Kategori: Politikk

Etter korona: Kortene blir ikke utdelt på nytt. Makta vil fortsatt rå.

Verden vil fortsette etter koronaviruset. Som den gjorde etter svartedauen, spanskesjuken, de to verdenskrigene og det lille økonomiproblemet i 2008. Det tror alle økonomiske og politiske retninger også. Alle tror at nå vinner endelig vi! Nesten alle vil bli skuffa, for det meste blir som før. De nasjonale og internasjonale konsernene vil beholde sin rikdom og politiske makt, sjøl om enkeltfirmaer og enkeltformuer kan gå til grunne. Klassekampen vil ikke opphøre. Det finnes i dag ingen politisk retning av betydning i Vesten som kan tørre å tenke på å styre kapitalkreftene. Å vende tilbake den økonomiske før-koronatida, er å vende tilbake til ei økonomisk krise der det ikke skjer noen økning av realproduksjon og realinntekt utenom økning i papirverdier; finanser. Det er å håpe på at det blir mer nasjonal produksjon for nasjonale behov. Det vil si at globalismen som overfor viruset har vist sin manglende handlingsevne og sine manglende leveranser, går livsvarig skadd ut av det. Det vil også si at Kina ikke lenger blir verdens produksjonsland. Men dette er dessverre lite sannsynlig. 

Av Ove Bengt Berg

Tilbake til før korona er tilbake til økonomisk stagnasjon, og verre

IMG_4984
Kapitalismen: Ser ut som et vakkert solid grantre. Men tåler ikke et vindpust, og blir avslørt som råttent og hult innvendig. Foto: OBB

Den økonomiske nettavisa E24 skreiv 2. mars i år «Fremover venter Det internasjonale pengefondet (IMF) svakere vekst for verdensøkonomien, spesielt i Europa. I eurosonen falt den årlige økonomiske veksten fra 2,4 til 2,0 prosent fra 2017 til 2018.» For hele verden spådde IMF i oktober 2018 nedgang i veksten for 2019. Produksjonsveksten i Norge er nå på bare to tredeler av det den var i 1995. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen peker på at når vi produserer mindre varer blir vi reelt sett fattigere.

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, sa til Dagens Næringsliv 31. mars at sjøl den mest optimistiske prognosen vil være vond. Han tror det norske bruttonasjonalproduktet vil falle med mellom tre og ti prosent, og: Sjøl det mest optimistiske anslaget deres innebærer en verre nedtur enn både finanskrisa i 2008 og bankkrisa i 1987 og 1988. Større krise for de mektigste, jo kraftigere blir kampene om å overleve. Som alltid: De sterkeste vinner, ikke de fromme med den gode vilje. Les mer

Ny E18 eller grønt samferdselsskifte? —Hareide følger opp Frp: Flere biler til Oslo — Velger Støre ny E18 framfor partilederjobben?

Aftenposten 23.05.2017
Aftenposten 23.05.2017

Den mangeårige spede motstanden mot å utvide E18 vestfra for at flere biler fra Asker og Bærum kan få kjøre privatbil inn og ut av Oslo, fikk sitt oppsving med Ap-, SV- og MDG-byrådets motstand og særlig det nye fylket Vikens motstand. Solberg-regjeringa har satsa hardt for denne nye utbygginga, med full støtte fra Støres stortingsgruppe. Hareide fortsetter uten å nøle for å øke antall privatbiler inn til Oslo.

Økt tilrettelegging for økt bilbruk

Ny E18
Illustrasjon fra Statens vegvesen

Tilrettelegging av muligheten for flere til å kunne kjøre bil fra Asker og Bærum til Oslo, er bare helt meningsløse. Det er snakk om minst åtte felt for bilkjøring. Dette er det mest tydelige eksempelet på at det omtalte «Grønne skiftet» bare er floskler. Det er ikke nødvendig denne gang å gå inn på detaljene og detaljert tilbakevise dem. Hittil i historia har det ikke vært mulig noe sted i verden å fjerne køene ved å gjøre hovedvegene breiere. For enhver ledig plass på motorvegene blir fylt opp med en bil. Køene på vegene som dagens på E18 er det mest bilreduserende midlet som finnes. Bilene står stille i langt over 23 timer i døgnet, og så snart det blir ledig plass på vegen, tas en ny bil ut av garasjen til det igjen blir kø. Og nytt krav om utvida veg. Les mer

Irland og Tyskland: Mer opprør – mer spedalskisering (kriminalisering) «Du får’ke leke mer i våres gård»

Valget i Tyskland i september i fjor omtalte politikus.no som «Tysk valg: Et opprør, som ellers i Europa.» Det blei etterfulgt av valget til EU-parlamentet som blei et knusende nederlag for de venstreorienterte. Wolfgang Streeck, til og med sitert i Klassekampen, mente at det er feil å erklære den nye nasjonalistiske høyresida som en trussel mot demokratiet, og å sette likhetstegn mellom «kamp mot populismen» som om det «er vår tids versjon av mellomkrigstidens kamp mot fascister.» Politikus skreiv om dette i artikkelen EU-valget: Venstresidas nederlag — hvorfor?

Øyvind Østerud fulgte opp med at det norske kommunevalget i 2019 inngikk i å være en del av europeisk krise, norsk skjelv.

Av Ove Bengt Berg

NRK brukte faktisk betegnelsen politisk jordskjelv om resultatet av valget i Irland sist lørdag.  Sinn Fein økte sin oppslutning med 13 mandater til 37 på venstreorienterte krav. Til de tallrike akademikernes og journalistenes skuffelse fikk dette partiet framgang på tross at dette politiske sjiktet utstøter Sinn Fein som et «nasjonalistisk» parti. «Nasjonalisme» er for dette sjiktet hakket før fascisme, om det ikke alt er det, og nær nazisme. Les mer