Kategori: Innvandring

Religiøs offensiv: Avskjæring av spebarns forhud, et bestialsk overgrep i «skaperverket»

Avskjæring, ypou tube
Se hele den religiøse frelse, religionsfriheten i full utfoldelse, fra You tube. https://www.youtube.com/watchv=Z0QwdSviukQ

Vi lever i ei tid der betydelige framsteg for menneskeheten står for fall. Det gjelder kravet om at alle skal få gode muligheter til et tilfredsstillende økonomisk liv, til å kunne ytre seg og frigjøringa fra religionenes irrasjonelle tvang. Ytringsfriheten blei kjempa fram fordi ingen skulle kunne kneble andre med påstanden om at de kom med uakseptable ytringer. Nå er det igjen påstanden om uakseptable ytringer som begrunner innskrenkinga av ytringsfriheten. De religiøse er oppgitt over at deres idéer og praksis henta fra flere tusen år tilbake, ikke blei og blir akseptert lenger. Vitenskapen har slått fast at jorda er rund, at jorda går rundt sola og vi har påtvunget med varierende grad av vellykkethet at religionene må akseptere kvinner som likeverdige mennesker til mennene.

Et eksempel på disse reaksjonære framstøta er kampen for den religiøse skikken med omskjæring av spebarnsgutters forhud, egentlig en smertefull avskjæring av forhuden deres som er praktisert med religiøs begrunnelse av jøder og muslimer etter at kristne har slutta med skikken.  Les mer

Walid al-Kubaisi til minne: En viktig, og riktig, stemme

Walid al-kubaisi
Walids blogg – anbefales!

I dag er det gravferd for Walid al-Kubaisi. Han fortjener noen minneord.

Foruten det personlige tapet for de nære vennene og familien ved hans bortgang, er det for andre et politisk tap å miste hans stemme. Walid var en viktig og alternativ stemme for innvandrerne til Norge, et land han kom til i 1986. Han var fast spaltist i ukeavisa Dag og Tid, og skreiv små tankefulle epistler, nærmest det nordmenn kan kalle lignelser der budskapet var imot fordommer og fordømmelser. Han fortalte meg at han hadde fått tilbud av Klassekampens redaktør om skrive der, uten at han gjorde det. Les mer