Kategori: Imperialisme

Moralisten Biden er i gang: Skjerper konfliktene

Endelig fikk de «ansvarlige» fra de «møblerte» avisredaksjonene, de vestlige universitetene og de venstreorienterte globalistene oppfylt håpet sitt for Biden. Bidens erfarne og «danna» utenriksminister Blinken slo til på en konferanse i Alaska for snart to uker sia og skjelte ut Kinas utenriksminister — for åpen mikrofon. Kina svarte selvfølgelig.
Hva oppnådde Biden? Selvfølgelig det han ønsket, å mobilisere for økt aggresjon. Når moralen er i førersetet, blir det raskere kriger. Ingen setter i gang flere kriger enn dem som er drivi av den ibsenske «ideale fordring», kravet om den absolutte renhet og rettferdighet; «idealistene». Les mer «Moralisten Biden er i gang: Skjerper konfliktene»

Einar Ødegård: Norske styrker skal ikke lenger forsvare Norge

Forsvarspolitikk er ikke lenger så interessant å diskutere. I den norske samfunnsdebatten, særlig blant yngre politisk engasjerte, når ikke forsvarspolitikk og internasjonale spørsmål som imperialisme opp mot det som oppfattes som tidas viktigste spørsmål, nemlig rasisme, identitetspolitikk, migrasjon og klimapolitikk. For å gi et bidrag til å endre på det gjengis her avgått oberstløytnant Einar Ødegård sin analyse av  forsvarets langtidsplan 2018-21. 
Innlegget stod først på derimot.no

Til 2018 var hensikten med forsvaret «å være en krigsforebyggende terskel». Uten grenser til andre land i NATO var Norge ensomt og fredfullt beliggende utenfor felleskommandoen over det kontinentale Europa og UK. Lagring av atomvåpen og utenlandske baser var forbudt i landet, Norge var ingen trussel mot noen.

Fra 2018 er forsvarets hensikt endret til «å sikre en troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar». Les mer «Einar Ødegård: Norske styrker skal ikke lenger forsvare Norge»

Boykott av fotball-VM: Starten på en ny moralsk idrettsbevegelse, eller på en mer aktiv rolle i kampen mellom statene?

Da Eero Mäntyranta en gang ikke vant et langrenn, sa han «Det er ju bara sport» om det å tape. Men sport er ikke bare sport, særlig ikke internasjonalt. Sport og idrett var først vel så mye politikk og nasjonsbygging som fredelig kappestrid mellom folk og nasjoner. Nå er idrett en stor omfattende kommersiell industrigrein. Og ingen internasjonal næringsgrein er mer prega av korrupsjon enn idrettsnæringa.
Det er ikke lite å ta fatt i i idrettsindustrien. Men hva skal en begynne med, og hvordan jobbe for forbedring? Jo sterkere politisk markering og opprydding, jo mer splittelse fra topp til nederst. Når idretten i Norge dras tettere inn i det humanitærpolitiske komplekset, og adopterer den internasjonale rivaliseringas krigsbegreper som «autoritært styresett» og «menneskerettigheter», definert av USA, EU og Saudi Arabia, må noen ut av idretten, fra de minste klubbene til de internasjonale kommersielle lederne. Da blir idrettsindustrien et viktig våpen i den internasjonale politiske rivaliseringa mellom stater om råvarer og markeder. Da tar idretten plass i bombeflya i de kommende norske angrepskrigene. 

Les mer «Boykott av fotball-VM: Starten på en ny moralsk idrettsbevegelse, eller på en mer aktiv rolle i kampen mellom statene?»