Kategori: Styresett

Baneheia-dommens ivrigste forsvarere: «Fordi det er synd på oss».

Nå står nesten alle i kø for å beklage at en person har sittet i fengsel i 21 år, dømt uten tekniske bevis. Men ikke tidligere etterforskningssjef.  Og som Dagsavisens Hege Ulstein skriver 22.10.2022: «Og til sist – og dette er tungt å skrive, men det må sies: Rollen de etterlatte foreldrene har valgt å spille de siste årene, der Kristiansens helt legitime kamp for egen rettssikkerhet er blitt mistenkeliggjort, angrepet og forsøkt stanset.» Ulstein skal ha all ros for at hun er så tøff at hun tør trekke fram foreldrenes valgte uheldige rolle som aktive mot gjenopptakinga og forsvarere av dommen. 
Hvorfor har alle lytta til den ene aktive mora og de andre foreldrene? Det er åpenbart at alle synes synd på dem, det foreldra har opplevd er jo bare helt forferdelig. Men det er ikke foreldres følelser som skal bestemme hvem som er skyldige og hvilken straff de som har drept deres barn skal få. Vi aksepterer ikke privat rettshåndheving i Norge. I en rettsstat er det samfunnet som anklager og sørger for forsvarer og dommer.
Sofiestiftelsen som har et godt formål har fått sitt omdømme svekka etter den langvarige kampen for å hindre gjenopptaking og sine uriktige uttalelser om Viggo Kristiansen og hans advokat Arvid Sjødin. Les mer «Baneheia-dommens ivrigste forsvarere: «Fordi det er synd på oss».»

Baneheia: Samfunnets lønte tillitsvalgte svikta — i flokk! Igjen. Ustraffa?

Viggo Kristiansen blei frifunnet av riksadvokaten fordi det ikke finnes fellende bevis mot Kristiansen. Frifinninga avslører avslører en gjennomgående svikt i politiet, påtalemyndigheten, rettsapparatet, Gjenopptakelseskommisjonen og som alltid de ensidige ukritiske mediene.

Tjuveri og fartsoverskridelser fører til straff, som fengsel. Hvorfor skal alle disse som nå viser seg å ha svikta i Baneheia-saka, og flere andre tidligere saker, få kunne fortsette ustraffa for de åpenbare nærmest bevisste feilvurderingene de har gjort? Særlig gjelder det alle nåværende ledere og medlemmer av Gjenopptakelseskommisjonen. Les mer «Baneheia: Samfunnets lønte tillitsvalgte svikta — i flokk! Igjen. Ustraffa?»

Statsforvalteren åpner for å underkjenne et enstemmig vedtak i Oslo bystyre

Den 4. september 2019 vedtok bystyret i Oslo enstemmig at endringer som ikke er i tråd med reguleringsplanen på ei tomt i en bydel i Oslo, skulle avvises. Dette vedtaket reiser Statsforvalteren for Viken tvil om gyldigheten av gjennom sine underordna. Statsforvalteren har tidligere vært både stortingsrepresentant, kulturminister og partileder for Kristelig Folkeparti: Valgerd Svarstad Haugland. Med den politiske bakgrunnen burde hun ha de beste forutsetningene til å forstå politiske vedtaks forrang.
Statsforvalterens varsla underkjenning av bystyrevedtaket er nok et eksempel på den lange rekka av eksempler på folkestyrets forvitring og politikkens retrett. Måten som maktutredninga fra 2003 karakteriserte sånn landet vårt styres nå. Politikens retrett er en betegnelse på svekking av folkevalgt demokratisk styring.
Det finnes bare én akseptabel utgang for statsforvalter Haugland på denne saka: Enten må hun godta Oslo bystyres enstemmige vedtak om at flere utsettende tiltak av vedtatt reguleringsplan fra 2007 ikke lenger blir godtatt. Eller så må hun gå av.
I tillegg må byrådet må holde fast på bystyrevedtaket fra 04.09.2019.
Les mer «Statsforvalteren åpner for å underkjenne et enstemmig vedtak i Oslo bystyre»