Kategori: Politikk

Ap: EU-kommisjonens og Natos viktigste representant i Norge

Støre når ikke ut
Fra klassekampen.no 21.19.2019.

21. juni avslutta tidligere redaktør i Klassekampen, nå politisk redaktør, Bjørgulv Braanen avisas lederartikkel med denne setninga: «Arbeiderbevegelsen bør lytte når folk er urolige over sosiale problemer og dårlig økonomi og ikke slenge døra i ansiktet på dem. Det siste vi trenger nå, er flere tapte arbeidervelgere til høyresida.». Ja, arbeiderbevegelsen bør lytte, men hvorfor trekke inn Ap inn som en del av arbeiderbevegelsen?

Virkeligheten er jo at mange av de mest upoplære sakene til Solberg-regjeringa, som sentraliseringa, kommune- og fylkessammenslåingene, pensjonsnedskjæringene og privatiseringa og oppslittinga av offentlige forretningsbedrifter som Statoil og NSB er påbegynt av Ap.  Høyre bare fullfører den politiske retninga Ap har påbegynt. I flere tiår. Derfor har Ap av helt naturlige grunner ikke bare har vært passiv i disse sakene, men gitt sin tilslutning til Høyre i disse sakene i denne stortingsperioden. Det er ikke som Klassekampen hevder, at Støre ikke når ut til velgerne. Det er politikken Ap fører som taper oppslutning. Heldigvis. Og det er da bra for alle som ikke liker den politiske utviklinga. Ap har ingen alternativ politikk til Solberg-regjeringas, men de henger seg opp i bagateller som de skal bruke på å bløffe om forskjellen til Høyres økonomiske politikk. Les mer

Fylle fengslene for ytringer?

image
Aftenposten 10.09.2018

Kampen i flere hundre år for ytringsfrihet med kritikk og særlig frigjøring fra religionenes åk, erstattes nå av en kamp for innskrenking av ytringsfriheten med straff i form av bøter og fengsel for ytringer de med makt ikke liker. Det er historisk sett en reaksjonær kamp. Som før er forsvaret av religionenes rett til manglende kritikk av seg, utgangspunktet. De som kontrollerer den offentlige samtalen i dag er aggressive og sensurlystne som bare tidligere i historia. Men nå innskrenkes den politiske friheten med begrunnelsen at det skjer i frihetens navn. Sånn som angrepskrig begrunnes som et fredstiltak. Nå gjelder prinsippet «ingen plattform», ingen mulighet til å komme til orde. Det vil si ingen motforestillinger. Som i diktaturer. Rasismeparagrafen, straffelovens § 185, har som konsekvens at fengslene fylles med folk som ytrer seg politisk ukorrekt. Nå har noen undertegnet et opprop mot denne bestemmelsen i straffeloven.

Les mer

EU-valget: Venstresidas nederlag — hvorfor?

Streeck i Jacobin
Skjermdump fra Jacobin.

De politiske kommentatorene har etter EU-valget lagt hovedvekt på at framgangen for «populistene» er uten betydning, og ellers på den store framgangen for de grønne partiene. Men den tyske sosiologen Wolfgang Streeck er mer opptatt av det som han mener er mye viktigere: den tradisjonelle venstresidas nederlag i dette valget. Han peker på fire av de grunnene for det nederlaget.

Streeck har i en artikkel i det amerikanske venstresidebladet Jacobin tatt for seg både det at venstresidepartiene tapte i EU og hvorfor. Denne artikkelen hadde Klassekampen, positivt overraskende, trykt i serien Med andre ord den 12. juni. Les mer