Kategori: Miljø

Miljøskadelige hyttekommuner

Miljøskandale på Sjusjøen
Skjermdump fra NRK.no

Regjeringa vedtar nå en lov som gjør det forbudt å være på hytta si, i sin egen tinglyste private eiendom. Uten at ESA og EU-kommisjonen er spurt?
Det kan være et fornuftig tiltak i det som må kalles en unntakssituasjon. Samtidig avslører dette vedtaket en sterkt miljøskadelig politikk. Natur raseres for å bygge luksuriøse boliger langt til fjells uten at noen skal bo fast der. Sånn skaffer disse hyttekommunene seg arbeidsplasser og inntekter. Men utgiftene for denne politikken, som helsetiltak for dem de lokker til seg, vil de ikke ut med. Enda staten for mange av disse kommunene spanderer firefelts motorveger fra Oslo for at hytteeierne skal komme seg raskt til hyttene — i privatbil.
Les mer

Odd Handegård: Klima: Når ytterfløyene går på limpinnen

DSC_0293
Mellom ytterfløyer. Foto: OBB

Fra Odd Handegårds Facebook-side «Myter i norsk politikk (energi, klima, minoriteter m.m.» gjengitt med hans tillatelse:

Utviklingen av «Folkeopprøret mot klimahysteriet» (FMK) er interessant. Det hele startet med et synspunktet som seinere er blitt opprettholdt som det sentrale grunnsynet i gruppa: Klimaendringene er ikke menneskeskapte. Klimatiltakene er (derfor) meningsløse, i tillegg til at de er enormt kostbare – og verre skal det bli. Det er mange i Norge som deler dette synet (ca. 10 %), mens nesten 40 % mener det motsatte, altså at klimaendringene er menneskeskapte. Og så har vi ei diger gruppe midt imellom på nesten 50 % av befolkningen som ikke klarer å ta standpunkt til hva som driver klimautviklingen, fordi overbevisende dokumentasjon mangler hos begge ytterfløyer. Klimautviklingen blir egentlig nokså ubegripelig for de fleste av oss.

Vi i denne mellomgruppa – som utgjør halvparten av befolkningen i landet – nøyer oss med å protestere mot «klimahysteriet», altså mot åpenbare overdrivelser om værforhold, rødt kjøtt og mange ytterst tvilsomme klimaforslag som angivelig skal få kloden på rett kjøl. Og vi er vesentlig mer opptatt av de illusoriske klimatiltakene som florerer, enn av hypotetiske årsaker til klimaendringene.

Etter mitt syn svikter resonnementet hos begge ytterfløyer. Jeg skal prøve å forklare hvorfor. Les mer

Klimakur 2030: Mulig, eller å gå seg fast?

CCI03032020
skorfeste=gå seg fast

«Me må slutte å snakke og begynne å handle», er et viktig slagord nå.
Regjeringa har lagt fram sitt politiske program for hvordan Norge skal oppfylle sine forpliktelser; Klimakur 2030. Da må det være forutsetninga at i det minste disse foreslåtte handlingstiltaka kan diskuteres, det vil si at det åpnes for litt «snakk».

Vekst som før? Da: Glem klimakuren!
Det store spørsmålet er: Kan vi fortsette stort sett som før, bare med andre energiformer som er dyrere? Den samme regjeringa som la fram denne kuren satser jo all sin prestisje på ny åttefelts veg mellom Asker og Oslo for at flere skal kunne kjøre privatbil til Oslo. I tillegg til atskillige nye fire felts motorveger. Pluss, pluss. Så det er ingen grunn til å kritisere miljøvernministeren for at regjeringa hans ikke handler.

Klimakur 2030
Klimakur 2030

En av dem som har lest klimakuren til regjeringa, er tidligere leder og æresmedlem i Naturvernforbundet, Erik Solheim. Som fast skribent i ukeavisa Dag og Tid har han en kommentar i Dag og Tid 28. februar i år. Han mener planen verken er gjennomførbar eller til fordel for klimaet. Vi vil gå oss fast, «havne i eit skorfeste», mener han og oppsummerer: Les mer