Kategori: Valgkamp

Tyske partier om EU

EU er bra, men bare endres litt først?

IMG_2253
Ingen er mer ivrige på alt ved EU enn De grønne.

EU-«parlamentet» er et parlament som ikke har noe med parlamentarisme å gjøre. «Regjeringa», EU-kommisjonen, styrer som den vil og sitter uavhengig av hva EU-parlamentet vedtar eller om et flertall i parlamentet vil avsette kommisjonen. I Norge gjør vi det som en viktig sak at «parlamentarismen» blei innført i 1884 da Johan Sverdrup fikk drivi gjennom at et flertall på Stortinget kunne kaste regjeringa og vedta lover og statsbudsjettet. Som Sverdrup karakteriserte parlamentarismen: «All makt i denne sal». Les mer

Fiskeren Listhaug får napp i ekkokammeret

CCI09052019
Utgitt på spartacus 2012.

Frp er i krise. Velgerne ser at Frp gjør lite eller ingenting av det de sier de skal om innvandring og bompenger. Frp-ledelsen prioriterer økonomisk liberalisme til fordel for de rikeste. For å få tilbake velgere, skyves Listhaug fram. For å skjule Frps egentlig politikk. For å få hjelp av professorer, journalister og alle sjølerklærte venstreorienterte for å hjelpe Listhaug og Frp med å framstille seg som noe annet enn det de står for. Og de biter alle på kroken, med søkke og snøre. Frp får den hjelpa Listhaug er ute etter, og selvtilfredsheten brer seg i de opplyste venstreorienterte kretser som kjemper om premien om å være den som er flinkest til å støte henne ut. Les mer

Den store høyrefesten 1. mai

Mange i hele verden ser fram til å markere sosiale rettferdskrav 1. mai. Også i et av verdens rikeste land med den lykkeligste befolkninga vil rettferdskrav bli markert og støtta. Men resultatet av feiringa er likevel at høyrekreftene som står for en aktiv krigspolitikk med sosiale nedskjæringer innkasserer æren i 1. mai-arrangementene. Les mer