Trond Vivelstad

Vil vi ha menneskeskapte klimaendringer?

Del:

Dette innlegget har Vivelstad tidligere lagt ut på Facebook, og gjengis her med hans tillatelse:

Trond Vivelstad:
Vil vi ha menneskapte klimaendringer?

Eller mer presist: Vil storparten av politikerne og mediene i Norge at vi skal tro at helt naturlige variasjoner i klimaet skyldes våre utslipp, spesielt av CO2? Selv om det finnes kun drøyt 0.04 % CO2 i atmosfæren og kun 4-5 % av dette igjen skyldes våre utslipp? Det er altså omtrent fire menneskeskapte CO2-molekyler blant en kvart million luftmolekyler, dvs. ett pr 62 500 molekyler. Disse stakkars få CO2-molekylene skal vi altså fange og lagre for å redde klimaet? Hvor godtroende tror egentlig politikere og medier at vi er?

Hva er det som egentlig driver politikere og medier (eller omvendt?) til å legge bredsida til for å få befolkningen til å tro at det er vi som skaper klimakatastrofer og ekstremvær? Kunnskap om klima og klimahistorien kan umulig være grunnen, så da er det kanskje frykten for et gedigent prestisjetap den dagen klimasannheten må fram i lyset som er den egentlige drivkraften?

Sensasjonspolitikk og sensasjonsoppslag i media gir jo en oppmerksomhet man gjerne vil beholde.

Jeg blir helt matt av alle desperate forsøkene på å bruke alle slags knep på å få oss til å tro at det er politikere og medier som kjenner til årsakene til at klimaet varierer mye. Helt naturlig. At jeg tyr til tastaturet akkurat i dag, har ikke bare sammenheng med at begeret er fullt, det henger også sammen med at jeg slo på NRK radio på nattbordet i dag tidlig og fikk denne starten på dagen: «Temperaturen har steget mer i Europa enn i resten av verden, og det skyldes menneskeskapte klimaendringer». At klimaet varierer ulikt på ulike steder på kloden er etter mitt skjønn tvert imot heller et tegn på at disse klimavariasjonene er helt naturlige!

Framheva bilde: Foto: OBB/Politikus