Kategori: Innvandring

Organisert motstand mot utsendinger

Minerva om aksjonenNettstedet/tidsskriftet Minerva kan nå dokumentere at stansinga av utsendinga av Abbasi-familien var et resultat av en godt gjennomført aksjon. Først gjennom en norsk Facebook-gruppe med fem hundre medlemmer, leda av en tidligere avvist afghansk asylsøker i Norge, Abdul Ghafoor. Han bor i Afghanistan og leder organisasjonen Afghanistan Migrants Advice & Support Org. De tok deretter kontakt med den afghanske statssekretæren for flyktninger og lederen for returer i det afghanske departementet. Les mer

Fri innvandring for de best organiserte?

Dansk sos dem innvandringspolitikkAksjonen for den omtalte Abbasi-familien føyer seg inn i rekka av mange enkeltsaker med en sjelden koordinert aksjon med medier, advokater og stortingspolitikere. Målet er åpenbart, ikke minst hvis du trekker inn situasjonen i sentraleuropeiske land og særlig i Canada og Australia: fri innvandring. Ivrig kjempa fram av en aksjonistisk elite. Denne kampen støttes også av den internasjonale kapitalismens koordinerende organisasjoner som World Economic Forum og Bilderberg-gruppa som arbeider for knusing av velferden for vanlige mennesker verden over.
Les mer

Religiøs offensiv: Avskjæring av spebarns forhud, et bestialsk overgrep i «skaperverket»

Avskjæring, ypou tube
Se hele den religiøse frelse, religionsfriheten i full utfoldelse, fra You tube. https://www.youtube.com/watchv=Z0QwdSviukQ

Vi lever i ei tid der betydelige framsteg for menneskeheten står for fall. Det gjelder kravet om at alle skal få gode muligheter til et tilfredsstillende økonomisk liv, til å kunne ytre seg og frigjøringa fra religionenes irrasjonelle tvang. Ytringsfriheten blei kjempa fram fordi ingen skulle kunne kneble andre med påstanden om at de kom med uakseptable ytringer. Nå er det igjen påstanden om uakseptable ytringer som begrunner innskrenkinga av ytringsfriheten. De religiøse er oppgitt over at deres idéer og praksis henta fra flere tusen år tilbake, ikke blei og blir akseptert lenger. Vitenskapen har slått fast at jorda er rund, at jorda går rundt sola og vi har påtvunget med varierende grad av vellykkethet at religionene må akseptere kvinner som likeverdige mennesker til mennene.

Et eksempel på disse reaksjonære framstøta er kampen for den religiøse skikken med omskjæring av spebarnsgutters forhud, egentlig en smertefull avskjæring av forhuden deres som er praktisert med religiøs begrunnelse av jøder og muslimer etter at kristne har slutta med skikken.  Les mer