Kategori: Politikk

OBOS-direktøren eier to sekundærboliger: Er det akseptabelt?

OBOS

Et OBOS-medlem uten egen bolig, Eivind Sandodden Kise, har til OBOS sin generalforsamling 24. juni sendt inn et forslag om at toppledere i OBOS ikke skal kunne «spekulere i eiendom». Forslaget er behandla av OBOS sitt styre og det foreslår å avvise Kises forslag da det påstås å stride mot norsk lov. Uavhengig av jus: Er det akseptabelt at OBOS-direktøren eier to sekundærboliger i en organisasjon som har som formål å skaffe folk en bolig for å bo i den? I samsvar med det «omdømmet» som OBOS sjøl legger stor vekt på å framstille seg som?
OBOS sitt representantskap har enstemmig slutta seg til styrets forslag om å avvise Kises forslag.

Les mer

Universitetene: Ensretta politisk og eser ut

fullsizeoutput_7ea6
Ett av de politiske sentrene der lederen hevder at Frp er med i en glidende skala til Europas «illiberale» partier, med Frps bevilgninger!

Mennesker lever ikke av brød aleine. Vi ønsker et meningsfullt liv. Samfunnsbehovet for høyere utdanning og særlig humanistiske fag har likevel en grense. I Norge er det nå en betydelig mangel på fagfolk som kan bygge og vedlikeholde boliger og næringsbygg og annen infrastruktur. Sykehjem og eldrehjem har ikke fagfolk med ordna tilsettings- og lønnsvilkår, og landbruket har mangel på blant andre bærplukkere. Denne mangelen utgjør en stor samfunnskostnad og betydelig tap av livsverdi. Les mer