Kategori: 1. mai

Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall

Arbeidernes internasjonale kampdag vil inneholde mange konkrete økonomiske krav, men også tilslørende paroler for å skjule den egentlige politikken til kampdagens arrangører. 1. mai i Norge står ikke i anti-imperialismens tegn tross våre utenlandske okkupasjonstropper og organisasjoner som hjelper til med okkupasjonen og glatter over Norges militære aggresjon. Norge er politisk ikke dominert av klassekamp, men av kultur- og moralspørsmål. Den økonomiske kampen kontrolleres av dem som har vært den avgjørende medspilleren til den økonomiske nyliberale revolusjonen: sosialdemokratiet.

Deler av forsida til Streeck
Utsnitt av forsida til Streeck: Daidalos 2013

Den tyske samfunnsforskeren Wolfgang Streeck har skrivi mye om den nyliberale kontrarevolusjonen, særlig i boka «Den utsatte krisa i den demokratiske kapitalismen» fra 2012 (Ikke oversatt til norsk, interessant nok). Sven Røgeberg skreiv i juli 2016 et sammendrag av boka til Wolfgang Streeck: «Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall» i Vardøger 36. Sammendraget er langt, men veldig lærerikt både faktisk og ideologisk. Med både Røgebergs og Vardøgers tillatelse offentliggjøres det her. Sett av tid, og kos deg med sammendraget!

Gratulerer med dagen — god kampdag 1. mai!

Sven Røgeberg* sitt gode og lange sammendrag fra juli 2016 i Vardøger:
(Henvisning til Røgebergs noter med tall i parantes)

For den sosialdemokratiske venstresiden i Europa synker både valgoppslutningen og medlemstallene. I boken Gekaufte Zeit – die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus (1) analyserer den tyske sosiologen Wolfgang Streeck tilbakegangen for sosialdemokratiet på bakgrunn av viktige endringer i de siste 40 årenes politiske økonomi. Les mer «Den nyliberale kontrarevolusjonen og sosialdemokratiets fall»