Kategori: Økonomi

Mange hundre millioner afrikanere vil til Europa

I forbindelse med båttransporten over Middelhavet og diskusjonen om den, er det nødvendig å ha noen fakta om antall og hvem i Afrika som vil til Europa. Det er også nyttig når George Chabert har reist en diskusjon om den europeiske venstresidas store engasjement for økt innvandring. Dette innlegget la jeg i i juni i fjor ut på bloggen min, og det er fortsatt like aktuelt:

Det er mange som frykter at det ikke blir nok innvandrere til Norge og Europa som vi kan få hjulpet fra fattigdom, krig og undertrykking. Som Peder Martin Lysestøl i Klassekampen 22. februar 2018, byrådsleder Raymond Johansen i sin 1. mai-tale i Oslo samme år og Ingebrigt Steen Jensen som ønsker seg en ny og mer liberal innvandrings- og asylpolitikk for Arbeiderpartiet. Men nok innvandrere blir det.

De som vil ut av Afrika
PEW 22.03.2018

Pew Research Center i Washington viser til at i sju land i Afrika, vil rundt halvparten av disse landas innbyggere, 235 millioner, reise ut av landet hvis de får muligheten de kommende fem åra. Hvis 20 prosent av den resterende del av Afrikas innbyggere vil reise ut, utgjør det 151 millioner i tillegg. Hvis 30 prosent ønsker det, vil det utgjøre 226 millioner i tillegg. Altså at så mange som opp til 450 millioner afrikanere, nær halvparten, ønsker å emigrere i løpet av de neste fem åra. Nesten like mange som det er innbyggere i EU. De fleste vil helst til USA, men det er i praksis bare til Europa de vil få mulighet til å reise; over Middel-havet. Les mer

Handlegate i London, eller tog i Norge?

A06ACC33-1386-4533-8C26-FE39D8E677D9
Aftenposten 22.07.19

Når alle ikke kan få sagt nok om «det grønne skiftet», kommer Bane NOR med det klare budskapet: Flere av de nye planlagte jernbane-stasjonene med tunneler i byene på Østlandet, må skrinlegges. Staten Norge har ikke råd til den vedtatte jernbanesatsinga, hevder Bane NOR nå. Å ikke ha råd til noe som viktig som miljøvennlig kollektiv transport mellom byer og som skal vare i minst 150 år, er meningsløst. For det første er det mulig å omdisponere de årlige budsjettene, som færre motorveger og kreve inn mer skatt.
Men det mest naturlige er å bruke av vår store felles formue, oljefondet. Et fond Oljefondet sjøl hevder er «Folkets penger». Formuen er i dag plassert i aksjer i den fallende stormakta USA, i eiendommer som handlegata Regent Street i London, et nytt forretningskvartal i Kurfürstendamm i Berlin og ellers eiendommer og usikre finansverdier verden over. Beholdning oljefondet
Det er tvilsomt om vi får noen glede av disse investeringene noen gang, gitt uunngåelige internasjonale politiske krakk og verdenskriger. Men norske jernbanestasjoner og tunneler overlever også når den internasjonale finansverden bryter sammen. Vi bør bruke om ikke annet en ubetydelig del av fondet på varig norsk infrastruktur, framfor handlegater i London, forretningsbygg i Berlin og aksjer i USA. Les mer

Ap: Følger lojalt den globale nyliberale politikken

SonntagsfrageOver hele Europa taper sosialdemokratene oppslutning. Sosialdemokratene vender seg bort fra arbeiderklassen og de lavest lønte, og over til de mer velstående og vel-utdanna. Den arbeidende klassen har ingen rolle i partiet, og partimedlemskap er bare en karriereplattform til landets best lønna og politisk ledende stillinger. Sosialdemokratiets fall henger sammen med den nyliberale kontrarevolusjonen fra slutten av 1960-tallet, og sosialdemokratenes tilslutning til denne nyliberalistiske politikken.   Les mer