Ove Bengt Berg:

17. mai:
Forsøket på å omgjøre
nasjonaldagen til en FN-dag
ble slått tilbake.
For hvor lenge?

Del:

Av Ove Bengt Berg:

17. mai er grunnlovsdag, står det i den offisielle kalenderen. Men det er Norges nasjonaldag, mer enn det er en grunnlovsdag.

I Store norske leksikon står  det: «17. mai er Norges nasjonaldag. Dagen feires fordi Norge fikk sin egen grunnlov 17. mai 1814.» Og så har leksikonforfatteren/-ene litt underfundig lagt til: «Dagen kalles også grunnlovsdagen.» (Utheva av OBB).

Norges nasjonale sjølstyre er ikke særlig populært blant dem som styrer landet vårt. For dem er det mest populært når EU styrer i samarbeid med USA. Da er feiring med nasjonale symboler som flagg noe som kan true kampen for å underordne Norge EU og USA. Da er det viktig å avpolitisere dagen og flaggmarkeringene, og avpolitisere flagg som det viktigste nasjonale symbolet. Nøye seg med å nevne sjølstendet i forbifarten, for å ha nevnt det, men ellers gjøre dagen mest mulig til is- og brusdag.

Alle flagg i 17. mai-togene
I spørsmålet om det nasjonale sjølstyret og kampen for å underordne Norge andre staters interesser, har eliten fått støtte fra dem som er imot nasjoner. De som er knytta til humanitærpolitiske komplekset. De arbeida for noen år sia sterkt for å gjøre om 17. mai til en FN-dag. Det begrunna de med at de som hadde utenlandsk bakgrunn og som hadde fått asyl og støtte i Norge, ikke skulle føle seg diskriminert ved at flagget til den staten de ikke kunne bo i, ikke blei markert her i landet også. Særlig på 17. mai. Skoleledelsen på mange skoler i Oslo og sikkert også i landet, engasjerte seg sterkt for at 17. mai skulle degraderes som Norges nasjonaldag til en felle4s flaggdag for alle verdens nasjoner.

I et innlegg på Politikus 16.05.2012 skreiv jeg:

17. mai er en norsk nasjonal dag, ikke også dagen for markering av USAs, Pakistans eller andres lands nasjonale interesser eller religioners høytidsdag. Det er ingen internasjonal dag som FN-dagen 24. oktober, 

akkurat som en bestemt persons 50-års dag blir feiret, så er det dennes og ikke også andres dag som markeres. Jens sin dag er ikke Ernas, og omvendt.

I et innlegg i Klassekampen 13.05.2013 skreiv jeg:

At norske statsborgere skal bruke utenlandske flagg for å feire Norges nasjonaldag, er ikke bare upassende og uhøflig. Og splittende. Viktigere er det at det er politisk feil: En støtte til stormaktene, mot demokrati og velferd.

Ønske om å oppheve den norske staten?
Nettredaktør i bladet Stat og Styring, Erik Lundesgaard skreiv i en kronikk på NRK ytring 4. mai 2013:

«På grunn av flaggets historie og sterke symbol på staten Norge, er det meningsløst å skulle flagge med andre flagg enn det norske. Ønsker man å feire dagen med andre flagg enn det norske, bør man tenke seg om hva det symboliserer. Det kan fort symbolisere at man ønsker å oppheve den norske staten.»

Kravet reises på nytt?
Kampen for å bruke andre nasjoners flagg i 17. mai-toget er foreløpig vunnet. Men det skal lite til for en ny offensiv. Kreftene mot nasjonen og mot Norge som sjølstendig stat er sterke og har betydelig støtte i mediene. Så når noen i de statsfinansierte humanitære organisasjonene knipser i fingrene, kan det lett bli enighet om at 17. mai skal bli den internasjonale flaggdagen i Norge.

Framheva bilde:
Tradisjonelt broderimotiv
fra Singerheimen, Olden.
Foto: OBB/Politikus