Kategori: Politikk

Meningsmålingsinstituttene er «kjøpt og betalt»: Møteromspolitikerne trenger dem

Jeg har aldri vinni en stor gevinst i Lotto, men to ganger har jeg blitt plukka ut til å bli med i en politisk meningsmåling. Første gang for rundt 30 åra sia, og nå i denne uka. Etterhvert gikk det opp for meg at dette umulig kunne være annet enn en kjøpt undersøkelse fra Høyre, sannsynligvis ment for internt bruk. Interessante spørsmål som sier noe om hva Høyre ser på som politisk viktige spørsmål.
Lar Ipsos lar seg kjøpe til å stille åpenbart ledende spørsmål? Bernt Hagtvet hevda i Dagsnytt18 den 4. november i år i tilknytning til USA-valget at meningsmålingene viser feil resultat, er «pengedrevet» og at «ikke noe er vunnet» ved at vi har dem. Les mer «Meningsmålingsinstituttene er «kjøpt og betalt»: Møteromspolitikerne trenger dem»

Gudmund Hernes om Ap: Et parti foran undergangen

I 1945 utga historikeren Jens Arup Seip ei bok om parlamentarismens seier i 1884 med tittelen «Et regime foran undergangen». Den tittelen bruker professor Gudmund Hernes, tidligere Ap-statsråd og fortsatt entusiastisk Ap-medlem, i en artikkel i Morgenbladet 12.11.20 for å beskrive Aps problemer. Seip er mest kjent for essayet fra 1963 om Norges utvikling med Aps økende makt: «Fra embetsmannsstat til ettpartistat». Merkelig er det at Hernes velger tittelen et regime foran undergangen. Essayet hans handler mest om årsakene til at Ap har gått mot undergangen , sjøl om han mener at det er de samme årsakene som også drar tilliten til hele det politiske sjiktet, det politiske regimet, ned. Les mer «Gudmund Hernes om Ap: Et parti foran undergangen»

Koronatiltak: Uten logikk, uten dokumentasjon og uten kritiske medier. Et varsel om diktaturet?

Kommer en bakterie eller et virus med høy smittbarhet og høy dødelighet til landet, må enhver regjering ta nødvendige tiltak for å beskytte befolkninga og begrense skadene mest mulig. Men vi har ikke et raskt spredd og dødelig virus nå, målt i antall døde.
Det dør langt færre i Norge nå av korona enn av sesonginfluensa, og nå dør det til og med færre i landet enn det dør til vanlig. Derfor har sju
begravelsesbyråer fått innvilga til sammen nesten 200 000 kroner i kompensasjonsstøtte fra staten for det reduserte antallet døde. Les mer «Koronatiltak: Uten logikk, uten dokumentasjon og uten kritiske medier. Et varsel om diktaturet?»