Kategori: Imperialisme

Statenes politikk etter Ukraina-krigen: Verden godtar ikke lenger Europas dobbeltmoral

Norge aleine i Europa: Ruste oss til tennene?

Cecilie Hellestveit har skrivi si tredje bok om krig: «Dårlig nytt fra Østfronten. Krigen som endrer alt». Der tar hun utgangspunkt i krigen i Ukraina og skriver om de geopolitiske følgene hun mener krigen får.
Norge er aleine i Europa med naboforholdet til Russland. Skal vi da ruste oss til tennene?
Hellestveit viser til at jo mer Russland svekkes, jo sterkere blir Kina. Det er også grunnen til at så mange halvstore stater ikke vil ta avstand fra Russlands krig og slutte opp om sanksjonene, mener Hellestveit. USA prioriterer kampen mot Kina, ikke Russland, hevder hun. At USA vil gå til krig for Taiwan, men ikke for Ukraina, mener hun beviser det.
imageHellestveit mener at verken første og andre verdenskrig har likhetstrekk med dagens situasjon. Det stemmer vel neppe? Det som dokumenteres i Hellestveits bok, er at resten av verdens folk ikke vil være med på særlig Europas dobbeltmoral, det hun kaller Europas eksepsjonalisme, krav om unntak for sine handlinger. Mens vi i Norge ser oss blinde på Europa og vår gode moral, er jo resten av verden veldig godt vant med Europas og USAs utallige angrepskriger gjennom flere århundrer. Så de kan lett si at dette er jo dagligdags for oss, hvorfor bråker dere?
Fortsatt tyder mye på at en stor omfattende krig i verden vil bli nødvendig for å løse rivaliseringa om råvarer og markeder. Og skjer det, er «lagoppstillinga» alt klar: Det blir USA og Europa mot Resten av verden. Og europeisk venstreside vil komme til å slåss, med glød, tilsvarende venstreorienterte i kampen for sitt eget lands imperialisme i første verdenskrig, mot «Jordas fordømte», farga mennesker fra tredje verden og fra andre verden. Med krigsrop i den retorikken som er den moderne venstresidas ryggmargsrefleks: Klimaendring, økt innvandring og antirasisme. Les mer «Statenes politikk etter Ukraina-krigen: Verden godtar ikke lenger Europas dobbeltmoral»

EU-tilhengere: Hvis ikke EU får styre Norge gjennom EØS, knuser de oss. Men nå kan EU ikke få nok gass fra Norge, samtidig som de vil ha all fortjenesten også!

Kommentar til Debatten på NRK 13.09.2022, av red. OBB
EU-landa lagt ned sin egen energiproduksjon, og anklager andre land og Norge for at de ikke får nok gass av oss, billig nok. I år 2000 produserte Storbritannia 100 milliarder kubikkmeter (m3) gass, i fjor bare 32 milliarder m3. I 2010 produserte Nederland 75 milliarder m3, i 2021 bare 18. I Tyskland har de lagt ned 25 prosent av all energiproduksjonen sin. Fordi de har hørt på dommedagsprofeter og drømmere. Nå krever EU norsk gass, og at de skal ha av vår fortjeneste fordi EU-landa sjøl ikke vil produsere den energien de kan og som de trenger.

Argumentet til tilhengerne av norsk medlemskap i EU i LO og Arbeiderpartiet, at EU vil nekte å kjøpe eksportvarene våre om vi melder oss ut av EØS, er bare tull. EU har kjøpt norskproduserte varer ikke for å hjelpe Norge, men fordi de trengte varene. EU driver ikke med sosialhjelp til Norge. Og nå vil EU kjøpe mer av oss! Men det verste er at de ikke bare vil kjøpe mer av oss, men de vil ha fortjenesten vår også!

Når skal EU-tilhengerne slutte med å bruke argumentet om at EU ikke vil kjøpe norske eksportvarer om vi sier opp EØS-avtalen og går over til handelsavtalen som fortsatt gjelder?

Framheva bilde: Image by Vinzenz Lorenz M from Pixabay