Kategori: Innvandring

Europa: 579 drepte i terror inspirert av Koranen, 101 drepte av høyreekstreme — og problemet er?

Oversikt over terrorangrep
Fra snl.no  Utdrag fra opplisting

I sosiale medier framføres ofte påstanden om at det er de høyreekstreme som dreper i terror, og at de styrker seg organisatorisk. Deres framgang forklares med at de blir inspirert av mer velformulerte politikeres «retorikk», som dermed blir anklaga for å være medskyldige i høyreekstrem terror. Les mer