Kategori: Korona

NTB og NRK: 20 000 demonstranter borte vekk!

 

7800 forsvunde demonstranter
Forside av boka

Etter 1. mai-demonstrasjonen til Faglig 1. mai-front i Oslo i 1975 skreiv Jon Michelet artikkelen om de 7800 demonstrantene som forsvant da Arbeiderbladets politiske medarbeider Tor Axelsen talte opp dem som kom inn på Youngstorget. Etter lørdagens demonstrasjon i Berlin meldte NTB og NRK om 18 000 demonstranter mot koronatiltaka, mens de lokale mediene siterte myndighetene i Berlin på at det var 38 000 til stede. Altså at for NTB,  og NRK med egen reporter på plass i Berlin, så forsvant hele 20 000 demonstranter for dem. Forsvinninga av de 20 000 er politisk viktig. Da virker ikke budskapet like sterkt. Derfor forsvant de. Les mer «NTB og NRK: 20 000 demonstranter borte vekk!»

Allerede sjuke på eldrehjem dør 84 år gamle

Eldre- og sjukeheimer er smittesentre.
Foto: OBB

Ni av ti koronadøde hittil hadde minst «én underliggende kronisk sjukdom». Gjennomsnitts-alderen for de døde er 84 år. De smittes på sjukeheimer.
Folkehelseinstituttet anslår at det er mellom 32 000 og 42 000 som har blitt smitta i Norge, men at det bare er registrert en fjerdedel av dem. Av antall bekrefta smitta i Norge har 2,8 prosent dødd. Regnes antatte smitta med, er dødeligheten på 0,7 prosent.
Det er 2 051 fra 60 år og eldre som har blitt registrert som smitta. 242 av dem har dødd, dvs en dødelighet på 12 prosent for disse.

Les mer «Allerede sjuke på eldrehjem dør 84 år gamle»