Kategori: EU og EØS

Et EØS-resultat: 11 togselskaper og 50 direktører på millionlønninger

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU

I sommer reiste NRK med tog fra Bodø til Stavanger. Minst 11 selskaper var innvolvert.
Etterpå kunne de rapportere følgende:

Svenske Jernvegar: Drifter tog mellom Bodø og Oslo
Go-Ahead: Drifter tog mellom Oslo og Stavanger
Norske Tog AS: Leier ut togvognene
Bane Nor: Eier og drifter togstasjoner og skinnegang
Mantena: Vedlikeholder togene
Entur: Håndterer billettsalget
Baneservice AS: Vedlikeholder jernbaneskinnene
Spordrift AS: Vedlikeholder jernbaneskinnene
NSB trafikkservice: Vasker togvognene på Sørlandsbanen
Togservice: Drifter kafeene på togene
Elite Service Partner: Vasker togvognene på Nordlandsbanen og Dovrebanen

Tidligere hadde NSB eneansvaret for alt dette.  Les mer «Et EØS-resultat: 11 togselskaper og 50 direktører på millionlønninger»

Tidl. høyesterettsdommer og EU-kommisjonen: Nav-dommene er riktige

Fra Rett24 19.02.20

Høyesterettsdommer fra 1999-2018, Karl Arne Utgård, mener at det Nav og hele offentligheten har lagt til grunn, er feil. For «Trygdeforordningane bygger på nasjonal lovgiving, jf. som eksempel EU-domstolens sak C-69/11 …» Utgård viser og til artikkel 22 i forordning 108/71 som underbygger påstanden at det ikke dreier seg om retten til å ta med seg ytelse til EØS-området, men om en kan tilstås den når retten til ytelse oppstår når en er i et annet EU/EØS-land.
Hva om Høyesterett seinere slutter seg til tidligere Høyesteretts-dommer Utgårds vurderinger? Da framstår norske myndigheter som mer EU-vennlige enn EU-kommisjonen, som «Mer katolsk enn Paven». Norge kjemper for sin lydrikestatus, uten at en eneste stortingsrepresentant og et eneste medium protesterer?

Av Ove Bengt Berg

Les mer «Tidl. høyesterettsdommer og EU-kommisjonen: Nav-dommene er riktige»

Lydriket Norge: EØS er skandalen, ikke norske trygdevedtak

Forkjemperne for den totale underkastelsen av EU-kommisjonens ekstreme markedsøkonomi er på offensiven i Norge. De har funnet ei sak som de kan bruke til å få oppslutning om EØS-avtalen:  Stønadsmottakere hadde sluppet å få inndratt en ytelse gitt på vilkår de brøyt — hvis EU-kommisjonen hadde bestemt og ikke norske politikere. EU- og EØS-motstandere vakler, og har kanskje finni saka de kan bruke til komme i seg inn i den europeiske venstrefolden der motstand mot EUs markedsøkonomiske politikk ses på som nær voldelig høyreekstremisme.
I forlengelsen av EØS-skandalen ligger EU-kommisjonens naturlige framtidige krav: Ingen stat i EU kan vedta sosiale ytelser som ikke samtidig alle andre 448 millioner EU-innbyggere har krav på. 

Av Ove Bengt Berg

Les mer «Lydriket Norge: EØS er skandalen, ikke norske trygdevedtak»