Kategori: EU og EØS

EU hindrer aktivt norske koronatiltak

EØS-innlegg
Fra Aftenposten 11.01.20

Innlegg fra leder i Buskerud Nei til EU, Jan Christensen, i Aftenposten 11.01.20:

Aftenpostens leder 28. desember lovprises EU i kampen mot koronaen. Etter mitt syn har EU og EØS-avtalen snarere gjort det vanskeligere for oss.

Et par eksempler: Smittevernutstyr er en profitabel markedsvare. De landene som selger smittevernutstyr til Norge, gjør det uavhengig av EØS-avtalen. Da EØS-avtalen ble inngått, krevde EU avvikling av Norsk Medisinaldepot og dermed vår smittevernberedskap. I koronaens første kritiske fase, da vi manglet alt, nektet EU seks trailere med norsk-bestilt smittevernutstyr å passere Svinesund-grensen. Senere i mars fikk vi livsviktig smittevernutstyr med fly. Ikke fra EU, men fra Kina.

Norge har bidratt med 2,2 milliarder kroner til utvikling av koronavaksiner. Land som Israel, Storbritannia og Sveits, verken med i EU eller EØS, bestilte selv vaksiner flere måneder før EU/Norge og begynte vaksinering tidligere. Storbritannia for over tre uker siden. Sveits på lille julaften. Vi startet sist søndag.

Jan Christensen, leder i Buskerud Nei til EU

Et EØS-resultat: 11 togselskaper og 50 direktører på millionlønninger

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU

I sommer reiste NRK med tog fra Bodø til Stavanger. Minst 11 selskaper var innvolvert.
Etterpå kunne de rapportere følgende:

Svenske Jernvegar: Drifter tog mellom Bodø og Oslo
Go-Ahead: Drifter tog mellom Oslo og Stavanger
Norske Tog AS: Leier ut togvognene
Bane Nor: Eier og drifter togstasjoner og skinnegang
Mantena: Vedlikeholder togene
Entur: Håndterer billettsalget
Baneservice AS: Vedlikeholder jernbaneskinnene
Spordrift AS: Vedlikeholder jernbaneskinnene
NSB trafikkservice: Vasker togvognene på Sørlandsbanen
Togservice: Drifter kafeene på togene
Elite Service Partner: Vasker togvognene på Nordlandsbanen og Dovrebanen

Tidligere hadde NSB eneansvaret for alt dette.  Les mer «Et EØS-resultat: 11 togselskaper og 50 direktører på millionlønninger»

Tidl. høyesterettsdommer og EU-kommisjonen: Nav-dommene er riktige

Fra Rett24 19.02.20

Høyesterettsdommer fra 1999-2018, Karl Arne Utgård, mener at det Nav og hele offentligheten har lagt til grunn, er feil. For «Trygdeforordningane bygger på nasjonal lovgiving, jf. som eksempel EU-domstolens sak C-69/11 …» Utgård viser og til artikkel 22 i forordning 108/71 som underbygger påstanden at det ikke dreier seg om retten til å ta med seg ytelse til EØS-området, men om en kan tilstås den når retten til ytelse oppstår når en er i et annet EU/EØS-land.
Hva om Høyesterett seinere slutter seg til tidligere Høyesteretts-dommer Utgårds vurderinger? Da framstår norske myndigheter som mer EU-vennlige enn EU-kommisjonen, som «Mer katolsk enn Paven». Norge kjemper for sin lydrikestatus, uten at en eneste stortingsrepresentant og et eneste medium protesterer?

Av Ove Bengt Berg

Les mer «Tidl. høyesterettsdommer og EU-kommisjonen: Nav-dommene er riktige»