Sveriges klima- og næringsminister, Ebba Busch:

Sverige tør
der norske ledere
kryper for EU:
Sier nei til ny eksportkabel

Del:

Nøler Senterpartiet med å si nei til utvidelse av Acer? Har Senterpartiet forplikta seg til å føre Aps/Høyres politikk fordi EØS-avtalen ligger til grunn for regjeringssamarbeidet mellom Ap og Senterpartiet?
Sverige har ingen EØS-avtale, men er fullt medlem i EU. Sverige sier likevel nei til ny utenlandskabel til energihungrige Tyskland. Fordi regjeringa i Sverige sier det vil være til ulempe for svensk energitilgang.
Her gjengis oversatt til norsk en pressemelding fra det svenska Klima- og næringdepartementet 14. juni i år ved statsråden i det departementet, også lederen for det svenske kristenpartiet, Ebba Busch.

Politikus.

Regjeringa i Sverige avslår søknad om tillatelse til ny kraftledning til Tyskland

Regjeringa har vedtatt å ikke gi konsesjon til en ny likestrømsforbindelse fra Skåne til Tyskland, den såkalte Hansa PowerBridge-linjen.

Svenska kraftnät og tyske 50Hertz har gjennomført et felles prosjekt for en ny forbindelse mellom Tyskland og Sveriges sørligste elområde SE4. Det er regjeringa som har ansvaret for å vurdere konsesjonssøknaden for den svenske delen av ledningen. Regjeringa har i dag vedtatt å avslå søknaden. Begrunnelsen er at det tyske kraftmarkedet ikke fungerer på en slik måte at det gir riktige prissignaler til aktørene i kraftmarkedet — særlig fordi Tyskland, i motsetning til Sverige — ikke er inndelt i elområder på en måte som svarer til de betydelige flaskehalsene i landet.

— Regjeringa bestemmer seg for ikke å godkjenne en ny forbindelse mellom Sør-Sverige og Tyskland. Vi kan ikke koble Sør-Sverige, som har et betydelig underskudd i strømproduksjonen, med Tyskland, der strømmarkedet i dag ikke fungerer effektivt. Det ville risikere å føre til høyere priser og et mer ustabilt strømmarked i Sverige. Sverige trenger forutsigbare vilkår for å bygge ut elproduksjon og elnett som fremmer et elsystem som leverer konkurransedyktige strømpriser, sier Ebba Busch, energi- og næringsminister.

De fleste aktørene i strømmarkedet ser ikke noe behov for kabelen i dag. Sør-Sverige er dessuten et av de elområdene i Europa som har flest utenlandskabler.

Avgjørelsen er ikke til hinder for en ny forbindelse mellom Tyskland og Sverige hvis forholda skulle endre seg i framtida.

Tidö-avtalen slår fast at utbygginga av eksportkabler skal stanses inntil prisforskjellene mellom elprisområdene er blitt vesentlig redusert.

Oversetting til norsk:
Politikus

  Framheva bilde:
Foto: takayib, iStock

Meld deg som gratis abonnent
på nye innlegg fra Politikus. 

Fyll ut epostadressen din i ruta under: