Petter Holberg:

Stoppe eller bremse klimaendringene?
Umulig begge deler

Del:

Grunnlaget for det grønne skiftet er en påstand om at det er menneskene som skaper været og klimaendringene. Mange religioner for tusener av år tilbake er grunnlagt på den tanken. Det er sjølsagt viktig å gå den naturvitenskapelige påstanden etter i sømmene. Men det verste er jo de praktiske følgene for menneskenes liv med det grønne skiftet, et kjempestort reaksjonært løft mot en fattigere verden hvor det blir verst for dem som har minst fra før av. Det grønne skiftet er det viktigste å bekjempe. Men naturvitenskapelig motbør er likevel ikke galt. Derfor slipper Petter Holberg til med dette innlegget som han har lagt ut på Facebookgruppa Politisk Debattforum og gjengitt her med hans tillatelse.

Politikus

Petter Holberg:
Stoppe eller bremse klimaendringene?

Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte i sin nyttårstale 01.01.2023:

«Klimaendringene er skapt av mennesker. Derfor må klima- og naturkrisen også løses av mennesker, av kunnskapen vår, teknologien og politisk handlekraft.»

Dersom man ønsker å stoppe / bremse klimaendringene så har man en vanskelig (les: umulig) oppgave foran seg.

1.
Solaktiviteten må stabiliseres slik at vi får en jevn innstråling av solenergi. Vi må ha et stabilt antall solflekker. Solaktiviteten er blant annet påvirket av de store planetenes posisjon og nærhet til sola i sine eliptiske baner.

2.
Kosmisk stråling må også stabiliseres. Partikler fra slik stråling har innvirkning på skydannelsen i atmosfæren og er dermed med på å regulere klimaet vårt.

3.
Milankovitch – syklusene må stoppes; De andre planetene må synkroniseres slik at de f.eks. ikke blir stående på linje og påvirke jordbanens form. Jordaksens helning og retning i forhold til sola må også stabiliseres.

4.
Store utbrudd fra vulkaner må forbys. Vulkanske utslipp / utbrudd må være jevne og kontrollerte gjennom tusener av år. For å få til dette må vi vel stoppe kontinentaldriften. Alle kjente klimakriser har kommet etter kraftige vulkanutbrudd og påfølgende nedkjøling. (Eks.: Fimbulvinteren etter utbrudd i år 536 – 540 og Laki-utbruddet på Island i 1783-1785, med følger som den franske revolusjon og Storofsen i Norge i 1789.)

5.
Når det gjelder CO2 og hypotesen om gassens innvirkning på klima, så er det ingen korrelasjon mellom CO2 og etterfølgende global oppvarming. Dersom det hadde vært det, så måtte man oppheve «Henrys lov», som beskriver balansen mellom CO2-innholdet i vann og luft, før man tar over styringen selv.
Korrelasjonen er motsatt, når havet varmes opp, slippes mer CO2 ut i luften. Det kan ta opptil 800 år etter oppvarming av atmosfæren.

Framheva bilde:
Menneskeskapte skyer og regn?
Foto: OBB/Politikus

Meld deg abonnent på innlegg herfra! 
Fyll ut epostadressen din i ruta under: