Kategori: Innvandring

Mange hundre millioner afrikanere vil til Europa

I forbindelse med båttransporten over Middelhavet og diskusjonen om den, er det nødvendig å ha noen fakta om antall og hvem i Afrika som vil til Europa. Det er også nyttig når George Chabert har reist en diskusjon om den europeiske venstresidas store engasjement for økt innvandring. Dette innlegget la jeg i i juni i fjor ut på bloggen min, og det er fortsatt like aktuelt:

Det er mange som frykter at det ikke blir nok innvandrere til Norge og Europa som vi kan få hjulpet fra fattigdom, krig og undertrykking. Som Peder Martin Lysestøl i Klassekampen 22. februar 2018, byrådsleder Raymond Johansen i sin 1. mai-tale i Oslo samme år og Ingebrigt Steen Jensen som ønsker seg en ny og mer liberal innvandrings- og asylpolitikk for Arbeiderpartiet. Men nok innvandrere blir det.

De som vil ut av Afrika
PEW 22.03.2018

Pew Research Center i Washington viser til at i sju land i Afrika, vil rundt halvparten av disse landas innbyggere, 235 millioner, reise ut av landet hvis de får muligheten de kommende fem åra. Hvis 20 prosent av den resterende del av Afrikas innbyggere vil reise ut, utgjør det 151 millioner i tillegg. Hvis 30 prosent ønsker det, vil det utgjøre 226 millioner i tillegg. Altså at så mange som opp til 450 millioner afrikanere, nær halvparten, ønsker å emigrere i løpet av de neste fem åra. Nesten like mange som det er innbyggere i EU. De fleste vil helst til USA, men det er i praksis bare til Europa de vil få mulighet til å reise; over Middel-havet. Les mer

Gir flere redningsmenn flere lik? Dessverre: Ja.

fullsizeoutput_76dd
DN 29.07.19

Det er Kjetil Wiedswang som stiller dette spørsmålet i dagens utgave Dagens Næringsliv, der han skriver om det han omtaler som Middelhavs-tragedien. Wiedswang skreiv om dette i DN 16. juli i år om «Maritim moral».  politikus.no skreiv om det 17. juli.
Wiedswang har fått kritikk fra Erik Røsæg som i DN 18. juni skreiv om innvandringa over Middelhavet, «at en får ikke færre til å flykte ved å slutte å redde dem.» «Men jo, det ser faktisk slik ut i Middelhavet», svarer Wiedswang i dag.
For fra første halvår i fjor til første halvår i år, melder, av alle den internasjonale organisasjonen for økt folkevandring, IOM, at antallet som har forsøkt å sette over Middelhavet, har blitt halvert og at antallet døde er mer enn halvert. Det til tross for at antall redningsbåter er redusert fra ti til bare én. Les mer

Middelhavet: Stans overfartene, redd liv!

Døde over Middelhavet
Færre drukner uten redningsbåter

En uttalelse fra justisminister Jørn Kallmyr om private redningsbåter over Middelhavet, var nok til å opprøre alle dem som liker å posere med sin egen påståtte høye moral. Men det vil ikke bli færre dødsfall over Middelhavet med flere redningsbåter. Ni av ti redningsbåter er nå satt på land, og både antallet personer som prøver på seilasen og andelen som som drukner, har gått ned.
Organisasjonen Leger Uten Grenser legger ikke skjul på at de, som de andre båtaktivistene, er i Middelhavet for å endre innvandringspolitikken til Europa. De vil med båttrafikken sin tvinge de europeiske statene til å oppheve grensekontrollen for å øke innvandringa til Europa.
Å legge til rette for flere dødsreiser over Middelhavet av politiske grunner, er ikke det minste moralsk. Det som redder liv er å stanse innvandringsvegen over Middelhavet. Da tvinges afrikanerne til å finne andre og varigere løsninger på sine samfunnsproblemer. Les mer