Kategori: Økonomi

Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall

Arbeidernes internasjonale kampdag vil inneholde mange konkrete økonomiske krav, men også tilslørende paroler for å skjule den egentlige politikken til kampdagens arrangører. 1. mai i Norge står ikke i anti-imperialismens tegn tross våre utenlandske okkupasjonstropper og organisasjoner som hjelper til med okkupasjonen og glatter over Norges militære aggresjon. Norge er politisk ikke dominert av klassekamp, men av kultur- og moralspørsmål. Den økonomiske kampen kontrolleres av dem som har vært den avgjørende medspilleren til den økonomiske nyliberale revolusjonen: sosialdemokratiet.

Deler av forsida til Streeck
Utsnitt av forsida til Streeck: Daidalos 2013

Den tyske samfunnsforskeren Wolfgang Streeck har skrivi mye om den nyliberale kontrarevolusjonen, særlig i boka «Den utsatte krisa i den demokratiske kapitalismen» fra 2012 (Ikke oversatt til norsk, interessant nok). Sven Røgeberg skreiv i juli 2016 et sammendrag av boka til Wolfgang Streeck: «Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall» i Vardøger 36. Sammendraget er langt, men veldig lærerikt både faktisk og ideologisk. Med både Røgebergs og Vardøgers tillatelse offentliggjøres det her. Sett av tid, og kos deg med sammendraget!

Gratulerer med dagen — god kampdag 1. mai!

Sven Røgeberg* sitt gode og lange sammendrag fra juli 2016 i Vardøger:
(Henvisning til Røgebergs noter med tall i parantes)

For den sosialdemokratiske venstresiden i Europa synker både valgoppslutningen og medlemstallene. I boken Gekaufte Zeit – die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus (1) analyserer den tyske sosiologen Wolfgang Streeck tilbakegangen for sosialdemokratiet på bakgrunn av viktige endringer i de siste 40 årenes politiske økonomi. Les mer «Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall»

Aps landsmøte: Har sosialdemokratisk politikk noen framtid?

Med utgangspunkt i en blogg fra Institutt for statsvitenskap ved UiO skreiv jeg 7. april 2011 et blogginnlegg. Det passer å gjengi den nå under Arbeiderpartiets landsmøte. Det er en litt teoretisk artikkel, men forsøkt konkretisert av oss som deltar i debatten. I morgen kommer en mer konkret artikkel om sosialdemokratiet og Arbeiderpartiets aktive rolle i det nyliberale skiftet i Norge og i Europa. Først denne:

Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo har oppretta en blogg, Ta politika: Analyse av aktuell politikk.  Den 30. mars har stipendiat Øivind Bratberg et innlegg med overskriften Sosialdemokratiet: nytenkning på ny.Han stiller spørsmålet: «Europeisk politikk preges i dag av ledere som Merkel, Sarkozy, Cameron og Berlusconi. De sosialdemokratiske partiene har lite å stille opp med. Selv i sin gamle høyborg Sverige, ble en senterhøyre koalisjon gjenvalgt i fjor. Hva er det blitt av sosialdemokraters evne og vilje til regjeringsmakt?» Og viser til at det finnes et mer optimistisk syn på sosialdemokratiets framtid, fordi finanskrisa kanskje har vist at «frie kapitalkrefter likevel ikke er eneste farbare vei»:

Les mer «Aps landsmøte: Har sosialdemokratisk politikk noen framtid?»

Nei til Wizz Air, ja til boktrykking i utlandet: 2 000 industriarbeidsplasser flytta ut av Norge

Partileder Støre ba i Stortinget statsministeren boykotte flyselskapet Wizz Air for manglende fagorganisering, og fikk statsministerens støtte. Sjøl gir både partilederen og nestlederen hans ut bøker som er trykt i utlandet med utflytta arbeidsplasser med lav lønn og ingen fagorganisering.
I Norge importeres billig arbeidskraft fra Øst-Europa til bygningsindustrien og i transportnæringa, samtidig som trykkerier representerende 2 000 industriarbeidsplasser flyttes til lavtlønnsarbeid i Øst-Europa.
Det er produktene fra Norges intellektuelle elite, sjølerklært som «radikale», som med utflytting av trykkeriarbeidsplassene tjener mer når lønna til trykkeriarbeiderne reduseres. Både forfatterne og eierne av forlagene får i tillegg både direkte og indirekte statlig støtte til å la lavtlønna østeuropere trykke bøkene i stedet for fagorganiserte nordmenn på tarifflønn.
Vil den ellers så sjølerklærte radikale intellektuelle eliten kreve at bøkene deres skal trykkes i Norge i bedrifter med tariffavtaler?
Og gå imot innkjøp av norske bøker  trykt i utlandet, eller kreve 25 prosent toll på bøker på norsk trykt i utlandet?

Senterpartiet vil vel gå i spissen for å «hente hjem» trykkeribransjen? Les mer «Nei til Wizz Air, ja til boktrykking i utlandet: 2 000 industriarbeidsplasser flytta ut av Norge»