Kategori: Geopolitikk

Cecilie Hellestveit: En verden der ingen lenger godtar Europas dobbeltmoral

Norge aleine i Europa: Ruste oss til tennene?

Cecilie Hellestveit har skrivi si tredje bok om krig: «Dårlig nytt fra Østfronten. Krigen som endrer alt». Der tar hun utgangspunkt i krigen i Ukraina og skriver om de geopolitiske følgene hun mener krigen får.
Norge er aleine i Europa med naboforholdet til Russland. Skal vi da ruste oss til tennene?
Hellestveit viser til at jo mer Russland svekkes, jo sterkere blir Kina. Det er også grunnen til at så mange halvstore stater ikke vil ta avstand fra Russlands krig og slutte opp om sanksjonene, mener Hellestveit. USA prioriterer kampen mot Kina, ikke Russland, hevder hun. At USA vil gå til krig for Taiwan, men ikke for Ukraina, mener hun beviser det.
imageHellestveit mener at verken første og andre verdenskrig har likhetstrekk med dagens situasjon. Det stemmer vel neppe? Det som dokumenteres i Hellestveits bok, er at resten av verdens folk ikke vil være med på særlig Europas dobbeltmoral, det hun kaller Europas eksepsjonalisme, krav om unntak for sine handlinger. Mens vi i Norge ser oss blinde på Europa og vår gode moral, er jo resten av verden veldig godt vant med Europas og USAs utallige angrepskriger gjennom flere århundrer. Så de kan lett si at dette er jo dagligdags for oss, hvorfor bråker dere?
Fortsatt tyder mye på at en stor omfattende krig i verden vil bli nødvendig for å løse rivaliseringa om råvarer og markeder. Og skjer det, er «lagoppstillinga» alt klar: Det blir USA og Europa mot Resten av verden. Og europeisk venstreside vil komme til å slåss, med glød, tilsvarende venstreorienterte i kampen for sitt eget lands imperialisme i første verdenskrig, mot «Jordas fordømte», farga mennesker fra tredje verden og fra andre verden. Med krigsrop i den retorikken som er den moderne venstresidas ryggmargsrefleks: Klimaendring, økt innvandring og antirasisme. Les mer «Cecilie Hellestveit: En verden der ingen lenger godtar Europas dobbeltmoral»

Gorbatsjov: Hylles i vest…

Sovjetunionens siste president og den som ble tvunget til å formalisere oppløsninga/nedlegginga av Sovjetunionen, døde 30. august. Som en viktig internasjonal statsleder ble hans liv kommentert av mange.
Han hylles av vestlige ledere, og det er i samsvar med at han også fikk Nobels fredspris. Viktigste grunn til den prisen var nok fordi Vestens daværende viktigste motstander, Sovjetunionen, gikk i oppløsning. Gorbatsjov hadde imidlertid aldri som formål å oppløse Sovjetunionen, bare å fornye for å bevare Sovjet. Les mer «Gorbatsjov: Hylles i vest…»