Kategori: Imperialisme

Var andre verdenskrig en krig mot jødene?

IMG_2593Plutselig gikk det opp for meg at når det blir snakk om den andre verdenskrigen, så dreier det seg om nesten alltid om overgrepene mot jødene. Mens vi regner med seks millioner drepte jøder i krigen, så var det også så mange som 54 millioner andre som mista livet i den verdenskrigen. Sovjet mista hele 22 millioner. Andre verdenskrig var ikke en krig mot jødene sjøl om Israel selvfølgelig ønsker det perspektivet, og alle aktive antirasister som har politisk og stor økonomisk fordel av det perspektivet. Andre verdenskrig var en imperialistisk røverkrig initiert av tyske fascister retta mot langt flere enn jødene, for økonomiske formål. Men det vil ikke politikerne og mediene omtale krigen som. Det minner for mye om dagens situasjon. Les mer

Angela Merkel: Lunta brenner

Merkel pessimistisk
«Etter henne mørket». Merkels dystre syn på verdenssituasjonen.

Fredstiltak demonteres

I nr 21 av Der Spiegel, fra 18. mai til 24. mai, har ukebladet en oppsummerings-artikkel av Angela Merkels tid som forbundskansler. Der legger hun fram et dystert framtidsbilde av verdenssitasjonen, som Der Spiegel på framsida kaller apokalyptisk (en «åpenbaring»).

Hun oppsummerte: «Hva vi har lært av historia, vil vise seg i de neste tiåra». Merkel ser dystert på verdenssituasjonen. Hun mener at de søylene verdensordninga blei bygd på etter siste verdenskrig bryter sammen. Men bidrar sjøl til å bryte dem. Les mer

Tyske partier om EU

EU er bra, men bare endres litt først?

IMG_2253
Ingen er mer ivrige på alt ved EU enn De grønne.

EU-«parlamentet» er et parlament som ikke har noe med parlamentarisme å gjøre. «Regjeringa», EU-kommisjonen, styrer som den vil og sitter uavhengig av hva EU-parlamentet vedtar eller om et flertall i parlamentet vil avsette kommisjonen. I Norge gjør vi det som en viktig sak at «parlamentarismen» blei innført i 1884 da Johan Sverdrup fikk drivi gjennom at et flertall på Stortinget kunne kaste regjeringa og vedta lover og statsbudsjettet. Som Sverdrup karakteriserte parlamentarismen: «All makt i denne sal». Les mer