Category: Imperialisme

Tidl. høyesterettsdommer og EU-kommisjonen: Nav-dommene er riktige

Fra Rett24 19.02.20

Høyesterettsdommer fra 1999-2018, Karl Arne Utgård, mener at det Nav og hele offentligheten har lagt til grunn, er feil. For «Trygdeforordningane bygger på nasjonal lovgiving, jf. som eksempel EU-domstolens sak C-69/11 …» Utgård viser og til artikkel 22 i forordning 108/71 som underbygger påstanden at det ikke dreier seg om retten til å ta med seg ytelse til EØS-området, men om en kan tilstås den når retten til ytelse oppstår når en er i et annet EU/EØS-land.
Hva om Høyesterett seinere slutter seg til tidligere Høyesteretts-dommer Utgårds vurderinger? Da framstår norske myndigheter som mer EU-vennlige enn EU-kommisjonen, som «Mer katolsk enn Paven». Norge kjemper for sin lydrikestatus, uten at en eneste stortingsrepresentant og et eneste medium protesterer?

Av Ove Bengt Berg

Les mer «Tidl. høyesterettsdommer og EU-kommisjonen: Nav-dommene er riktige»

Lydriket Norge: EØS er skandalen, ikke norske trygdevedtak

Forkjemperne for den totale underkastelsen av EU-kommisjonens ekstreme markedsøkonomi er på offensiven i Norge. De har funnet ei sak som de kan bruke til å få oppslutning om EØS-avtalen:  Stønadsmottakere hadde sluppet å få inndratt en ytelse gitt på vilkår de brøyt — hvis EU-kommisjonen hadde bestemt og ikke norske politikere. EU- og EØS-motstandere vakler, og har kanskje finni saka de kan bruke til komme i seg inn i den europeiske venstrefolden der motstand mot EUs markedsøkonomiske politikk ses på som nær voldelig høyreekstremisme.
I forlengelsen av EØS-skandalen ligger EU-kommisjonens naturlige framtidige krav: Ingen stat i EU kan vedta sosiale ytelser som ikke samtidig alle andre 448 millioner EU-innbyggere har krav på. 

Av Ove Bengt Berg

Les mer «Lydriket Norge: EØS er skandalen, ikke norske trygdevedtak»

USA bryter sammen av «synkroniserende og gjensidig forsterkende motsigelser»?

Fra Ny Tids januarnummer.
Galtung hevder ikke, «vil opphøre raskere»,
men «kan opphøre raskere».

Dette innlegget er fra politikus 17.01.2017, og refererer fra et intervju Ny Tid hadde med Johan Galtung. Det legges ut på nytt i tilknytning til at Pål Steigan nå har stilt spørsmålet «Kan USA gå i oppløsning?» og derimot.no har lagt ut Paul Craig Roberts vurdering. Galtung begrunner i 2017 sin påstand om at USA kan gå i oppløsning allerede i år, slik han i 1980 spådde at Sovjetunionen ville gå i oppløsning, og gjorde det i 1990.
Teksten er uendra, men overskrift og mellomtitler er endra fra 2017.

Les mer «USA bryter sammen av «synkroniserende og gjensidig forsterkende motsigelser»?»