Kategori: Krig

Statenes politikk etter Ukraina-krigen: Verden godtar ikke lenger Europas dobbeltmoral

Norge aleine i Europa: Ruste oss til tennene?

Cecilie Hellestveit har skrivi si tredje bok om krig: «Dårlig nytt fra Østfronten. Krigen som endrer alt». Der tar hun utgangspunkt i krigen i Ukraina og skriver om de geopolitiske følgene hun mener krigen får.
Norge er aleine i Europa med naboforholdet til Russland. Skal vi da ruste oss til tennene?
Hellestveit viser til at jo mer Russland svekkes, jo sterkere blir Kina. Det er også grunnen til at så mange halvstore stater ikke vil ta avstand fra Russlands krig og slutte opp om sanksjonene, mener Hellestveit. USA prioriterer kampen mot Kina, ikke Russland, hevder hun. At USA vil gå til krig for Taiwan, men ikke for Ukraina, mener hun beviser det.
imageHellestveit mener at verken første og andre verdenskrig har likhetstrekk med dagens situasjon. Det stemmer vel neppe? Det som dokumenteres i Hellestveits bok, er at resten av verdens folk ikke vil være med på særlig Europas dobbeltmoral, det hun kaller Europas eksepsjonalisme, krav om unntak for sine handlinger. Mens vi i Norge ser oss blinde på Europa og vår gode moral, er jo resten av verden veldig godt vant med Europas og USAs utallige angrepskriger gjennom flere århundrer. Så de kan lett si at dette er jo dagligdags for oss, hvorfor bråker dere?
Fortsatt tyder mye på at en stor omfattende krig i verden vil bli nødvendig for å løse rivaliseringa om råvarer og markeder. Og skjer det, er «lagoppstillinga» alt klar: Det blir USA og Europa mot Resten av verden. Og europeisk venstreside vil komme til å slåss, med glød, tilsvarende venstreorienterte i kampen for sitt eget lands imperialisme i første verdenskrig, mot «Jordas fordømte», farga mennesker fra tredje verden og fra andre verden. Med krigsrop i den retorikken som er den moderne venstresidas ryggmargsrefleks: Klimaendring, økt innvandring og antirasisme. Les mer «Statenes politikk etter Ukraina-krigen: Verden godtar ikke lenger Europas dobbeltmoral»

USA provoserer Kina: Tre ulike syn

Amerikanske politikere vil skjerpe tonen overfor Kina. Enda så mye de avskyr Trump, kjøper de mesteparten av hans politikk, akkurat som de europeiske lederne. Leder av representantenes hus i USA (underhuset), Nancy Pelosi, en Vestens helt, hun som i Kongressen stod bak Trump og i «sivilisert demokratisk tradisjon» reiv i stykker heftet med statsbudsjettet bak ryggen på Trump da han presenterte budsjettet, markerte seg denne uka med et besøk på Kinas øy Taiwan for å markere sin støtte til Taiwans uavhengighet.
Da blei diskusjonen, går Kina til angrep og innlemmer Taiwan militært?
Kinakjenner Torbjørn Færøvik viser til den kinesiske kulturen med å ta tida til hjelp, sitte stille og la motparten gå mot tap for egen innsats.
Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Prio, peker på at USA har sine styrker spredd over hele verden i mange konflikter, og ikke kan hamle opp med Kina før de trekker seg fra alle andre konflikter og samler alt de har mot Kina.
Pål Steigan minner om at Taiwan er et eksistensielt spørsmål for Kina, men ikke for USA. Og heller enn å ha svekka Kina, Vestens fabrikk, har Pelosi styrka oppslutninga om den kinesiske ledelsen og styrka alliansen mellom Moskva og Beijing. Les mer «USA provoserer Kina: Tre ulike syn»

«Jens Stoltenberg – terrorbomber og krigshisser» 

E5E26234-B8A6-4F77-8D6A-04F4D4680056_1_201_a
Skjermdump av DNs leder (betalingsmur)

21. juli i hadde Dagens Næringsliv en leder der Nato-sjef Jens Stoltenberg blei omtalt «igjen som en leder av internasjonalt kaliber», og en som vi bør lytte til. Den lederen reagerte Jan Christensen, Drammen, på og skreiv et innlegg med denne følgeteksten: «Jeg ser ser til min undring at Dagens Næringsliv velger å rose Jens Stoltenberg opp i skyene. DN 21.7. Hadde jeg vært lederskribent, ville mine konklusjoner snarere vært motsatt. Med DN som del av «den frie presse», håper jeg at innlegget under kan få snarlig plass i avisa.»
Christensens innlegg blei avvist, også en kortere mildere versjon. Debattredaktøren opplyste i svaret til Christensen at Dagens Næringsliv «setter bare på trykk saklige innlegg som argumenterer godt for sine synspunkter».
For at innlegget ikke skal bli liggende i DNs digitale søppelkasse, legges det her ut med Christensens tillatelse. Så kan flere vurdere hvor saklig det er og hvor godt han argumenterer for sitt syn.

Red., politikus.

Les mer ««Jens Stoltenberg – terrorbomber og krigshisser» «