Pride:
«Like mange kjønn
som det finnes folk»

Del:

Lørdag 29. juni er årets viktigste dag for det offentlige Norge. For kongen, regjeringa, Stortinget og alle kommunestyrerepresentanter: Pride skal virkelig feires ekstra i dag i tillegg til alle de månedlige.
Pride i Norge overstyrer alt annet fra økonomi, kultur og utenlandskriger. Alle flagg og alle logoer for foreninger og bedrifter blir endra til Pride-flagget, det tidligere homoflagget. På Trasop skole i Oslo erstatta de det norske flagget på frigjøringsdagen 8. mai med Pride-flagget.
Pride er ikke et tiltak for respekt og for et tolerant syn på menneskelig omgang. Pride eies av organisasjonen FRI med 4 100 medlemmer som styrer alle arrangementene.
Pride er provokasjoner mot alle for at vi skal tvinges til å tilstå at kjønn ikke finnes. Som FRI har fått Stortinget til å vedta, at kjønn bare er noe en føler og kan velge fritt.

Dette er galskap satt i system. Et resultat av at for mange har for lite å gjøre når produksjonen er sendt til Kina og staten betaler intellektuelle for dagdriveri. 

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Et vendepunkt i verdenshistoria:
Kjønn finnes ikke!
Det er FRIs konsulent, en biologisk mann som kaller seg Christine Marie Jentoft, som i et intervju med Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen sa at «det finnes like mange kjønn som det finnes folk». (Uttalelsen er nå sletta fra nettet). Det er FRI som eier og styrer alle Pride-arrangementene som regjeringene, Stortinget og kommunene bøyer seg for. FRI har bare 4 100 medlemmer og får statsstøtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, Norad og «andre aktører».

Misbruk
Det er nok mange som i dag tror at de gjør en innsats for at alle skal kunne elske den de vil. Og tenker kanskje på alle kvinnene opp gjennom historia som har fått sin kjærlighet ødelagt, ofte med døden til følge. Også i dag drepes kvinner verden over, særlig i land der kristendommen og islam står sterkt. Men det er ikke «kjærligheten» som får politikernes entusiastiske støtte i dag.

FRI eier Pride
og har gjort den til et tiltak for å oppheve at det finnes biologiske kjønn, og særlig mot at det finnes to kjønn. Pride er for at en er det kjønnet en til enhver tid føler for. Kjønn er ikke noe objektivt som vi lenge har trodd og utvikla menneskeheten og verden på, som kroppene til menn og kvinner. Nei, kjønn er bare noe vi føler oss fram til.

Alle nasjonale høytidsdager i Norge skal norske skoleelever lære om, men bare til Pride blir de kommandert til å være med på. Også i skoleferien.
Oslo- og Drammensskolen har underlagt seg FRIs politiske ledelse. Det spørs om de har hjemmel til, gitt statsforfatninga i Norge.

FRI: den mest hetsende, diskriminerende
og hatefulle organisasjonen i Norge?
FRI og dets støttespillere er blant de mest aggressive debattantene i Norge i dag. De tolererer ikke den minste motforestilling og er aktiv med diskriminering og utstøting av dem som ikke er enig med dem. Bare å stille spørsmål om ideen om at kjønn er noe en bare kan velge seg, blir en anklaga for psykiske lidelser som fobier og for å være hatefull. Å kritisere FRI og innfallet om det subjektivt valgte kjønnet får rektoren ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, til å si at uenighet om fritt kjønnsvalg er usømmelig, ytterliggående og et hinder for et opplyst ordskifte. Andre av Prides ledere kaller uenighet om det frie psykologiske sjølvalgte kjønnet som «sterke assosiasjoner til rasehygiene» og høyreekstreme strukturelle voldsutøvere. Filmanmelder Brita Møystad Engseth publiserte på Facebook 18.07.2022  dette om dem som ikke godtar det sjølvalgte psykologiske kjønnet som «rabiesbefengte … som blindt og kaklende følger sin åndssvake leder …». Dette fikk «liker-klikk» av flere hundre personer. Blant dem Støres «likestillings»-minister Anette Trettebergstuen — mens hun var minister.

Professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Anne Kalvig, følte seg i 2023 pressa til å si opp stillinga som en «reaksjon på langvarig trakassering og mobbing for som kvinneleg akademikar og kvinnesakskvinne, for mitt syn på kjønn.»

FRI misbruker
homofile, lesbiske og alminnelige menneskers naturlige seksualliv og livsutfoldelse for å påtvinge hele samfunnet sitt perverse biologiske syn. FRI er en utrolig vellykka organisasjon som feier all motstand og alle kritiske synspunkter til side og som har fått Stortinget til å vedta, som det eneste landet i verden, at kjønn ikke finnes som en biologisk kategori; alt dreier seg om hvilket kjønn en føler for. Om det i det hele tatt finnes noe kjønn.

Galskap eller forfall? Eller begge deler?

Framheva illustrasjon:
Gutt og jente. Et historisk minne? 

Av Rosy, Bad Homburg, Tyskland fra Pixabay

Meld deg abonnent på innlegg herfra! 
Fyll ut epostadressen din i ruta under: