Kategori: Islam

Helge Rønning: Islamofobi, et begrep i strid med demokratiske prinsipper

Gardell Islamofobileveranse 1Mange venstreorienterte og politisk intellektuelle Islamofobi og antisemittisme — tvillingideologier gir seg til kjenne med å mene at rasismen er den viktigste konfliktlinja i verden, den som styrer og utvikler alle andre konflikter. I 2008 skreiv Marte Michelet, den viktigste i dag for å klistre jødehat til Hjemmefronten og grenseloser: «Islamofobien er vår tids farligste ideologi og vi må tørre å sette halen på grisen
Islamofobi brukes som en medisinsk diagnose mot meningsmotstanderne sånn som Sovjetregimet brukte medisinske diagnoser under utrenskninger. Islamofobi brukes i dag for å bannlyse og sjukeliggjøre meningsmotstandere, nærmest som et honnørskjellsord. Bruken av anklagen islamofobi er det ideologiske fundamentet for organisasjoner som Antirasistisk Senter, Bladet Utrop og er grunnleggende for partier som Rødt, SV, og MDG. For boka Islamofobi hylles Mattias Gardell av bokmeldere i Klassekampen og Morgenbladet.

Pensjonert professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Helge Rønning, og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen (1996-1999), skreiv i Dagbladet 26.08.2019 et innlegg om denne påståtte medisinske diagnosen at «Islamofobi-begrepet forvirrer».
Innlegget gjengis med hans tillatelse og med Dagbladets overskrift og ingress.

Ove Bengt Berg

Helge Rønning:
Islamofobi-begrepet forvirrer
Kliniske begreper bør ikke anvendes som metaforer i sosiale og politiske sammenhenger

Dagbladets ingress 26. august 2019:
«KLINISK BEGREP»: 
Islamofobi anvendes av islamske organisasjoner som et sekkebegrep for alle utslag av fordommer mot muslimer, men kronikkforfatteren mener det er et uheldig begrep.

Etter terroren i moskeen i Bærum har politikere og andre brukt begrepet «islamofobi» for å beskrive antimuslimske holdninger og handlinger. (Statsminister, justisminister, leder for Senter for ekstremismeforskning på UiO) Dette er et uheldig og omdiskutert begrep. Les mer «Helge Rønning: Islamofobi, et begrep i strid med demokratiske prinsipper»

Å avvise blasfemi dreier seg ikke folkeskikk, men om underkastelse av en religions påbud

Blodet etter halshugginga var ikke tørt før halshuggeren blei lytta til: «Bør vi ikke stoppe med blasfemi», spurte flere. Og jo flere som blei drept i nye aksjoner, jo tydeligere blei dette spørsmålet stilt: «Er denne krenkinga virkelig verdt alle disse drapene?» Alltid med forutsetninga: «Vi er selvfølgelig mot terroren, men…» Andre politiske drapsmenn med et motsatt syn, møtes ikke med sånne argumenter.
Volden seirer mot blasfemi og satire: Satiretegnere sies opp, blasfemi nærmer seg forbud igjen. Vis folkeskikk og færre blir drept, lokker tilhengerne av forbud mot blasfemi og satire med. Mange taleføre venstreorienterte hevder at muslimer er viktige allierte i kampen for den daglige lønnskampen, og kanskje til og med for den sosialistiske revolusjonen. Disse konkluderer: Da må vi godta deres vetorett for å delta i økonomiske kamper: Underkastelse av deres religions praksis, slik de leser den bokstavelig.

Les mer «Å avvise blasfemi dreier seg ikke folkeskikk, men om underkastelse av en religions påbud»

Islam- og innvandringskritikerne har skylda for all terror!

Når høyreekstreme utfører terrordrap, er det fordi kritikerne av islam og innvandring oppmuntrer dem. Når islamister utfører terrordrap, er det fordi kritikerne av islam og innvandring med sin hets tvinger dem til det. All terror skyldes de samme personene, ordene fra islam- og innvandringskritikerne. Påstår islamsympatisørene. De tar fullstendig feil. De er bare ute etter å kriminalisere andre andre ytringer enn sine egne. Les mer «Islam- og innvandringskritikerne har skylda for all terror!»