Kategori: Miljø

Bygg parkdragene nå!

Denne appellen holdt jeg på Ellipseplassen torsdag 13. juni:

Appell
Skjermdump fra VårtOslo sin reportasje, https://vartoslo.no/raymond-bygg-parkdragene-pa-ensjo-na-eller-ga/ 

Hei alle sammen

Velkommen til denne markeringa, takk for at dere kom. Jeg heter Ove Bengt Berg, er med i styret i borettslaget der vi står nå, og er sammen med åtte andre boligselskaper med i alt tusen leiligheter som krever parkdragene bygd — nå!

En skal ikke ha lest mye på Facebook om Ensjø før mangelen på parkdragene blir nevnt. Parkdragene er helt avgjørende for den botrivselen utbyggerne har lokket oss hit med, og som vi trenger for en synlig trivsel med grønne områder, trær og busker, og ikke minst for barns frie utfoldelse og også for oss voksnes tilgang til hele området fri for biltrafikk. Og ikke minst trenger vi parkene for at kommunen og utbyggerne skal fullføre sine både vedtatte og lovete planer for omforminga av Ensjø fra bilbyen til Ensjø. Og med grønne lunger! Ensjø var en god plan, det var all grunn til å flytte hit, men da må også politikerne sørge for at Ensjø blir som lovet. Les mer

Bompenger for kollektivtransport: Hvorfor bare i Norge?

Bomstasjonene
Ingen slipper unna tollpassering, mange ganger på hver tur. Tettere enn hertugdømmene i Tyskland før samlinga.

Det er bare i Norge vi finansierer veger med lån som betales av bompenger for å tilbakebetale lånet, og finansierer kollektivtrafikken i byene ved å kreve betaling fra dem som kjører bil til og fra og i byene. Merkelig, siden Norge sannsynligvis ikke er av de fattigste landa i verden og i Europa. Bompenger har vi fordi det bygges for mange motorveger som stortingsflertallet ikke synes er viktige nok til å finansieres fullt ut over statsbudsjettet. Bompengene i byene som i Oslo for hver kilometer har vi fordi bilkjøring i byene skal strupes. Det betyr også at kollektivtrafikken er konkurs den dagen flertallet av partiene lykkes i å strupe biltrafikken i byene. Sånn som i Drammen der busstilbudet nå ikke kan få en nødvendig utviding fordi Drammenspakka er skrinlagt. Uavhengig av hva andre gjør, bør vi finansiere investeringer og drift i samferdselen over ordinære skatter, sånn som de i hovedsak gjør i Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. Les mer

Hvorfor grønt i partinavnet MDG?

CCI25052019
Ni boligselskaper med tusen leiligheter protesterer mot MDGs anti-grønne politikk.

Miljøpartiet bruker ordet grønt i partinavnet. For mange virker det opplagt, men jeg har erfaring med MDG fra Ensjø i Oslo. Og er det noe som kjennetegner MDG der, så er det alt annet enn grønt. MDG arbeider for at vedtatte forutsetninger for grønt uteareal skal det som hovedregel dispenseres fra. MDG reduserer grøntarealene for å bygge boligblokker tettere. Kombinert med at MDG ergrer seg over at det i planer bare er vedtatt seks etasjer. MDG vil som utbyggerne og tomteeierne ha høyere hus. Høyblokker med mindre grøntareal tettere, noe som gir mer skygge og vind. MDGs våte drøm for boligområder er de som legger til rette for utflytting og til sist boliger for de dårligst stilte. MDG er de mest griske utbyggernes ivrigste  politiske talspersoner. Men før kommunevalget i 2015 markerte MDG seg som et parti for den motsatte politikken på Ensjø. MDG er et falskt grønt parti — og asosialt. Les mer