Universitetene eser ut.
Fusk og babbel fikk toppkarakter:
Skjuler universitetene
arbeidsledighet?

Del:

I skrivende stund er det uklart hvem som er helseminister. Journalistkompaniet er opptatt av om Ingvild Kjerkol må gå av. Mye viktigere er spørsmålet hva de driver med på universitetene når en oppgave full av plagiater og svulstig intetsigende tåkeprat får toppkarakter. Geir Hasnes skriver på Politikus 5. april i år det er et symptom på de norske universitetenes forfall. «Når man leser den elokvente [veltalende] svadaen som besvarelsen er breddfull av, skjønner man hva universitetene driver med, og det er virkelig ikke til å tro.»

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Besvarelsen til Kjerkol fikk karakteren A. Det beste som kan gis som bare noen få får. I en beskrivelse av kravene til karakteren A ved sosiologi ved Universitetet i Oslo står det:

«Fremragende prestasjon som utmerker seg, ikke bare med brede og solide kunnskaper, men også mht. presentasjon, analyse, metodiske ferdigheter og/eller originalitet».

Tilsvarende denne karakterbeskrivelsen har de to sensorene latt seg blende av Kjerkols besvarelse. Jeg viser til Hasnes artikkel, og nøyer meg med å vise til en av Hasnes gjengivelser av Kjerkols toppbesvarelse:

Svulstig svada
«Brede samhandlingsflater» er en svulstig metafor, som betyr at man må samarbeide med alle de involverte. Mer egnet til å få leseren ut av balanse er formuleringen «fellesskap utenfor felles tid og rom». Mens «samskaping» er nytale om samarbeid for å utvikle tjenestene til noe bedre.

De to underkjente sensorene
Johan Elvemo Ravn og Eva Amdahl Seim
Heldig er de studentene som får disse som sensorer
Underkjennelsen av Kjerkols og hennes medvenninnes besvarelse, er jo også et knusende slag mot de to sensorene.

«Sensorene på Kjerkols oppgave i 2021 var professor II Johan Elvemo Ravn ved Nord universitet og eier og markedsansvarlig Eva Amdahl Seim i det private selskapet Voxt.
Seim har blant annet Helse Bergen og Norsk helsenett på kundelisten.»
Dette skriver TV2.

Johan Elvemo Ravn
Sensorarbeid til stryk 
Ravn har jobb mange steder der han tydeligvis håver inn penger. Arbeidet han utførte med Kjerkols underkjente besvarelse,  fullstendig underkjent av Nemda for studentsaker, tar han sensorarbeiodet på alvor — hvis han er kvalifisert?
Eva Amdahl Seim tjener også gode penger for firmaet sitt, og tenkte nok at det er smart for inntektene og oppgavene ved Helse Bergen og Norsk helsenett å støtte en så sentral trøndelagspolitiker som Kjerkol var i 2021. Kjerkol var en fylkespolitisk leder i Nord-Trøndelag da hun leverte de godt belønna svulstige og intetsigende besvarelsen.

Universitetene har est ut
Er det for å skjule arbeidsledighet?
I følge forskerforbundet har undervisningsstillinger på høgskoler og universiteter inkludert rekrutteringsstillinger og støttestillinger økt fra rundt 16 000 i 2002 til 26 5000 i 2020, en økning på over 60 prosent. Antall ansatte har økt mer enn studentene. Som vi alle kan registrere hver dag er universitetsansatte veldig politisk engasjerte og kommenterer velvillig nesten enhver politisk sak. Universitetsansatte er mer å regne som ikke-valgte statlig lønna politikere enn universitetsfolk.

Hva skal vi med alle disse universitetstilsatte? Nå skal Norge rigges for militær strid med Russland og tilbaketrekking av industriproduksjon fra Kina til Vesten i kamp mot Kina. Hvorfor skal vi da ha så mange meningsposører på universitetene?

Johan Elvemo Ravn får vel enda flere sensoroppdrag etter sitt sensorarbeid med Kjerkhols besvarelse? Det er nok mange studenter som ønsker han som sensor.

Bildet er tatt av tjevans fra Pixabay

Oppdatert 11.04.2023 kl 21.33.
Skrivemåten av Kjerkols navn retta opp.