Trond Vivelstad:

Var Storofsen (1789) menneskeskapt?

Del:

Dette innlegget av Trond Vivelstad er henta fra et innlegg han hadde på Facebook 27.04.2024 og er gjengitt med hans tillatelse. Vivelstad er frustrert over TV- kanalene og andre medier som rapporter om kommende klima uten å gjøre det aller minste forsøk på en nøytral og balansert framstilling. Mediene viser en «makeløs servilitet overfor ledende politiske myndigheter, samt en forakt for annerledes tenkende og deres synspunkter og argumenter».

Trond Vivelstad:
Var Storofsen (1789) menneskeskapt?

De fleste har vel lest om denne kjempeflommen i 1789. Den fant sted i slutten av juli og skyldtes sen snøsmelting, høye temperaturer og kraftig regn og rammet ikke minst befolkningen langs Glomma, Lågen og Mjøsa. Men menneskeskapt har jeg ikke hørt noen påstå at den var. Til tross for at nåtidens flommer bokstavelig talt ikke når Storofsen til skuldrene, påstår mange, ikke minst politikere og medier, at vår tids flommer (og annet ekstremvær) skyldes menneskeskapte klimaendringer. Ja, ikke bare dagens, men også framtidas ekstremvær skal visstnok være menneskeskapte!

I går (26. april) var nemlig nyhetssendingene på NRK og TV2 dagen lang fylte med omtale av «rapporten» «Sea level rise and extremes in Norway», utarbeidet av Norsk klimaservicesenter og Nansensenteret på oppdrag fra Miljødirektoratet. Det blir ganske pretensiøst å kalle slike gjetninger for en rapport, for her snakkes det ikke om ekstreme klimaepisoder vi har opplevd, men om episoder som i aller verste fall kan komme til å skje en eller annen gang langt inn i fjern framtid. Helt naturlig.

For selvsagt vil ett eller flere steder i Norge eller verden for øvrig komme til å oppleve ekstreme klimaperioder i nær eller fjern framtid. Det trenger man ikke være profet for å spå. Klimahistorien viser med all tydelighet at brå og kraftige klimavariasjoner har vært mer dominerende i tidligere tider enn i vår levetid. Og det har skjedd helt uten hjelp av menneskets utslipp av klimagasser. Da blir det helt meningsløst, slik miljødirektør Ellen Hambro gjør, å påstå at havnivået avhenger av hvordan vi klarer å kutte klimautslippene. Vi kunne ikke styre havnivå, flom og andre klimafaktorer før vi hadde utslipp av menneskeskapte klimagasser, så hvorfor skulle vi klare det nå? «Utslipp» fra naturen selv er nemlig altfor dominerende til det. Menneskets utslipp kan best beskrives som musa som pissa i havet, og selv om miljødirektør ikke er det samme som klimadirektør, burde hun vel ha innsikt i dette? For det er vel framtidas klima, ikke miljø, denne «rapporten» tar for seg, miljødirektør Hambro?

Aller mest frustrert er jeg likevel over TV- kanalene og andre medier som prøver å lage sensasjonssendinger ved å tygge drøv på slike «rapporter» uten å gjøre det aller minste forsøk på en nøytral og balansert framstilling. Medienes oppgave er ikke å være servile og ensporede budbringere av politisk korrekte synspunkter, men å drive gravende og politisk uavhengig journalistikk og også legge fram resultater som går på tvers av politikernes og medienes egne synspunkter. Det gjelder i særdeleshet klimasaken, der de viser en makeløs servilitet overfor ledende politiske myndigheter, samt en forakt for annerledes tenkende og deres synspunkter og argumenter.

Framheva bilde:
Stein i strandkanten Mjøsa i Hamar
som viser historiske flommer.
Foto: OBB/Politikus