Kategori: Miljø

Handlegate i London, eller tog i Norge?

A06ACC33-1386-4533-8C26-FE39D8E677D9
Aftenposten 22.07.19

Når alle ikke kan få sagt nok om «det grønne skiftet», kommer Bane NOR med det klare budskapet: Flere av de nye planlagte jernbane-stasjonene med tunneler i byene på Østlandet, må skrinlegges. Staten Norge har ikke råd til den vedtatte jernbanesatsinga, hevder Bane NOR nå. Å ikke ha råd til noe som viktig som miljøvennlig kollektiv transport mellom byer og som skal vare i minst 150 år, er meningsløst. For det første er det mulig å omdisponere de årlige budsjettene, som færre motorveger og kreve inn mer skatt.
Men det mest naturlige er å bruke av vår store felles formue, oljefondet. Et fond Oljefondet sjøl hevder er «Folkets penger». Formuen er i dag plassert i aksjer i den fallende stormakta USA, i eiendommer som handlegata Regent Street i London, et nytt forretningskvartal i Kurfürstendamm i Berlin og ellers eiendommer og usikre finansverdier verden over. Beholdning oljefondet
Det er tvilsomt om vi får noen glede av disse investeringene noen gang, gitt uunngåelige internasjonale politiske krakk og verdenskriger. Men norske jernbanestasjoner og tunneler overlever også når den internasjonale finansverden bryter sammen. Vi bør bruke om ikke annet en ubetydelig del av fondet på varig norsk infrastruktur, framfor handlegater i London, forretningsbygg i Berlin og aksjer i USA. Les mer

Bygg parkdragene nå!

Denne appellen holdt jeg på Ellipseplassen torsdag 13. juni:

Appell
Skjermdump fra VårtOslo sin reportasje, https://vartoslo.no/raymond-bygg-parkdragene-pa-ensjo-na-eller-ga/ 

Hei alle sammen

Velkommen til denne markeringa, takk for at dere kom. Jeg heter Ove Bengt Berg, er med i styret i borettslaget der vi står nå, og er sammen med åtte andre boligselskaper med i alt tusen leiligheter som krever parkdragene bygd — nå!

En skal ikke ha lest mye på Facebook om Ensjø før mangelen på parkdragene blir nevnt. Parkdragene er helt avgjørende for den botrivselen utbyggerne har lokket oss hit med, og som vi trenger for en synlig trivsel med grønne områder, trær og busker, og ikke minst for barns frie utfoldelse og også for oss voksnes tilgang til hele området fri for biltrafikk. Og ikke minst trenger vi parkene for at kommunen og utbyggerne skal fullføre sine både vedtatte og lovete planer for omforminga av Ensjø fra bilbyen til Ensjø. Og med grønne lunger! Ensjø var en god plan, det var all grunn til å flytte hit, men da må også politikerne sørge for at Ensjø blir som lovet. Les mer

Bompenger for kollektivtransport: Hvorfor bare i Norge?

Bomstasjonene
Ingen slipper unna tollpassering, mange ganger på hver tur. Tettere enn hertugdømmene i Tyskland før samlinga.

Det er bare i Norge vi finansierer veger med lån som betales av bompenger for å tilbakebetale lånet, og finansierer kollektivtrafikken i byene ved å kreve betaling fra dem som kjører bil til og fra og i byene. Merkelig, siden Norge sannsynligvis ikke er av de fattigste landa i verden og i Europa. Bompenger har vi fordi det bygges for mange motorveger som stortingsflertallet ikke synes er viktige nok til å finansieres fullt ut over statsbudsjettet. Bompengene i byene som i Oslo for hver kilometer har vi fordi bilkjøring i byene skal strupes. Det betyr også at kollektivtrafikken er konkurs den dagen flertallet av partiene lykkes i å strupe biltrafikken i byene. Sånn som i Drammen der busstilbudet nå ikke kan få en nødvendig utviding fordi Drammenspakka er skrinlagt. Uavhengig av hva andre gjør, bør vi finansiere investeringer og drift i samferdselen over ordinære skatter, sånn som de i hovedsak gjør i Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Les mer