Kategori: Boligpolitikk

Husbanken 1. mars 1946-2021: En 75-åring på dødsleiet etter Aps dødsstøt 

Husbanken hovedlogo midtstilt1. mars 1946 blei Den Norske Stats Husbank oppretta. Den var helt nødvendig, økonomisk som arkitektonisk, for å gi det norske folket gode boliger. Fra «fødselsdagen» skriver forfatterne av boka til 50 års jubileet, De tusen hjem, at «Staten tok nå hovedansvaret for boligpolitikken». Det har staten med tilslutning fra Arbeiderpartiet gått helt bort fra. De vanlige bankene bestemmer finansieringa og boligutbyggerne kommanderer velvillige politikerne til å redusere boligstandarden.
Husbanken er i dag bare en bank for nærmest sosialklienter, og ikke lenger et boligpolitisk instrument for finansiering av alminnelige boliger for folk flest til lave utgifter.
Husbanken var et tiltak for å motvirke kapitalismens råskap. Som alle andre sosialdemokratiske styringstiltak er dette nå i strid med Arbeiderpartiets viktigste programpost «Vi underkaster oss alt EU-kommisjonen vedtar».

«Staten tok nå hovedansvaret for boligpolitikken» er en formulering som i dag gir enhver Arbeiderpartipolitiker med tanke på framtidig karriere frysninger på ryggen. Frysninger som Høyre-folk hadde fra opprettelsen. Les mer «Husbanken 1. mars 1946-2021: En 75-åring på dødsleiet etter Aps dødsstøt «

OBOS-direktøren eier to sekundærboliger: Er det akseptabelt?

OBOS

Et OBOS-medlem uten egen bolig, Eivind Sandodden Kise, har til OBOS sin generalforsamling 24. juni sendt inn et forslag om at toppledere i OBOS ikke skal kunne «spekulere i eiendom». Forslaget er behandla av OBOS sitt styre og det foreslår å avvise Kises forslag da det påstås å stride mot norsk lov. Uavhengig av jus: Er det akseptabelt at OBOS-direktøren eier to sekundærboliger i en organisasjon som har som formål å skaffe folk en bolig for å bo i den? I samsvar med det «omdømmet» som OBOS sjøl legger stor vekt på å framstille seg som?
OBOS sitt representantskap har enstemmig slutta seg til styrets forslag om å avvise Kises forslag.

Les mer

Mediene: Bygge opp for å bryte ned. Også om MDGs boligpolitikk?

Pressen sviktet ikke!
Aftenposten 08.09.99

Medienes historiske oppgave har alltid vært å slutte opp om de mektigste statene og klassene i sin stat, fjernt fra enhver kritisk sans. I det små ser mediene det som sin oppgave ukritisk å bygge opp noen, for så seinere helt ukritisk å bryte dem ned etterpå. Et typisk eksempel på dette er medienes holdning til Miljøpartiet De Grønne i årets kommunevalg, særlig om MDG i Oslo. MDG blei bygd opp. Blir MDG forsøkt brutt ned også?

I artikkelen Medienes mytebilder — viktig for MDGs framgang, tok jeg opp noe av dette. Her påviste jeg at MDG fikk framstille seg som et grønt miljøvennlig parti, mens når det kunne påvises at MDG stod for det motsatte av en grønn politikk — aldri har det vært et større opprør for parker i Oslo enn med MDG ved makta — var få utenom Nettavisen interessert i å skrive om denne forskjellen på hvordan påstått egen politikk er og hvordan den faktisk er.  Les mer