Category: Korona

Allerede sjuke på eldrehjem dør 84 år gamle

Eldre- og sjukeheimer er smittesentre.
Foto: OBB

Ni av ti koronadøde hittil hadde minst «én underliggende kronisk sjukdom». Gjennomsnitts-alderen for de døde er 84 år. De smittes på sjukeheimer.
Folkehelseinstituttet anslår at det er mellom 32 000 og 42 000 som har blitt smitta i Norge, men at det bare er registrert en fjerdedel av dem. Av antall bekrefta smitta i Norge har 2,8 prosent dødd. Regnes antatte smitta med, er dødeligheten på 0,7 prosent.
Det er 2 051 fra 60 år og eldre som har blitt registrert som smitta. 242 av dem har dødd, dvs en dødelighet på 12 prosent for disse.

Les mer «Allerede sjuke på eldrehjem dør 84 år gamle»