Kategori: Energi

Strømaksjonen: Regjeringas påstander tilbakevist

Tekst og foto: Red. OBB

DSC_0021Industriaksjonen med støtte av mange fagforeninger, gruppa Motvind som er imot vindmøllene og Facebookgruppa «Vi som krever billigere strøm» hadde i går en markering foran Stortinget. Noen stilte seg opp på Løvebakken med parolene vendt mot vinduene i Stortingssalen, se framheva bilde øverst. Plassen foran Stortinget var godt oppfylt trass i at markeringa begynte i løpet av arbeidstida. Det var mange talere som sa mye fornuftig og som gir et godt utgangspunkt for å mobilisere sterk nok motstand til å tvinge høyrealliansen med Ap/H til å prioritere dem som har valgt dem.

De to viktigste regjeringspåstandene blei tilbakevist: Les mer «Strømaksjonen: Regjeringas påstander tilbakevist»

Høye strømpriser: En følge av bevisste politiske vedtak

Regn og snø faller ned fra himmelen uten menneskelig styring. Når følgene av politiske vedtak blir upopulære, ser de styrende politikerne det som sin hovedoppgave å skjule at det upopulære er en følge av bevisste politiske vedtak. Som strømprisene. De har liksom bare falt ned fra himmelen som regn og snø. Da er ikke omgjøring av vannkrafta til en markedsvare, bygging av utenlandskabler for å knytte Norge til prisnivået i Europa og de mange ikke konsekvensvurderte tiltaka i det «grønne skiftet» ikke-saker. Alt skyldes kun en person, Putin, er refrenget.
Dette er et eksempel på det som maktutredninga fra 2003 omtalte som politikkens retrett. At stadig flere politiske spørsmål blir avgjort av rettsapparatet. Når det gjelder strømprisene har politikkens retrett gått enda et steg videre. Nå vil ikke en gang politikerne være ved sine vedtak.
Politikken, som politikerne ikke vil vedkjenne seg, er oppsummert på forsida av det siste nummeret av Dag og Tid, nr 37 i år: «Energisk sjølvskading: … På tjue år har Europa minus Russland halvert produksjonen av olje og gass. Med ein produksjon som i år 2000 og utan nedlegginga av tysk atomkraft, hadde vi ikkje hatt noka energikrise.» Merk den snedige dobbeltbetydninga av ordet «energi-sk».
Energi- og priskrisa viser realiteten av det grønne skiftet: Dyrtid, fattigdom og ødelagt natur. 
Les mer «Høye strømpriser: En følge av bevisste politiske vedtak»

«Hastemøtet» i Stortinget: Rødts forslag

Etter press har Stortinget med mange ukers varsel kalla inn til det Stortinget kaller et «hastemøte». De somler ikke på Stortinget…
Noen tror at når det først blei et «hastemøte», så skulle Stortinget debattere og fatte vedtak. Fortrinnsvis til gunst for befolkninga og næringslivet. Men sånn blir det ikke. Energiministeren skal holde en innledning, og så skal alle forslag oversendes til komiteene der i de i praksis skal gravlegges. For det er overveldende flertall i Stortinget for at grunnlaget for at det blir så høye strømpriser, ikke skal røres. Markedet og hva EU vedtar skal få bestemme prisfastsettinga, mener Ap, Høyre, Venstre, MDG og KrF — med Senterpartiets støtte så lenge SP er med i regjeringa. 
Rødt sitt forslag blir enten nedstemt eller gravlagt i en komite. SV har dessuten uttalt at de mener Rødts forslag er urealistisk. Likevel legges det fram her til allmenn politisk orientering. Forslaget har nok langt større oppslutning i befolkninga enn på Stortinget.
Forslaget er gjengitt fra VG.no 12.09.2022.

Politikus, red. Les mer ««Hastemøtet» i Stortinget: Rødts forslag»