Kategori: Imperialisme

«Fordi jeg er marxist er jeg imot dagens innvandring»

Av Robert Mathiasson

Vi som bygger landet

Den svenska nettsida Vi som bygger landet har 2. oktober en artikkel om innvandringspolitikken. En artikkel som tør der andre ivrer for og demoraliserer et motsatt syn. Om å være en reell internasjonalist, en inter-nasjonalist. Det gjengis her med nettstedets tillatelse — på svensk.

«Hur kan du som är marxist vara mot migration?»
«Är inte du internationalist?»

Två frågor som ofta dyker upp i mina flöden på sociala medier. Svaret är enkelt: Jag är mot den nyliberala migrationen just för att jag är marxist.

Les mer ««Fordi jeg er marxist er jeg imot dagens innvandring»»

Vestlig ekspansjon: Hviterussland denne gang

IMG_6300

Vestmaktene ivrer nå for å innlemme Hviterussland i sin innflytelsessfære. Etter samme opplegg som ga seire i Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya, Ukraina og Syria. Statslederkandidaten deres i Hviterussland er en som med sine egne øyne påstår å ha sett valgresultatet, der hun sier hun var en overlegen vinner.
Vestlige staters støtte til opposisjonen er innblanding i andre staters rett til å styre i eget land. Innblandinga skjer med uttalelser, pengestøtte, press, sanksjoner og til slutt med bomber. Innblandinga begrunnes og utformes av et nytt vestlig presteskapsliknende samfunnssjikt, nærmest som en egen klasse, på universiteter, i medier og i aksjonsgrupper som Helsingforskomiteen. Dette presteskapet vrenger og vrir på internasjonale avtaler for å tilpasse dem Vestens maktbehov både innenlands og utenlands.  
Denne vestlige ekspansjonen viser den økende rivaliseringa om verdens ressurser mellom stormaktene.
 

Les mer «Vestlig ekspansjon: Hviterussland denne gang»

Tidl. høyesterettsdommer og EU-kommisjonen: Nav-dommene er riktige

Fra Rett24 19.02.20

Høyesterettsdommer fra 1999-2018, Karl Arne Utgård, mener at det Nav og hele offentligheten har lagt til grunn, er feil. For «Trygdeforordningane bygger på nasjonal lovgiving, jf. som eksempel EU-domstolens sak C-69/11 …» Utgård viser og til artikkel 22 i forordning 108/71 som underbygger påstanden at det ikke dreier seg om retten til å ta med seg ytelse til EØS-området, men om en kan tilstås den når retten til ytelse oppstår når en er i et annet EU/EØS-land.
Hva om Høyesterett seinere slutter seg til tidligere Høyesteretts-dommer Utgårds vurderinger? Da framstår norske myndigheter som mer EU-vennlige enn EU-kommisjonen, som «Mer katolsk enn Paven». Norge kjemper for sin lydrikestatus, uten at en eneste stortingsrepresentant og et eneste medium protesterer?

Av Ove Bengt Berg

Les mer «Tidl. høyesterettsdommer og EU-kommisjonen: Nav-dommene er riktige»