Kategori: EU og EØS

Høye strømpriser: Årsaken er viktigere enn sosialhjelp!

Nei til EU i Drammen tar i nyhetsbrevet sitt 15.01.2022 for seg Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm». Over en halv million er medlemmer i denne gruppa. Nyhetsbrevet, som redigeres av Jan Christensen, tar for seg politikken denne gruppa står for. Christensen konkluderer med at «Press gjennom Facebokgrupper, partier,  organisasjoner og enkeltmennesker, samt aksjoner som kan få ned strømprisene, er viktige. Minst like viktig er å ta «ondet» ved roten: Å fjerne årsakene til høye strømpriser, deriblant manglende nasjonal kontroll over strømmen. Hvis ikke frykter vi at motstanden nå bare blir et blaff». Den gamle problemstillinga altså: Et problem løses ved å gå roten av ondet, finne årsaken for å unngå at det samme gjentar seg.
Innlegget er forkorta og to mellomtitler satt inn av politikus.no. Les det originale nyhetsbrevet her.
Les mer «Høye strømpriser: Årsaken er viktigere enn sosialhjelp!»

Ingen NAV-skandale, men en EØS-skandale

I Dag og Tid var det i desember 2021 fleire artiklar av Rune Slagstad, presentert som Punktnedslag i norsk samtidshistorie. Artiklane var ein omarbeidd versjon av føredraget som Rune Slagstad heldt ved lanseringa av boka Mine dannelsesagenter. En politisk idéhistorie tidlegare i haust.
I den andre artikkelen skreiv Slagstad om Utholing av demokratiet. Undertittel i den artikkelen var «NAV-skandalen har retta søkjelyset mot eit demokratisk ustyrt, elitejuridisk maktmiljø rundt Statsministerens kontor og Regjeringsadvokaten». At det finst eit slikt «ustyrt, elitejuridisk maktmiljø» i Noreg er tvillaust. Det finnast eit nasjonalt ustyrt, elitejuridisk maktmiljø, og den eliten i EU-kommisjonen som overstyrer norske lover og forskrifter i trygdesaker. Det er ikkje ein NAV-skandale, men ein EØS-skandale når EU tek til seg retten til å styra vilkåra. Uansett kva ein meiner om trygdelover, nivået for ytingane og straffar for å bryta vilkåra for dei, må det grunnleggjande vera at det er norske folkevalde som skal avgjera det, ikkje EU-kommisjonen. Dette skriv eg om i eit innlegg i vekas utgåve av Dag og Tid, og som eg legg ut her. Les mer «Ingen NAV-skandale, men en EØS-skandale»

Norske strømpriser mulig: Mirakelkur og menneskerett 

Leder i Drammen nei til EU, Jan Christensen, har på sitt nyhetsbrev lagt ut dette innlegget. Det er gjengitt på Facebook-sidene for ACER, og står i dag på trykk i Klassekampen. Det gjengis her med hans tillatelse.

Hvordan kan det sikres, i et fritt og demokratisk land, at strømprisene for folk flest er forutsigbare og rimelige?
Det er ingen mirakelkur, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Vi har noen forslag: Les mer «Norske strømpriser mulig: Mirakelkur og menneskerett «