Kategori: Politikk

Wolfgang Streeck: For økonomisk likhet og demokrati: Ikke mer overnasjonalitet, men overgang til småstatssystem

W StreeckPensjonert direktør i Max Planck Instituttet for samfunnsforsking i Köln, sosiologen Wolfgang Streeck, har brukt mye av tida si det siste tiåret på å analyse den økonomiske og politiske utviklinga i Vesten. Han mener at nyliberalismen, som oppstod på 1980-tallet da alt samarbeid med arbeidstakerne om velferdssamfunn blei oppløst sammen med nasjonale økonomier og gikk over i den globale økonomien, globalismen, nå har nådd toppen og er i sin avslutningsfase. Med usikker framtid. Han ga i 2013 ut boka «Kjøpt tid» om «Den demokratiske kapitalismens utsatte krise» (ikke oversatt til norsk, bare til svensk). Politisk omtalte han situasjonen i en artikkel som «De fortrengtes tilbakekomst som begynnelsen på slutten til den nyliberale kapitalismen.» Der de utstøtte i 2016 stod fram som tilhengere av Brexit, Trump og partier ytterst til høyre og venstre («populister») og som De gule vestene i Frankrike.
18. juli i år utga han boka «Mellom globalisme og demokrati», om politisk økonomi og slutten på nyliberalismen. Les mer «Wolfgang Streeck: For økonomisk likhet og demokrati: Ikke mer overnasjonalitet, men overgang til småstatssystem»

Rødt i Oslo: Riktig, nødvendig og tøft

Vedtaket i bystyregruppa til Rødt om mistillit til byråd Lan Marie Berg, men ikke til byrådet, er et riktig, nødvendig og veldig tøft vedtak. Tøft fordi det utfordrer illusjonene blant venstreorienterte intellektuelle om det radikale Ap og det gode MDG. De to arrogante partiene har godt av å få nødvendig motbør når de slurver politisk. Det er uansett ikke flertall i bystyret for en økonomisk politikk som Høyre, Venstre, Frp og KrF vil, så det åpnes ikke for en enda mer høyreorientert politikk i Oslo.
Det blei ikke mer høyreorientert politikk av at SF felte Gerhardsen-regjeringa i 1963. Gerhardsen kom tilbake med folketrygd og tre ukers ferie. Heller ikke da Rune Gerhardsens byråd blei felt blei det en annen politikk. Så Rødt fortjener støtte til Rødts bystyregruppe for et riktig vedtak!
Les mer «Rødt i Oslo: Riktig, nødvendig og tøft»

Lan Marie Berg har ikke tid eller evner til byrådsvervet

Det er reist mistillitsforslag mot MDGs byråd Lan Marie Berg. Rødt har varsla mulig støtte til mistillitsforslaget. Mistilliten begrunnes med manglende info til bystyret om milliardoverskridelser med nytt vannverk.
Lan Marie Berg er administrativ politisk leder av et saksområde i Oslo. I to lokalsaker svarer ikke Bymiljøetaten på henvendelser. Hun som kritiseres vest i Oslo for å fjerne parkeringsplasser, lar Bymiljøetaten godta permanent og ulovlig fotgjengerhindrende parkering på fortau øst i byen. Det er vanskelig å få svar fra etatene hun leder.
Helt uavhengig av hva vi måtte mene om MDGs politikk, så viser praksis at Lan Marie Berg velger å ikke prioritere oppgaven med å være administrativ politisk leder for det politikkområdet hun er tildelt ansvar for. Hun bruker for mye tid på å være generell politisk talskvinne for MDG. Når en ikke har tid til å være byråd, bør en heller ikke være det. Rødt kan trygt stemme for mistillit hvis Lan Marie Berg ikke tar konsekvensen av sine egne prioriteringer ved å trekke seg frivillig. Les mer «Lan Marie Berg har ikke tid eller evner til byrådsvervet»