Kategori: Miljø

Lan Marie Berg har ikke tid eller evner til byrådsvervet

Det er reist mistillitsforslag mot MDGs byråd Lan Marie Berg. Rødt har varsla mulig støtte til mistillitsforslaget. Mistilliten begrunnes med manglende info til bystyret om milliardoverskridelser med nytt vannverk.
Lan Marie Berg er administrativ politisk leder av et saksområde i Oslo. I to lokalsaker svarer ikke Bymiljøetaten på henvendelser. Hun som kritiseres vest i Oslo for å fjerne parkeringsplasser, lar Bymiljøetaten godta permanent og ulovlig fotgjengerhindrende parkering på fortau øst i byen. Det er vanskelig å få svar fra etatene hun leder.
Helt uavhengig av hva vi måtte mene om MDGs politikk, så viser praksis at Lan Marie Berg velger å ikke prioritere oppgaven med å være administrativ politisk leder for det politikkområdet hun er tildelt ansvar for. Hun bruker for mye tid på å være generell politisk talskvinne for MDG. Når en ikke har tid til å være byråd, bør en heller ikke være det. Rødt kan trygt stemme for mistillit hvis Lan Marie Berg ikke tar konsekvensen av sine egne prioriteringer ved å trekke seg frivillig. Les mer «Lan Marie Berg har ikke tid eller evner til byrådsvervet»

Får vi parkene nå, Raymond?

Art Får vi parkene nå, R?Dagsavisen har i dag både et intervju med Venstre-politiker Hallstein Bjercke om den tomteeieren som hindrer etableringen av parkene, og et innlegg om de manglende parkene på Ensjø med spørsmål til byrådsleder Raymond Johansen. Byrådet er helt lamma og ute av stand til å få etablert parker som boligutbyggerne har lokka med, og som ble bestemt før årtusenskiftet og detaljregulert i juni 2007 av et enstemmig bystyre. Det er en rik utenbys tomteeier som byrådsleder Raymond Johansen tillater å herje med byrådet og hele det demokratiske folkestyret i Oslo. Byrådslederen hovedargument er «Jeg kan ikke gjøre noe». Men hvorfor stilte han til valg med en sånn politikk? Dessuten kan byrådslederen få til parkene — hadde han bare villet.
Her er originalinnlegget til det litt kortere innlegget i Dagsavisen i dag: Les mer «Får vi parkene nå, Raymond?»

Høydehus: «Høyt slag i tynn luft»

Norges idrettsting vedtok i 2003 et forbud mot bruk av høydehus, der idrettsutøverne kunne oppholde seg på samme måte som å være i høyde mer enn 2 000 meter over havet, og sånn øke andelen av røde blodlegemer uten å måtte reise til og oppholde seg i høyden.  Redaktør Jon Michelet var en aktiv pådriver for forbudet som Idrettsforbundets ting vedtok, og tok vedtaket om forbudet som en politisk seier. 

NIF om høydehus
Aftenposten 06.01.21

Nå forlanger far og trener Gert Ingebrigtsen at forbudet oppheves i disse koronatider, for at barna hans skal slippe å måtte reise rundt i verden for å trene i høyden og skaffe seg det antallet røde blodlegemer som alle som bor så høyt helt naturlig utvikler. Idrettsforbundet vurderer å oppheve vedtaket som et koronatiltak, mens Dagbladets Esten O. Sæther mener at det er helt galt og et mislykka koronastunt. 
Jeg har aldri forstått logikken i å forby høydehus samtidig som norske utøvere får lov til å reise til Alpene og høylandet i Afrika i stedet. Det er både økonomisk sløsing og en unødvendig belastning for miljøet. For den ulike fordelinga av muligheter til å bruke de ressursene som trenges for å vinne internasjonalt, spiller høydehus ingen rolle. Da heller kreve at alle verdens utøvere skal ha rett til plass på ledende idrettssentra som den norske Olympiatoppen, eller at alle skal få smørt skia sine helt likt for å utjamne de ressursene Norge har på smøringsteknikk.
Jeg fikk følgende innlegg på trykk i Aftenposten 6. juni 2003 (den siste utgava i fullformat). Innlegget står seg godt til den aktuelle debatten.

Av Ove Bengt Berg Les mer «Høydehus: «Høyt slag i tynn luft»»