Kategori: Valgkamp

Fiskeren Listhaug får napp i ekkokammeret

CCI09052019
Utgitt på spartacus 2012.

Frp er i krise. Velgerne ser at Frp gjør lite eller ingenting av det de sier de skal om innvandring og bompenger. Frp-ledelsen prioriterer økonomisk liberalisme til fordel for de rikeste. For å få tilbake velgere, skyves Listhaug fram. For å skjule Frps egentlig politikk. For å få hjelp av professorer, journalister og alle sjølerklærte venstreorienterte for å hjelpe Listhaug og Frp med å framstille seg som noe annet enn det de står for. Og de biter alle på kroken, med søkke og snøre. Frp får den hjelpa Listhaug er ute etter, og selvtilfredsheten brer seg i de opplyste venstreorienterte kretser som kjemper om premien om å være den som er flinkest til å støte henne ut. Les mer

Den store høyrefesten 1. mai

Mange i hele verden ser fram til å markere sosiale rettferdskrav 1. mai. Også i et av verdens rikeste land med den lykkeligste befolkninga vil rettferdskrav bli markert og støtta. Men resultatet av feiringa er likevel at høyrekreftene som står for en aktiv krigspolitikk med sosiale nedskjæringer innkasserer æren i 1. mai-arrangementene. Les mer

Ap: Følger lojalt den globale nyliberale politikken

SonntagsfrageOver hele Europa taper sosialdemokratene oppslutning. Sosialdemokratene vender seg bort fra arbeiderklassen og de lavest lønte, og over til de mer velstående og vel-utdanna. Den arbeidende klassen har ingen rolle i partiet, og partimedlemskap er bare en karriereplattform til landets best lønna og politisk ledende stillinger. Sosialdemokratiets fall henger sammen med den nyliberale kontrarevolusjonen fra slutten av 1960-tallet, og sosialdemokratenes tilslutning til denne nyliberalistiske politikken.   Les mer