Kategori: Rasisme

Wikipedia trekker tilbake Elling Borgersruds anklager

Omtalen av Pål Steigan på wikipedia er langt fra noen form for saklig leksikal opplysning. Det er som Steigan sjøl skreiv: Et resultat som fra en hjemme-aleine-fest. Et klart forsøk på et politisk karakterdrap. Helt i strid med wikipedias egne normer for saklighet. Forfatterne av omtalen av Steigan var ute i et usaklig ærend for å sverte alle de ikke liker og som de ikke er i stand til å imøtegå på saklig vis og i fora der politisk diskusjon bør føres. Rødt-politiker Elling Borgersrud  blei sitert fra et blogginnlegg om at «Steigan, Trond Andresen, Hans Olav Brendberg og Ove Bengt Berg hører til et venstreorientert rasistmiljø».
Etter klage fra meg der jeg etterlyste wikipedias dokumentasjon for rasismeanklagene mot meg, har Wikipedia bestemt seg for å stryke hele Borgersruds anklage. Etter først å ha sagt at det er ingen redaksjon i wikipedia som kan rette opp, konkluderte wikipedia 23.05.2021 med at «Blogger er ikke gode nok kilder for slike harde utfall mot levende personer. Da skal man ha solide sekundærkilder (å kalle et levende mennesker rasist for eksempel)
Wikipedia skal ha all ære for at de har trukket tilbake anklagene fra Borgersrud.
Det er imidlertid problematisk at wikipedia formelt opererer med at de ikke har en redaksjon. Det burde være umulig å operere sånn. Særlig når de har en redaksjon som har avvist Borgersruds anklager som en akseptabel leksikal opplysning. Les mer «Wikipedia trekker tilbake Elling Borgersruds anklager»

Palestina: Valget blei avlyst

Palestinakomiteens faglige utvalg sendte i dag ut denne meldinga om det avlyste valget, og minner om at solidaritet ikke er å dyrke lidelsen, men å støtte kampen:

Valget ble det ikke noe av, og ingen er i grunnen overraska. Alle partier var enige om at valget ikke kunne skje uten at Israel ga palestinerne i Jerusalem lov til å delta. Men i en meningsmåling dagen før valget ble avlyst mener 79 % mener at valget bør avholdes, 74 % sier at de vil stemme og hele 81 % at presidentvalget er veldig viktig.
Ble valget avlyst eller utsatt? FU’s valgkommentator i Nablus reflekterer følgende:

«Regarding the elections, what we expected happened! Officially the elections postponed with no dates! Most of PLO parties agree in the delay, except DFLP, as well as Hamas. On public they were against, but on the top of their leadership they agree in the delay, without announcing it, because it’s clear Hamas will not win the election again!»

Samme dag som valget blei avlyst sendte 15 uavhengige valglister, blant dem Qadwa og Dahlan, en felles erklæring om å holde valget som avtalt uansett, og at deltakelse fra Jerusalem måtte løses på kreative måter. Et forslag som har vært i lufta er å transportere alle Jerusalem-velgerne til Ramallah for at de kunne avgi stemmen sin der. Les mer «Palestina: Valget blei avlyst»

Ingalill Sandal: Nei. Erna skal ikke si unnskyld!

Ingalill Sandal er styremedlem i LIM, Likestilling, Integrering & Mangfold, og hadde 19.01.2021 dette innlegget i Nettavisen. Det gjengis her med hennes tillatelse:

Ingalill Sandal
Ingalill Sandal. Foto: Privat.

Anette Trettebergstuen i AP er en av flere som mener Erna Solberg skal si unnskyld til regissør av «Ways of seeing». For hva? For at statsministeren sa at; «Jeg tenker at de som har laget stykket må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å være politiker. Da må de ha ryggrad til å stå i det.»

Forestillingen smugfilmet boligene til Wara og andre demokratisk valgte politikere og journalister som teaterregissør Pia Maria Roll ikke liker, og viser frem hjemmene til de hun mener er skadelige elementer i det norske samfunnet. Det er slikt diktatorer gjør for å stigmatisere grupper i samfunnet.

I  beskrivelsen av teaterstykket på Black Box teatrets hjemmesider står det at skuespillerne «har kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn. Hva er forbindelsen mellom dette miljøet og et stadig sterkere krav om overvåking?» Et oppdrag Roll bekreftet på NRK Dagsnytt 18 den 28.11.2018, der hun beskrev nordmenn som islamofober og muslimhatere, og et land med rasistiske nettverk som bruker Quisling-retorikk. Det gjelder alt fra Spetalen til Jens Stoltenberg Les mer «Ingalill Sandal: Nei. Erna skal ikke si unnskyld!»