193 stemmer mot 117.
I uttalelsen står det i følge FriFagbevegelse: «Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid». «LO-ledelsen ønsket ikke dette vedtaket, sa LO-lederen og la til: «– Når flertallet på kongressen ønsket det sånn, er det dette som
blir vår politikk, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik på en pressekonferanse i Oslo Kongressenter».
Et inspirerende vedtak for palestinerne og palestinavenner, som vil bli brukt til økt støtte, men som LO-ledelsen dessverre kommer til å ignorere.  Les mer «LO-kongressen vedtok internasjonal boykott av Israel»

Wikipedia trekker tilbake Elling Borgersruds anklager

Omtalen av Pål Steigan på wikipedia er langt fra noen form for saklig leksikal opplysning. Det er som Steigan sjøl skreiv: Et resultat som fra en hjemme-aleine-fest. Et klart forsøk på et politisk karakterdrap. Helt i strid med wikipedias egne normer for saklighet. Forfatterne av omtalen av Steigan var ute i et usaklig ærend for å sverte alle de ikke liker og som de ikke er i stand til å imøtegå på saklig vis og i fora der politisk diskusjon bør føres. Rødt-politiker Elling Borgersrud  blei sitert fra et blogginnlegg om at «Steigan, Trond Andresen, Hans Olav Brendberg og Ove Bengt Berg hører til et venstreorientert rasistmiljø».
Etter klage fra meg der jeg etterlyste wikipedias dokumentasjon for rasismeanklagene mot meg, har Wikipedia bestemt seg for å stryke hele Borgersruds anklage. Etter først å ha sagt at det er ingen redaksjon i wikipedia som kan rette opp, konkluderte wikipedia 23.05.2021 med at «Blogger er ikke gode nok kilder for slike harde utfall mot levende personer. Da skal man ha solide sekundærkilder (å kalle et levende mennesker rasist for eksempel)
Wikipedia skal ha all ære for at de har trukket tilbake anklagene fra Borgersrud.
Det er imidlertid problematisk at wikipedia formelt opererer med at de ikke har en redaksjon. Det burde være umulig å operere sånn. Særlig når de har en redaksjon som har avvist Borgersruds anklager som en akseptabel leksikal opplysning. Les mer «Wikipedia trekker tilbake Elling Borgersruds anklager»

Palestina: Valget blei avlyst

Palestinakomiteens faglige utvalg sendte i dag ut denne meldinga om det avlyste valget, og minner om at solidaritet ikke er å dyrke lidelsen, men å støtte kampen:

Valget ble det ikke noe av, og ingen er i grunnen overraska. Alle partier var enige om at valget ikke kunne skje uten at Israel ga palestinerne i Jerusalem lov til å delta. Men i en meningsmåling dagen før valget ble avlyst mener 79 % mener at valget bør avholdes, 74 % sier at de vil stemme og hele 81 % at presidentvalget er veldig viktig.
Ble valget avlyst eller utsatt? FU’s valgkommentator i Nablus reflekterer følgende:

«Regarding the elections, what we expected happened! Officially the elections postponed with no dates! Most of PLO parties agree in the delay, except DFLP, as well as Hamas. On public they were against, but on the top of their leadership they agree in the delay, without announcing it, because it’s clear Hamas will not win the election again!»

Samme dag som valget blei avlyst sendte 15 uavhengige valglister, blant dem Qadwa og Dahlan, en felles erklæring om å holde valget som avtalt uansett, og at deltakelse fra Jerusalem måtte løses på kreative måter. Et forslag som har vært i lufta er å transportere alle Jerusalem-velgerne til Ramallah for at de kunne avgi stemmen sin der. Les mer «Palestina: Valget blei avlyst»