Kategori: Krig

Jan Hårstad: Vesten bør senkes i Syria

IMG_3396
Når en søknad om jobb i VG skrives i KK 29.05.21

Som vi nå har påpekt i årevis: fra å være en anti-imperialistisk avis har statsfinansierte Klassekampen utviklet seg til å være imperialismens lojale sengekamerat, en bedfellow. Når da Bashar al-Assad har gjort et kjempevalg trekker KK den konklusjon «at Vesten trenger en ny Syria-politikk». Med andre ord: en smartere Imperialisme veiledet av de politisk korrekte i KK.(29 mai 2021)

Vi som er anti-imperialister ønsker at den heroiske Syrian Arab Army og dens allierte senker den kurdisk-amerikanske okkupasjonn av Nord-Syria som avisa har reklamert for i årevis. Vi ønsker Nato-imperialismen begravet i den syriske ørkenen og at alle sanksjoner og økonomisk krigføring opphører mot Iran, Syria, Hizballah etc. etc. Les mer «Jan Hårstad: Vesten bør senkes i Syria»

8. mai: En frigjøringsdag, ikke en hyllingsdag for norsk imperialisme

8. mai 1945 er dagen det tyske naziregimet måtte undertegne en full kapitulasjon. Det blei heller ikke noe av ønsket deres om å beholde Norge for Nazi-Tyskland, der regimet hadde mange hundre tusen soldater. 8. mai er virkelig en dag å minnes, «Fremad og aldri glemme». Men tida går og Norge er blitt en av Europas mest krigerske nasjoner, med aktiv angrepskrig i Jugoslavia, Afghanistan, Libya og med indirekte støtte til den vestlige krigen mot Syria. Disse krigene er forsøkt gitt et godt formål med å knytte feiringa av disse krigene og deres soldater til samme dag som markeringa av verdens markering av en verden fri for tysk nazistisk krig og okkupasjon. Den norske Stoltenberg-regjeringa, inkludert «fredspartiet» SV, innførte i 2010 «Veterandagen» for å hedre de soldatene som Norge har sendt i angrepskrig på vegne av norsk og norskstøtta vestlig imperialisme. Det er et hån av frigjøringsdagens formål. Les mer «8. mai: En frigjøringsdag, ikke en hyllingsdag for norsk imperialisme»

SV og Rødt: Godtar begrunnelsene for militære angrep

Med Hans Ebbings innlegg i Klassekampen om SVs og Rødts holdning til Libya-krigen 8. april, ser det ut som om debatten mellom han og Arnljot Ask fra Rødt ebber ut. Ebbings siste innlegg i Klassekampen gjengis her. 
Ebbing har reist en viktig debatt. Muligens har Ask rett i at Ebbing var ute etter å forsvare SV-ledelsen mot kritikk ved å peke på Rødts egen holdning i starten som ikke bare var krigshissersk, men en naiv støtte til imperialistisk overgrep.
Sjøl om Rødt korrigerte uttalelsen sin fra 10. mars 2011 etter en ukes tid uttrykker den likevel interne uenigheter og ryggmarksreflekser innad i Rødt som også viser seg i holdninga til det vestlige angrepet på Syria. Verken Rødt eller SV ser på imperialisme og krigsfare som et viktig politikkområde. Som åpenbart heller ikke deres velgere og sympatisører gjør. De organiserer og mobiliserer ikke for anti-imperialistisk kamp. Rødt og SV slutter opp om begrunnelsen for de vestlige invasjonene, at det alltid dreier seg om et humanitært rettferdig menneskerettighetsopprør mot en «despot» eller «tyrann». Det er bare dem som står i veien for vestlige økonomiske interesser som blir utnevnt til «despoter». Å godta en sånn begrunnelse viser at SV og Rødt  ikke har noen anti-imperialistisk politikk.
Les mer «SV og Rødt: Godtar begrunnelsene for militære angrep»