Kategori: Korona

På Steigan: Koronatiltakene gir massiv økning av global fattigdom og sult og voldsom nedgang i lønn

Innlegget er hentet fra steigan.no 11. oktober 2020

En ny rapport fra Verdensbanken anslår at antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom over hele verden vil øke med mellom 88 og 150 millioner innen 2021, delvis takket være COVID-19-pandemien. Dette representerer en økning i antall, beregnet som de som lever på mindre enn $ 1,90 per dag, for første gang på 20 år, ifølge Verdensbanken, og stiger til nesten 10 prosent av verdens befolkning. Det betyr ifølge banken at målet om å utrydde global fattigdom innen 2030 i praksis er utenfor rekkevidde. Les mer «På Steigan: Koronatiltakene gir massiv økning av global fattigdom og sult og voldsom nedgang i lønn»

Jan Gindrup: La oss slutte med ko-van-vid19!

Jan Gindrup, pensjonert dansk statstjenestemann, har reagert mot det han omtaler som  koronavanvidd, COvanvID19. Han har skrivi en kronikk der han tar for seg tall for døde av korona og sammenliknet med alle andre dødsårsaker. Han har også laget vedlagte tabell over antall innbyggere, smittede, døde og døde i prosent for mange av verdens land. Innlegget har han sendt til danske aviser, men ikke fått det på trykk. Via Facebook kom politikus over det. Hans kronikk «trykkes» her lett redigert med nye mellomtitler med hans tillatelse.

Som han konkluderer: Følgene av koronanen «bør ikke give anledning til uro i en normal verden. Er det ikke på tide, at erklære Covid19 for en af de mest besynderlige oplevelser af kollektivt politisk overdrev/-greb og irrationel panik i nyere tid og komme videre?»

2619E548-43AA-4DA5-9FE1-65188BACFD60
En tabell Gindrup har satt opp over verdens viktigste land, minus Kina.

Les mer «Jan Gindrup: La oss slutte med ko-van-vid19!»

Antallet smitta og døde kan ikke forsvare alle tiltaka

I mars begynte daglige timeslange direktesendinger på NRK med fortløpende publisering av antall døde med oppgitt årsak korona. Stemninga var fortetta, nå skjer det noe! Døden på hvert hjørne! Bilder fra Kina der folk blei sperra inne i husa sine med oppgangsdørene sveisa igjen. Høye dødsfall i Sverige og i Italia. Antall innlagte for intensivbehandling blei av NRK og TV2 meldt med et forvarsel om en raskt kommende død. Fulgt av kategoriene «innlagt på vanlige sjukehussenger» og «antall nye smitta.» Nå meldes det bare om antall nye smitta. Det er knapt noen som dør lenger, og så og si ingen er under intensiv behandling. Det er veldig god plass på sjukehusene i Norge med våre rundt 11 000 senger i alt. Les mer «Antallet smitta og døde kan ikke forsvare alle tiltaka»