Kategori: Boligpolitikk

OBOS-direktøren eier to sekundærboliger: Er det akseptabelt?

OBOS

Et OBOS-medlem uten egen bolig, Eivind Sandodden Kise, har til OBOS sin generalforsamling 24. juni sendt inn et forslag om at toppledere i OBOS ikke skal kunne «spekulere i eiendom». Forslaget er behandla av OBOS sitt styre og det foreslår å avvise Kises forslag da det påstås å stride mot norsk lov. Uavhengig av jus: Er det akseptabelt at OBOS-direktøren eier to sekundærboliger i en organisasjon som har som formål å skaffe folk en bolig for å bo i den? I samsvar med det «omdømmet» som OBOS sjøl legger stor vekt på å framstille seg som?
OBOS sitt representantskap har enstemmig slutta seg til styrets forslag om å avvise Kises forslag.

Les mer

Mediene: Bygge opp for å bryte ned. Også om MDGs boligpolitikk?

Pressen sviktet ikke!
Aftenposten 08.09.99

Medienes historiske oppgave har alltid vært å slutte opp om de mektigste statene og klassene i sin stat, fjernt fra enhver kritisk sans. I det små ser mediene det som sin oppgave ukritisk å bygge opp noen, for så seinere helt ukritisk å bryte dem ned etterpå. Et typisk eksempel på dette er medienes holdning til Miljøpartiet De Grønne i årets kommunevalg, særlig om MDG i Oslo. MDG blei bygd opp. Blir MDG forsøkt brutt ned også?

I artikkelen Medienes mytebilder — viktig for MDGs framgang, tok jeg opp noe av dette. Her påviste jeg at MDG fikk framstille seg som et grønt miljøvennlig parti, mens når det kunne påvises at MDG stod for det motsatte av en grønn politikk — aldri har det vært et større opprør for parker i Oslo enn med MDG ved makta — var få utenom Nettavisen interessert i å skrive om denne forskjellen på hvordan påstått egen politikk er og hvordan den faktisk er.  Les mer

Få bilene ut, bygg parkene på Ensjø nå!

fullsizeoutput_7769
Aftenposten 23.08.19

Alle jour-nalistene flokker seg til MDG når byråd Lan Marie Ngyuen Berg flytter et bord og en stol i Oslo sentrum til ulempe for bilene. I bysentrum der få bor, og nesten ingen barn. Byrådet og byråden flytter i stedet bilene opp til områder som Ensjø der folk bor. Et område med flotte planer med fine boliger og parker som ble vedtatt i 2007. Men som byrådet ikke har gjort annet for enn å prøve å lure oss med noen parkbiter som ikke har noe med de markedsførte parkene å gjøre. Og avspise oss med refrenget «Vi forstår at dere er utålmodige». Alt for å tilfredsstille en av Askers rikeste familier. Det er utrolig at Arbeiderpartiet og SV kan være med på en sånn politikk.

Heldigvis er det nå flertall i bystyret for flere framtidsretta tiltak, som blant andre forslag å vurdere kommunalt kjøp av en tomt for å bygge parkene. Dette flertallet har også fornedra MDG med å tvinge Lan M. N. Berg til å bygge to fotgjengerfelt og fartsdempende tiltak i en hovedveg der, tiltak som MDG utrolig nok er imot.

På fredag 23. august hadde ti boligselskaper med 1250 leiligheter dette innlegget i Aftenposten: Les mer