Arve Tunstad:

NRK:
Etablerte sannheter
er sensasjon
Bare for nok en gang
å si at ….. CO2

Del:

Dette innlegget har stått på Arve Tunstads Facebook-side og gjengis her med hans tillatelse.
Politikus

Arve Tunstad
En liten reprise fra fire år tilbake.

NRKs klimagruppe saumfarer de kjente internasjonale klimaalarmistiske mediene, på jakt etter historier som kan støtte opp om katastrofismen og endetidstroen. Den journalistiske jobben består mest i å oversette til norsk fra medier som The Guardian, BBC og CNN.

Vanligvis er geologi ganske kjedelig for journalister, bortsett fra når stoffet kan brukes til å fremme den «gode» sak. Etterhvert som det har blitt nesten umulig å få forskningsmidler uten en eller annen klimaalarmistisk vinkling, er det heller ikke vanskelig å finne forskere som snakker journalistene etter munnen.

Her er innlegget mitt fra 4. april 2020:

Hadde det ikke vært for overflod av koronatid, ville jeg ikke giddet dette, men noe påskemoro bør man kunne ha under hytteforbudet.

Jeg leser en artikkel på NRK.no av Kristian Elster og Iselin Elise Fjeld, om klimaet i Vest-Antarktis i midtre del av Kritt-tiden, ca. 90 millioner år siden.

Overskriften er «Ny forskning: Vokste regnskog i Antarktis i Kritt-tiden».

Årsaken til at NRK bruker tid og spalteplass på dette, går frem av den svært forutsigbare konklusjonen på den tilsynelatende sensasjonelle oppdagelsen:

«– Vi visste ikke at drivhus-klimaet i Kritt-tiden var så ekstremt. Det viser oss hva CO₂ er i stand til, sier en av forskerne bak studien, doktor Johann Klages til The Guardian».

Det som alltid slår meg ved sånne artikler, er hvor tydelig det er at journalistene mangler naturfaglig ballast. Man oppdager liksom naturen, og blir sjokkert. Alt er sensasjonelt og dramatisk.

Derfor gikk jeg til bokhylla.

Innimellom mine gamle lærebøker i geologi og paleontologi, står C.E.P. Brooks’ Climate through the Ages fra 1926, revidert i 1949, utgitt uendret på nytt i 1970, kjøpt i bokhandelen på Blindern for 29 kroner. Fascinerende lesning den gangen, som nå.

Jeg leser i kapitlet Climatic Evidence for Continental Drift, om Antarktis i Kritt:

«The only determinable plant fossil, a Sequoia, finds its nearest relatives in the Cretacious of Europe and Greenland. It is evident that the climate of Antarctica throughout the Mesozoic was quite incompatible with its latitude according to Wegeners theory, unless we assume in addition a great amelioration of the polar climate.»

[Oversatt av Politikus:]
«Det eneste plantefossilet som kan bestemmes, en Sequoia, finner sine nærmeste slektninger i tida Kritt i Europa og på Grønland. Det er åpenbart at klimaet i Antarktis gjennom hele Mesozoikum [periodene Trias, Jura og Kritt] var helt uforenlig med breddegraden i henhold til Wegeners teori, med mindre vi i tillegg antar en kraftig forbedring av polarklimaet.»

Deretter viser Brooks en tabell, hvor klimaet på Graham Land (Vest-Antarktiske halvøya) beskrives som «temperate to warm temperate» [«temperert til varmt temperert»], og halvøya plasseres på 75 grader sør i henhold til Wegeners teori om kontinentaldrift.

Åpenbart ikke sensasjonelt
Ok, så man har altså en stund vært klar over de klimatiske forholdene der nede i gamledager. Selvsagt veldig interessant at man har funnet flere fossiler som bekrefter gammel kunnskap, men veldig sensasjonelt er det åpenbart ikke.

NRK dikter altså opp en «forsknings-sensasjon». De bruker den til å bygge opp under et feilaktig inntrykk av at CO2-konsentrasjonen i Kritt var eksepsjonelt høy i geologisk perspektiv, og at den påstått sensasjonelle oppdagelsen av temperert regnskog i Vest-Antarktis for 90 millioner år siden, av den typen som i dag finnes i Nordland og New Zealand, forteller oss noe om hva CO2-utslipp i vår tid kan utrette av elendighet.

Hvis de kan se en mulighet for slik manipulerende bruk av fakta,
så er NRK interessert i naturfag.

Vedlagt er to grafer fra Berner et.al 2001, hentet fra geologen Gregory Wrightstones bok MOTVEKT, Fakta om klima.

 

Framheva bilde:
Sensasjonelt høy temperatur?
Foto: OBB/Politikus