Petter Tuvnes:

Avslutt
det «grønne skiftet»
før vi blir ruinert

Del:

Grunnlaget for alle klimatiltaka og det grønne skiftet, er en påstand om at det plutselig nå er mennesket som endrer vær og klima med økt utslipp av den helt livsnødvendige gassen CO2. Den påstanden har fått en enorm politisk oppslutning. Det er viktig å komme med motforestillinger til dette synet. Men for å svekke påstanden om det menneskeskapte klimaet, er det nødvendig å legge mer vekt på de økonomiske og sosiale konsekvensene av de vedtatte klimatiltaka. Det vil koste oss enorme beløp for å skru tida tilbake, og det er vanlige innbyggere som må betale disse enorme kostnadene. Vi fleste blir fattigere både på penger og et variert liv. Det må mer fram i debatten. 
Petter Tuvnes sitt innlegg er et steg i denne retninga. Innlegget har tidligere vært gjengitt på iNyheter og er med hans tillatelse også gjengitt her. 

Red. Politikus

Petter Tuvnes:
Avslutt det «grønne skiftet» før vi blir ruinert

 

iNyheters redaktør Helge Lurås skriver i artikkelen «Kloden blir varmere – du skal bli MYE fattigere», om klimapolitikk at iNyheter ønsker «å fokusere på hva de faktiske konsekvensene av politikken vil bli».  Det er det flere som er nysgjerrige på og har utredet.

Belgias sentral­bank­sjef Wunsch er enig med Lurås: «Det grønne skiftet vil gjøre folk fattigere».

Norsk klimapolitikk medfører at klimakostnader i statsbudsjettet nå er mellom 40 – 50 milliarder NOK (økonomiprofessor Hannesson, UIB).  Dette må økes enormt for å nå  norsk mål på 55 % kutt innen 2030 i utslipp av den livsviktige plantenæringen CO2, som det er for lite av i luften i forhold til optimalt planteliv og matproduksjon.

Tre verdensledende professorer innen realfag, Lindzen, Happer og Wiijngaarden, har regnet ut at selv om verden oppnår målene i reduksjon av utslipp i Paris-avtalen om klima innen 2050, så vil det bare gi 0,28 grader C lavere global temperatur (Net Zero Averted Temperature Increase – CO2 Coalition). At Vesten må betale for resten av verden gjør saken enda verre.

Christopher Monckton of Brenchley, rådgiver til Margareth Thatcher, tidligere statsminister i UK, har regnet ut hva det ”grønne skiftet” (net zero) vil koste verden.  Det er i størrelsesorden

$ 2 quadrillion = 2 x 10^15  USD = 2000 000 000 000 000 USD (How Much Warming Would Net Zero By 2050 Prevent? – Watts Up With That?).

Norges utslipp av «klimagasser» er bare ca. 0,1 % av verdens.  Potensiell temperaturreduksjon blir 0,00028 C til en kostnad på «bare» 20 000 000 000 000 NOK = 20 000 milliarder NOK, mer enn «Oljefondet» på 18 000 milliarder NOK, som skal gå til fremtidige pensjoner, ikke ”grønt skifte”.  Statsbudsjetter er på 1883 milliarder i år.  Norge må øke pengebruken enormt innen år 2030, fordi det er vårt selvskadende mål.  Hvis Norge inkluderer skogen i «klimaregnskapet», slik EU gjør, så ville Norge ha vært i mål, men det er for enkelt har politikerne bestemt (Erna og Jonas).  Det norske folk skal lide for klimaet, uansett hvordan det blir.

EU har i en rapport evaluert kostnader for å bli klimanøytralt innen 2050 (NRK 24/1-24).

EU må investere 17 000 milliarder NOK/år i årene 2031 til 2050 (totalt 340 000 milliarder NOK).  Det blir en utgift på 40 000 NOK/år for hver og en person, store som små, i EU.  Minst det samme må påregnes i Norge.

EU mener imidlertid at de kan spare noe.  Å holde temperaturen innenfor 1,5-gradersmålet kan spare EU for økonomiske tap på 24.000 milliarder Euro mellom 2031 og 2050.  I tillegg kan kostnadene til fossile brensler kuttes med 28.000 milliarder Euro i det samme tidsrommet.  Totalt 52 000 milliarder Euro ~ 570 000 milliarder NOK.  EU mener altså at de kan vinne 230 000 milliarder NOK på «net zero» innen 2050.  Hvor realistisk er det?

Med bare 0,28 C lavere temperatur er det virkelighetsfjernt å tro at man blir kvitt uvær og naturødeleggelser, og fossile brensler er billigere enn «grønne» alternativ.  Gevinsten blir nok nærmere null, men kostnadene blir man ikke kvitt.

«Det grønne skiftet» er ikke lønnsomt sammenlignet med tidligere politikk.  Grunnen til det er at flere ressurser i form av råvarer til el-biler, batterier, vindturbiner m.m. blir nødvendig.  Mange av disse ressursene involverer barnearbeid, naturødeleggelser og giftig prosessering.

En grundig finsk rapport (1 000 sider) av dr. Michaux om å erstatte fossil energi viser at enorme ressurser må skaffes til veie, og noen er det simpelthen ikke nok av, f.eks. litium og kobolt.  Rapporten konkluderer med at et totalt «grønt skifte» eller «net zero for hele verden» ikke er mulig på grunn av mangel på ressurser.  M.a.o. luftslott.

Utslipp av CO2 utgjør 10 % av totalt CO2 i luften.  Dette har neglisjerbar effekt på global temperatur og klima.  Den ledende atmosfærefysikeren prof. R. Lindzen, MIT (medlem av Det Norske Vitenskapsakademi) har sagt at å tro at det er CO2 som styrer klima, er som å tro på magi.

Avslutt «det grønne skiftet» før vi blir ruinert.

 

Framheva bilde:
Steinar Hovland, Pixabay