Kategori: Imperialisme

SV og Rødt: Godtar begrunnelsene for militære angrep

Med Hans Ebbings innlegg i Klassekampen om SVs og Rødts holdning til Libya-krigen 8. april, ser det ut som om debatten mellom han og Arnljot Ask fra Rødt ebber ut. Ebbings siste innlegg i Klassekampen gjengis her. 
Ebbing har reist en viktig debatt. Muligens har Ask rett i at Ebbing var ute etter å forsvare SV-ledelsen mot kritikk ved å peke på Rødts egen holdning i starten som ikke bare var krigshissersk, men en naiv støtte til imperialistisk overgrep.
Sjøl om Rødt korrigerte uttalelsen sin fra 10. mars 2011 etter en ukes tid uttrykker den likevel interne uenigheter og ryggmarksreflekser innad i Rødt som også viser seg i holdninga til det vestlige angrepet på Syria. Verken Rødt eller SV ser på imperialisme og krigsfare som et viktig politikkområde. Som åpenbart heller ikke deres velgere og sympatisører gjør. De organiserer og mobiliserer ikke for anti-imperialistisk kamp. Rødt og SV slutter opp om begrunnelsen for de vestlige invasjonene, at det alltid dreier seg om et humanitært rettferdig menneskerettighetsopprør mot en «despot» eller «tyrann». Det er bare dem som står i veien for vestlige økonomiske interesser som blir utnevnt til «despoter». Å godta en sånn begrunnelse viser at SV og Rødt  ikke har noen anti-imperialistisk politikk.
Les mer «SV og Rødt: Godtar begrunnelsene for militære angrep»

Arnljot Ask svarer Ebbing om Rødt og SV om Libya-krigen

Med tillatelse fra Arnljot Ask hans innlegg i Klassekampen i dag:
Hans Ebbing hadde
 31. mars et innlegg i Klassekampen, der han forsøker å likestille Rødt og SV sitt forhold til Libya-krigen. «Rødts forvirring og kunnskapsløshet var ikke mindre enn SVs» oppsummerer Ebbing.

Ebbings kronbevis for sin konklusjon er en uttalelse som Rødt kom med 10. mars 2011, i den første fasen av Libya krigen, før FN-resolusjonen og den massive vestlige invasjonen. Jeg kommer tilbake til denne uttalelsen til slutt her, men må først få si at det er merkelig at Ebbing ikke nevner noe av det som Rødt- og SV-ledelsene sa da intervensjonskrigen tok av, og Norge kasta seg på krigsvogna. Det er jo her vi finner forskjellene mellom partienes holdninger og praksis da det gjaldt.

Les mer «Arnljot Ask svarer Ebbing om Rødt og SV om Libya-krigen»

Hans Ebbing: Med Rødt og SV fra Libya til Syria

Les mer «Hans Ebbing: Med Rødt og SV fra Libya til Syria»