Kategori: Globalisering

Bygge biler — eller brenne biler? SD øker av andres feil og målbærer de utstøttes interesser

Expressen sept 2014
Expressen 2014

Den politiske hovedoppgaven for den dominerende felles høyrepolitikken som de svenske sosialdemokratene står for sammen med de konservative, har vært å gjøre Sverigedemokratene, SD, til noe spedalsk, noe som ingen bør ha noe å gjøre med. Sosialdemokratene har avslått regjeringsmakt med støtte av SD og dermed også gitt avkall på gjennomslag for sin egen mer sosiale økonomiske politikk. Den norske programlederen Fredrik Skavlan slapp partileder Jimmie Åkesson til i underholdningsprogrammet sitt. Men bare for å trakassere han, noe han blei populær hos eliten for, særlig i mediene og på universitetene.
Sverigedemokratenes har ikke trengt å gjøre mye for å markedsføre politikken sin. De andre partienes resultater av sin politikk har vært gode nok argumenter for at Sverigdedemokratene har økt på meningsmålingene.
SD har hatt medlemmer med nazistisk bakgrunn, men partiet står ikke fram med en nazistisk politikk og har heller ikke støtte fra hver femte svenske velger for å fremme nazisme, men for å gjøre noe med den mislykka innvandringspolitikken, den mislykka «integreringspolitikken» og de økonomiske nedskjæringene for vanlige og mer vanskeligstilte folk.
Sverigedemokratene representerer i dag et opprør mot den elitistiske politikken til det høyreorienterte sosialdemokratiet sammen med det tradisjonelle høyre. En allianse som er entusiastisk støtta av det intellektuelle «venstre».  Oppslutninga om SD er et tegn på at de utstøtte vanlige svenskenes «tilbakekomst», deres opprør. Les mer «Bygge biler — eller brenne biler? SD øker av andres feil og målbærer de utstøttes interesser»

Markedsstyrte strømpriser: Organisering for seier?

Rødts oppslutning i 1993: Lav i valget, sterk på LO-kongressen. I 2021: Sterk i valg, svak på LO-kongressen. Dette kan ikke brukes som «bevis» på at det er en årsakssammenheng mellom grad av oppslutning i valg og medinnflytelse på LO-kongressen.
Det er likevel vanskelig å la være å se de to vedtaka i LO-kongressen som et uttrykk for at mobilisering både blant tillitsvalgte i LO, LO-medlemmer og folk flest er blitt et mindre viktig arbeidsfelt for Rødt-medlemmer og andre venstreopposisjonelle enn for eksempel mediearbeid og alt som hører til identitetspolitikken. Hvis det ikke har noe med politisk prioritering å gjøre, må det være et tegn på at evnen blant Rødt-medlemmer og andre har blitt svekka. Les mer «Markedsstyrte strømpriser: Organisering for seier?»

Ikke mangel på billig kraft. Men mangel på politikere som prioriterer det norske folk og ikke EU-ledelsen.

Ingen kraftkrise i Norge, men en politikerkrise

Mens gårdsbruk, gartnerier og organisasjoner har måttet legge ned deler eller hele virksomheten, og næringslivet sliter med enorme strømregninger, kan det være pussig å si at vi ikke har en kraftkrise i Norge. For vi har nok strøm både til husholdninger og næringsliv og til mer grønn omlegging. Fyllingsgraden i skrivende stund er ikke dramatisk lav. Fortsatt produserer vi kraft for 10 – 15 øre kilowatten og kan selge den til sluttbrukerne for 20 – 30 øre, med mulighet til å eksportere et mindre kraftoverskudd. Les mer «Ikke mangel på billig kraft. Men mangel på politikere som prioriterer det norske folk og ikke EU-ledelsen.»