Kategori: Imperialisme

Tyske partier om EU

EU er bra, men bare endres litt først?

IMG_2253
Ingen er mer ivrige på alt ved EU enn De grønne.

EU-«parlamentet» er et parlament som ikke har noe med parlamentarisme å gjøre. «Regjeringa», EU-kommisjonen, styrer som den vil og sitter uavhengig av hva EU-parlamentet vedtar eller om et flertall i parlamentet vil avsette kommisjonen. I Norge gjør vi det som en viktig sak at «parlamentarismen» blei innført i 1884 da Johan Sverdrup fikk drivi gjennom at et flertall på Stortinget kunne kaste regjeringa og vedta lover og statsbudsjettet. Som Sverdrup karakteriserte parlamentarismen: «All makt i denne sal». Les mer

17. mai: Kampen mot nordmenn med norske flagg

Dette innlegget stod på trykk i Klassekampen 13.05.2013. Avisas overskrift var «Norske flagg», under temaet «Nasjonalisme». Det er fortsatt aktuelt, derfor legges det ut på nytt:

IMG_2122
Dette flagget bekreftes å ha vært med Roald Amundsen på alle hans ekspedisjoner, som på Sydpolen 14.11.1913, men må være unntatt den siste der han ble borte. Det henger på Ferds kontorer på Lysaker nær Polhøgda. Foto: OBB

Mange på venstresida og blant landets meningsbærere arbeider for at noen nordmenn i barnetogene ikke skal feire Norges nasjonaldag 17. mai med norske flagg. Elever som er norske statsborgere, og som staten nå betaler utdanning for, oppfordres på Norges nasjonaldag til å markere med et annet lands flagg at de føler sterkere tilknytning til det andre landet. Sjøl om tre av fire nordmenn med ikke-vestlig bakgrunn synes det er naturlig å bruke norsk flagg 17. mai. Les mer

Starta Iran-krigen 12. mai?

Denne artikkelen av Jan Hårstad ble lagt ut på derimot 15. mai:

Startet
derimot.no 15.05.2019

«Mye tyder på at verken Klassekampen eller Storhaug-Rustad-miljøet skjønner overvettes mye av verken Bannons prosjekt eller storkrigen som Israel presser USA til å lede. De er iallfall ute av stand til å forstå at Bannons «The Movement» vil jobbe i Europa for å aktivisere europeiske partier som politiske hjelpetropper for StorIsrael. Ingen vil forstå at Israel er iferd med å bli en verdensmakt.» Les mer