Kategori: Korona

Korona: Smitte med lite sjukdom og lav dødelighet. Forsøkes motvirka med «tenk på et tiltak».

Det er ikke mulig å påstå annet om koronaviruset i Norge enn at smitten er liten, sjukdommen svært lett for de som blir smitta og at det er få døde. Alle de tunge dramatiske tiltaka som regjeringa og de mest aktivistiske kommunestyrene innfører, hindrer ikke smitte, sjukdommer og død. Virkninga av tiltaka sannsynliggjøres ikke på forhånd, og bekreftes heller ikke i ettertid. Det er ingen sammenheng mellom de drastiske nedstengingstiltaka og redusert smitte, sjukdom og død. Innlagte på sjukeheimer står for nesten alle koronadødsfall, men de er ikke på restaurantene for å smitte andre eller å bli smitta. Heller ikke på treningsstudioer, kjøpesentrene eller kollektivtransport. Myndighetene vedtar sterke økonomiske tiltak som raserer arbeidsplasser og bedrifter med tiltak etter metoden «tenk på et tiltak». Mediene tar sitt betalte «samfunnsansvar» på alvor som et ukritisk mikrofonstativ uten kritikk av noe tiltak.
Barrington-deklarasjonens budskap gjelder fortsatt: «Opphev nedstenginga straks. La folk arbeide, gå på skole og leve sine liv. Beskytt de utsatte!» Les mer «Korona: Smitte med lite sjukdom og lav dødelighet. Forsøkes motvirka med «tenk på et tiltak».»

Koronatiltak: Uten logikk, uten dokumentasjon og uten kritiske medier. Et varsel om diktaturet?

Kommer en bakterie eller et virus med høy smittbarhet og høy dødelighet til landet, må enhver regjering ta nødvendige tiltak for å beskytte befolkninga og begrense skadene mest mulig. Men vi har ikke et raskt spredd og dødelig virus nå, målt i antall døde.
Det dør langt færre i Norge nå av korona enn av sesonginfluensa, og nå dør det til og med færre i landet enn det dør til vanlig. Derfor har sju
begravelsesbyråer fått innvilga til sammen nesten 200 000 kroner i kompensasjonsstøtte fra staten for det reduserte antallet døde. Les mer «Koronatiltak: Uten logikk, uten dokumentasjon og uten kritiske medier. Et varsel om diktaturet?»

På Steigan: Koronatiltakene gir massiv økning av global fattigdom og sult og voldsom nedgang i lønn

Innlegget er hentet fra steigan.no 11. oktober 2020

En ny rapport fra Verdensbanken anslår at antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom over hele verden vil øke med mellom 88 og 150 millioner innen 2021, delvis takket være COVID-19-pandemien. Dette representerer en økning i antall, beregnet som de som lever på mindre enn $ 1,90 per dag, for første gang på 20 år, ifølge Verdensbanken, og stiger til nesten 10 prosent av verdens befolkning. Det betyr ifølge banken at målet om å utrydde global fattigdom innen 2030 i praksis er utenfor rekkevidde. Les mer «På Steigan: Koronatiltakene gir massiv økning av global fattigdom og sult og voldsom nedgang i lønn»