Kategori: Globalisering

Brexit og Trump, en følge av økonomisk stagnasjon og politisk motstand mot den

Globaliseringsfellen
Boka til de to Der Spiegel-journalistene
Martin og Schumann fra 1998, blir stadig
mer aktuell.

Dette innlegget blei første gang lagt ut 19. november 2016. Det er vel så aktuelt i dag, og legges ut på nytt:  

Litteraturhusets økonomidag blei arrangert 28. november. Martin Sandbu, postdoktor i økonomi og kommentator i Financial Times, og økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe, innleda.

Emnet var stoda etter Brexit og Trumps valgseier. Sandbu pekte på flere sammenfallende negative økonomiske utviklingstrekk, og både han og Ulltveit-Moe var bekymra for den politiske utviklinga.

Av Ove Bengt Berg

Sandbus hovedpoeng er at vi har det største fallet i utviklinga av BNP i de viktigste statene i verden siden 1930-tallet. Det var djup krise i 2009, og viktigst: skuffende oppgang etter det. Vanligvis følger det en oppgang etter en krise, men nå har veksttakten ikke tatt igjen veksttakten fra før krisa i 2009. Oppgangen har ikke nådd opp til takten/veksten før krisa. Og de store statenes økonomi vokser saktere enn de gjorde før. Veksten ligger 10-20 pst lavere. Det blir mindre til velstandsutvikling, og den samme nominelle gjelda øker i praktisk betydning. Les mer

Virus ikke årsaken, treffer en økonomi i krise

IMG_4913
Foto: OBB

Børsene faller over hele verden, like mye som i 1987. Det framstår som at den sjukdommen som koronaviruset har utløst, er årsaken til den økonomiske krisa. Det er feil. Viruset er bare en tilfeldig kriseutløser. Særlig i Vesten er det i praksis nesten ingen produksjon av realverdi. Den økonomiske veksten i hele verden — produksjon av realverdi, fysiske varer — synker og har sunket i flere år. Kina er verdens produksjonssamfunn. Både nesten ingen renter, til dels negative renter, er et tegn på en økonomi sterkt i ulage.
Verden må deglobaliseres og statene må sikre seg produksjon for egen befolkning i samsvar med prinsippet om nasjonalt sjølstyre og sjølberging. EU-kommisjonen bryr seg ikke om folk. 

Av Ove Bengt Berg

Kraftig produksjonsnedgang
I Norge…
Eric Nævdal skreiv 22. januar i år i Klassekampen: «Det er betydelig usikkerhet i verdensøkonomien. Mange indikatorer tyder på at det går mot nedgangstider. Men i finansbransjen er det glade dager.» Og: «I Norge har kapitalproduktiviteten falt med 1,5 prosent i året de siste 25 år. Det betyr at vi får bare 2/3 så mye BNP per enhet kapital som det vi fikk i 1995.» Les mer

Koronaviruset: Nasjonenes sjølstyre utmanøvrerer globalismen

Tiltak mot virus
Presentasjon av tiltak 15.03.20

Flere og flere stater er enige om at koronaviruset brer seg på en svært farlig måte for sin nasjons mennesker. Også i Europa. Men hva gjør EU? Noen som har hørt om EU i denne forbindelsen? Skulle det ikke nettopp være viktig med statsløse regionale og internasjonale organisasjoner i en sånn felles alvorlig situasjon? Men EU handler ikke,  som heller ikke Nato og FN. Disse organisasjonene kan ikke handle når de trengs. Og for EUs del, de to statene som i praksis styrer EU, Tyskland og Frankrike, kom seinest på banen, diltende etter de andre landa i EU og Europa.

Av Ove Bengt Berg

Nasjonenes sjølstyre viser sin styrke i slike viktige saker. Det er bare de politiske lederne i hvert enkelt land som kan treffe de vedtaka som passer i hvert enkelt land, og med den oppslutninga som bare en nasjonal ledelse kan oppnå. Et velfødd virkelighetsfjernt byråkrati i Brussel har ikke noe å tilby medlemsstatene og de øvrige europeiske nasjonene i sånne viktige saker. Det er på tide å ta konsekvensen av EUs fiasko og bygge videre på et frivillig konkret samarbeid, fri for EUs kapitalistiske jernlov og krav om rettere agurker. Les mer