Kategori: Demokrati

Hvem er femte-kolonister?

Jan Christensen er redaktør i Drammen Nei til EU. Her kommer denne ukas brev, med hans overskrift som uttrykker hans mening.

Mitt første møte med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) var i 1968. Da vedtok Studentersamfundet i Trondheim en resolusjon der vi henstilte til avgangsstudentene ikke å søke jobb i FFI. 
Med Norges NATO-forankring var FFI et underbruk av Vestens krigsforskning. 
Les mer «Hvem er femte-kolonister?«

Danmark: Politiske skillelinjer viskes ut, partiene mindre viktige

Begge to erklærte motpoler i dansk politikk hadde som mål «pragmatisk» politikk med samarbeid som er blokkoverskridende — over «midten» i politikken. Danmark har fortsatt politiske konflikter, men konfliktene blir mindre. Partiene svekkes som demokratiske styringsverktøy.  Det er et varsel om avpolitisering og byråkratisering av politikk og politikere for «den eneste mulige» politikken. Konflikten i Danmark mellom de styrte og de styrende er kanskje mindre i Danmark enn i andre europeiske land, men det går i samme retninga. Les mer «Danmark: Politiske skillelinjer viskes ut, partiene mindre viktige»

FFI-scenariet: Historia gjentar seg: «Folket er problemet»

 I 1963 uttalte daværende sjef for overvåkingspolitiet, Asbjørn Bryhn, at motstandere av norsk EU-medlemskap var «i strid med våre interesser», og måtte overvåkes. I 1971 gjennomførte Nato en stabsøvelse i Norge, Good Heart, retta mot streikende arbeidere i Trondheim, SUF og motstandsbevgelsen mot USAs krig i Vietnam.
I 2021 ba regjeringa til Erna Solberg om en rapport om hvordan utenlandske interesser kunne påvirke norske valg. Rapporten konkluderte med at norsk EU- og EØS-motstand er en statlig fare. 

Historia gjentar seg.
Les mer «FFI-scenariet: Historia gjentar seg: «Folket er problemet»»