Kategori: Økonomi

Moxnes´nyårshilsen: Rasismen er Norges viktigste problem

Moxnes nyårshilsenPartiet Rødt har de siste åra gjort en fortjenestfull innsats særlig mot privatisering av offentlige tjenester, og partileder Bjørnar Moxnes begynte også året godt med å ta klar avstand fra USAs henrettelse av en av Irans toppledere. Bra, og takk!
Men: Bjørnar Moxnes starter sitt nyttårsønske på Facebook på fjorårets siste dag med målet om at 2020 blir et år som vil «vise at det er mer som samler oss enn som skiller». Det betyr å vinne over «krefter som vil splitte oss etter etniske, religiøse og kulturelle forskjeller». Åpenbart som hovedmålet. Å overvinne disse splittende kreftene betyr «at solidariteten seirer». Moxnes har et verktøy for denne hovedoppgaven: «Skal det bli noe mer enn tomme ord, må vi bekjempe de økende klasseskillene». Å hindre de økende klasseforskjellene er altså et middel til å oppnå et større og viktigere mål. Det er ikke tvil om hva Moxnes mener det er: nemlig å bekjempe rasismen. Det er også i samsvar med det Rødt og medlemmene ellers legger avgjørende vekt på å framstille som sin hovedsak.
Antirasisme for dem som styrer definisjonen av den, dreier seg foruten om støtte til religionen islam, også å øke innvandringa til Norge. Å øke innvandringa til Norge deler Rødt med den tradisjonelle høyresida som representerer de ledende bedriftseierne og de mest konsekvente markedsøkonomene. Men den økte innvandringa, og den politikken overfor innvandrerne i Norge som Rødt kjemper for, det som er antirasisme i Rødts øyne, øker klasseskillene både i Norge og i Europa.
Når økt innvandring og hensynet til innvandrere blir Rødts hovedsak og ikke økonomisk kamp og kampen for fred og nedrustning, bryter Rødt med den tradisjonelle arbeiderklassen og tradisjonene i norsk arbeiderbevegelse.

Av Ove Bengt Berg

Moxnes: «Krefter splitter oss». — Hvem?
Moxnes hevder det er noen krefter «som vil splitte oss etter etniske, religiøse og kulturelle forskjeller». Og da tenker selvfølgelig ingen antirasister på innvandrere som en del av disse «kreftene». Og aller minst på Zeliha Acer, ansatt som ungdomskoordinator i Muslimsk Råd Norge. Hun som påstått salafist som nekter å håndhilse på enhver «vantro», også når den «vantro» er kronprinsen. Men en mannlig imam kan slike damer hilse på.

Kronprinsen besøker terrorrammet moské.
En handlende som vil skille mennesker «etter etniske, religiøse og kulturelle forskjeller». Zeliha Acer, ansatt i Muslimsk Råd Norge, og sentral i aksjonen for å nekte ører avbildet på pass, nekter å ta kronprinsen i handa etter rett før å ha håndhilst på en imam. Det er vel sånne som henne som Moxnes kritiserer — eller? Foto: Heike Junge, NTB Scanpix

Hirsi Ali om multikulturKjernen i multikulturalismen, flerkulturen, er jo nettopp oppsplitting «etter etniske, religiøse og kulturelle forskjeller». Det er tilslutninga til denne splittende samfunnsideologien som gjør både klassekamp og et likestilt og sosialt rettferdig samfunn, sosialismen, umulig.

Les mer

Mange hundre millioner afrikanere vil til Europa

I forbindelse med båttransporten over Middelhavet og diskusjonen om den, er det nødvendig å ha noen fakta om antall og hvem i Afrika som vil til Europa. Det er også nyttig når George Chabert har reist en diskusjon om den europeiske venstresidas store engasjement for økt innvandring. Dette innlegget la jeg i i juni i fjor ut på bloggen min, og det er fortsatt like aktuelt:

Det er mange som frykter at det ikke blir nok innvandrere til Norge og Europa som vi kan få hjulpet fra fattigdom, krig og undertrykking. Som Peder Martin Lysestøl i Klassekampen 22. februar 2018, byrådsleder Raymond Johansen i sin 1. mai-tale i Oslo samme år og Ingebrigt Steen Jensen som ønsker seg en ny og mer liberal innvandrings- og asylpolitikk for Arbeiderpartiet. Men nok innvandrere blir det.

De som vil ut av Afrika
PEW 22.03.2018

Pew Research Center i Washington viser til at i sju land i Afrika, vil rundt halvparten av disse landas innbyggere, 235 millioner, reise ut av landet hvis de får muligheten de kommende fem åra. Hvis 20 prosent av den resterende del av Afrikas innbyggere vil reise ut, utgjør det 151 millioner i tillegg. Hvis 30 prosent ønsker det, vil det utgjøre 226 millioner i tillegg. Altså at så mange som opp til 450 millioner afrikanere, nær halvparten, ønsker å emigrere i løpet av de neste fem åra. Nesten like mange som det er innbyggere i EU. De fleste vil helst til USA, men det er i praksis bare til Europa de vil få mulighet til å reise; over Middel-havet. Les mer

Handlegate i London, eller tog i Norge?

A06ACC33-1386-4533-8C26-FE39D8E677D9
Aftenposten 22.07.19

Når alle ikke kan få sagt nok om «det grønne skiftet», kommer Bane NOR med det klare budskapet: Flere av de nye planlagte jernbane-stasjonene med tunneler i byene på Østlandet, må skrinlegges. Staten Norge har ikke råd til den vedtatte jernbanesatsinga, hevder Bane NOR nå. Å ikke ha råd til noe som viktig som miljøvennlig kollektiv transport mellom byer og som skal vare i minst 150 år, er meningsløst. For det første er det mulig å omdisponere de årlige budsjettene, som færre motorveger og kreve inn mer skatt.
Men det mest naturlige er å bruke av vår store felles formue, oljefondet. Et fond Oljefondet sjøl hevder er «Folkets penger». Formuen er i dag plassert i aksjer i den fallende stormakta USA, i eiendommer som handlegata Regent Street i London, et nytt forretningskvartal i Kurfürstendamm i Berlin og ellers eiendommer og usikre finansverdier verden over. Beholdning oljefondet
Det er tvilsomt om vi får noen glede av disse investeringene noen gang, gitt uunngåelige internasjonale politiske krakk og verdenskriger. Men norske jernbanestasjoner og tunneler overlever også når den internasjonale finansverden bryter sammen. Vi bør bruke om ikke annet en ubetydelig del av fondet på varig norsk infrastruktur, framfor handlegater i London, forretningsbygg i Berlin og aksjer i USA. Les mer