Kategori: Boligpolitikk

Generalforsamlinga i OBOS: Å komme opposisjonen i møte var å feie den av banen. 20 prosent stemte for å avsette konserndirektøren. Gjennom de ansatte kontrollerer nå konserndirektøren OBOS.

Foran gårsdagens generalforsamling sa konsernledelsen at den nå ønska å lytte til medlemmene og gjøre OBOS-organisasjonen mer demokratisk. Det betydde å avvise alle forslag fra opposisjonen. Konserndirektøren vant en klar seier i går, men på en provoserende måte som bare kasta mer olje på det lille opprørets gnister. Hver femte delegat, 105, stemte for å avsette konserndirektøren, enda det ikke var en egen sak på dagsorden og det ikke er generalforsamlingas oppgave å tilsette eller avsette konserndirektøren. Nær halvparten av delegatene som stemte i går var ansatte i OBOS. Ved hjelp av de ansatte, som møtte etter oppfordring fra konserndirektøren, kontrollerer nå konsernledelsen OBOS. Les mer «Generalforsamlinga i OBOS: Å komme opposisjonen i møte var å feie den av banen. 20 prosent stemte for å avsette konserndirektøren. Gjennom de ansatte kontrollerer nå konserndirektøren OBOS.»

OBOS: Løpsk ledelse møter motstand

Ledelsens råkjøring 2Endelig rører medlemmene i OBOS på seg. Engasjementet for det har vært sterkt etterlengta. Svak motstand både på generalforsamlinga, i representantskapet og i styret, har nok fått ledelsen til å tru at de styrer en gjenstand i fart som ikke trenger bremser. Men nå har den kræsja i overmot og har uten bremser møtt en vegg, som de europeiske fotballklubbene som nettopp ville lage en superliga. En mangeårig ulmende misnøye i OBOS har fått jord å spire i.
Det er lang veg fram til registrerbare endringer, men de første stega er tatt. Suksessen avhenger av den disiplinen vi klarer å legge på oss sjøl og nøye oss med færrest mulige krav fram mot generalforsamlinga. Seinere må organisasjonsstrukturen endres for å gi makta tilbake til medlemmene for å bevare OBOS som et kooperativ der vi felles eier boligene — for å bo i dem. Les mer «OBOS: Løpsk ledelse møter motstand»

Husbanken 1. mars 1946-2021: En 75-åring på dødsleiet etter Aps dødsstøt 

Husbanken hovedlogo midtstilt1. mars 1946 blei Den Norske Stats Husbank oppretta. Den var helt nødvendig, økonomisk som arkitektonisk, for å gi det norske folket gode boliger. Fra «fødselsdagen» skriver forfatterne av boka til 50 års jubileet, De tusen hjem, at «Staten tok nå hovedansvaret for boligpolitikken». Det har staten med tilslutning fra Arbeiderpartiet gått helt bort fra. De vanlige bankene bestemmer finansieringa og boligutbyggerne kommanderer velvillige politikerne til å redusere boligstandarden.
Husbanken er i dag bare en bank for nærmest sosialklienter, og ikke lenger et boligpolitisk instrument for finansiering av alminnelige boliger for folk flest til lave utgifter.
Husbanken var et tiltak for å motvirke kapitalismens råskap. Som alle andre sosialdemokratiske styringstiltak er dette nå i strid med Arbeiderpartiets viktigste programpost «Vi underkaster oss alt EU-kommisjonen vedtar».

«Staten tok nå hovedansvaret for boligpolitikken» er en formulering som i dag gir enhver Arbeiderpartipolitiker med tanke på framtidig karriere frysninger på ryggen. Frysninger som Høyre-folk hadde fra opprettelsen. Les mer «Husbanken 1. mars 1946-2021: En 75-åring på dødsleiet etter Aps dødsstøt «