Kategori: Klima

Uviktige klimatiltak: Svært kostbare, uten betydning for temperaturen i år 2100, politisk umulig å gjennomføre

Falsk alarm
Forsida på boka

Å foreslå omfattende klimapolitiske tiltak som ikke er politisk bærekraftige, som er ubegripelig kostbare og som ikke resulterer i vesentlig ny jobbskaping, som svekker det sosiale byggverket og attpåtil kun gir små klimaeffekter, er ikke den rette veien fremover», skriver Bjørn Lomborg i etterordet i boka Falsk alarm som sist onsdag blei presentert på norsk. På Litteraturhuset i Oslo i regi av Senter for miljø og utvikling på Universitetet i Oslo og forlaget Wigestrand. I diskusjon med Ciceros Bjørn H. Samset, en engasjert talsperson for at vi står overfor alvorlige klimakatastrofer om kort tid.
Lomborg tar det også for gitt at det skjer klimaendringer, men dokumenterer at katastrofene FNs klimapanel melder om, er overdrivi og sterkt i strid med fakta om værutviklinga og skadene de har påført oss. Lomborg er opptatt av det vi skal gjøre mot værendringer, er ikke bare å tilpasse oss dem, men tilpasse oss dem på den mest økonomisk gunstige måten. I dag er klimatiltak foreløpig unntatt all økonomisk effektivitetsvurdering, pengene bare pøses ut i panikk og redsel for kritikk fra akademikere og journalister.
Nedstenginga på grunn av koronaen var svært krevende, men det er langt kraftigere tiltak som skal til hvert år i flere tiår for å nå de stadige gjentatte og ikke gjennomførte tiltaka. Det er klare planer om å øke uttaket av fossil energi, som i Tyskland der en landsby fjernes for å legge til rette for økt uttak av kull. Det er praktisk umulig å gjennomføre de tiltaka det drømmes om. Uansett er det politisk umulig å gjennomføre dem.
Hele klimapolitikken dreier seg om en økonomisk kamp for tilkjemping av offentlige ressurser til egne arbeidsplasser, og å gjøre spørsmål om krig, fattigdom, undervisning, energitilgang for alle og verdens økonomiske skeivfordeling til et ikke-spørsmål. FN spurte i 2019 9,2 millioner mennesker over hele verden om hvilke politiske mål de ønska seg. Av 16 politiske mål kom klimatiltak på 16. plass. Les mer «Uviktige klimatiltak: Svært kostbare, uten betydning for temperaturen i år 2100, politisk umulig å gjennomføre»

«Dagens klimapolitikk har ingen effekt og koster altfor mye»*

Forside Falsk alarmDet hevder i mange artikler og bøker, Bjørn Lomborg, en dansk debattant. Han avviser ikke at det er problematiske klimaendringer, men mener å kunne dokumentere at de er sterkt overdrevne, er nyttesløse, skader de fattigste og at verden ikke blir bedre med all den ressursbruken som de klimatiltaka som sannsynligvis blir vedtatt til helga i Glasgow.
Bjørn Lomborg kommer onsdag til Litteraturhuset i Oslo der han i regi av Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo i samarbeid med Wigestrand Forlag skal diskutere klimapanikk og klimafrykt med Bjørn H. Samset ved Cicero, Senter for klimaforskning. Wigestrand forlag presenter på møtet den norske oversettelsen av boka Falsk alarm som kom ut på engelsk i juli 2020. Les mer ««Dagens klimapolitikk har ingen effekt og koster altfor mye»*»

Klimapolitikkens virkelighet: Løftene senkes i olje!

Foran den varsla klimakatastrofen skulle en tro at alle skjerpa seg og virkelig tok sine spådommer på alvor. Men det gjør hvertfall ikke regjeringene i olje-, kull- og gassproduserende stater. Det er UNEP, FNs Miljøprogram, som i sin rapport for 2021  som melder om planene for de viktigste landa som produserer fossil energi, deriblant Norge. Planlagt forbruk øker til langt over påstått tre graders oppvarming til 2040. Løfter i traktater som Parisavtalen er mindre verdt enn skrift i sand, løftene senkes i olje. Sånn er virkeligheten, viser resultatene av fossil energiproduksjon. Men store Norge redder likevel verden med sitt eksempel ingen stormakter kan la være å følge? Les mer «Klimapolitikkens virkelighet: Løftene senkes i olje!»