Brutte valgløfter — demokratiets grunnmur

Del:

Den politikken et parti framstiller seg med og den virkninga den har på velgerne, har allmenn politisk interesse. I vedlagte innlegg har en velger gått gjennom det som et parti hadde som politikk og inviterte velgerne til å stemme på, og det som partiet endte opp med å stemme for.
At det her dreier seg om en skuffa Frp-velger, er mindre viktig. Løftebrudda til Frp-ledelsen sier noe om det som kan formuleres som dialogen mellom parti og velger. Og det er nok ikke bare bare Frp som går til valg på en helt annen politikk enn det de praktiserer. Løftebrudd er en grunnleggende del av det politiske systemet. Løftebruddet øker mistilliten mellom politikere og folk og sier noe om hvor demokratisk vårt politiske system er.
Den grunnleggende politikken durer fram som den vil, helt uavhengig av hva innbyggerne ønsker.
Øystein Steiros kommentar er gjengitt her med hans tillatelse.

Red. Politikus

Øystein Steiro Sr

Kjære Sylvi Listhaug

Som 593.319 andre velgere (16,3 % av stemmene) hadde jeg stort håp til deg og Fremskrittspartiet i 2013. Men som de fleste av dem, ble jeg svært skuffet over alle valgløftene dere brøt da dere satt i regjering sammen med Høyre.

Det er ikke greit å bryte løfter. Likevel gjør dere politikere det stadig vekk. Du og FrP er kanskje ikke verre enn andre partier. Men dere er heller ikke noe bedre.

Dere lovte å redusere asyltilstrømningen til under 2000 personer per år. I 2015 kom det over 30.000 asylsøkere til Norge. Fra 2013 til 2020, mens dere satt i regjering, kom det 111.243 asylinnvandrere til Norge.

Dere lovte å innføre burkaforbud og stoppe familiegjenforeningen. Ingen av delene ble innfridd. Og dere klarte ikke å forhindre Marrakesh-avtalen om migrasjon.

Som motytelse for alle kamelene dere velvillig svelget unna, fikk vi segway, lakrispiper og billigere pappvin. Ikke mye å skryte av etter 7 år i regjering.

Dere lovte å fjerne bomringene, alle som en. Bård Hoksrud uttalte til Nettavisen før valget: «Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet.» Det skjedde ikke.

Ifølge Statens vegvesen økte tvert imot antallet bomstasjoner fra 170 i 2013 til 245 i 2018. Og dere lovte å senke bensin- og dieselprisen. Ingen av delene ble innfridd.

Dere hadde energiministeren da regjeringen i 2018 gikk inn for ACER 3 og kablene til Tyskland og England. Terje Søviknes (FrP) uttalte at kritikken mot EUs energidirektiv var skremselspropaganda og at strømprisen bare ville stige med maks 4 øre/kWt.

Nå vet vi at det han sa, enten var blank løgn eller mot bedre vitende. Antakelig en blanding av begge deler. Vi har gitt bort et av våre viktigste konkurransefortrinn til EU og fått mer enn 10 ganger høyere strømpris tilbake.

Ren galskap! Et enormt velgersvik! Og FrP var med på det.

Sammen med Høyre lovte dere å redusere offentlig sektor og kutte skattene. Dere brøt begge disse løftene. Offentlig sektor bare fortsatte å vokse.

Og dere lovte å gjøre noe med sykelønnsordningen, trygdemisbruket, legge ned Statskog, avvikle pressestøtten og gjenopprette verneplikten. Ikke noe av dette klarte dere å få gjennomslag for.

Med Siv Jensen som finansminister ble NRK-avgiften gjort om til en obligatorisk skatt over statsbudsjettet, som alle er tvunget til å betale, om de har tv eller ikke.

Listen over brutte løfter er lang som et vondt år, og kunne gjøres lengre. Og jeg vet hva du vil svare. «Sånn er det å sitte i en mindretallsregjering. Da må man gjøre hestehandler og spise kameler. Politikk er kompromissets kunst.»

Ja, den nordiske mindretallsparlamentarismen er brutal. Den undergraver demokratiet. For å love noe i valgkampen for så å bryte valgløftene så snart dere kommer i regjering, er ikke demokrati. Det er velgerbedrag!

Og det bekymrer meg at det ikke synes å bekymre deg!?

Dere gjorde feil da dere gikk i regjering i 2013 med bare 16,3 % av stemmene. Dere ble overkjørt av et Høyre som var blitt fullstendig woke og som bare er blitt verre siden.

Og det gikk riktig galt da dere gikk med på å ta inn Venstre i 2018 og Kristelig folkeparti i 2019 i en koalisjonsregjering.

Dere tok med to superwoke fillepartier med hhv. 5,2 og 5,6 % av stemmene, som så vidt kom over sperregrensen, men som fikk innflytelse langt over hva velgergrunnlaget skulle tilsi.

FrP ble salderingsposten. Vi «vanlige folk» fikk lakrispiper og billigere pappvin!

Dere fikk juling på meningsmålingene, men jeg vet hva du tenker: «Vi kan bare selge nytt valgflesk. Ingen husker hva vi sa i 2013. Velgerne glemmer fort.» Og dessverre har du rett i det.

Deres hukommelse er bemerkelsesverdig kort. Spindoktorene og kommunikasjonsstrategene snakker om helt andre ting enn brutte valgløfter. Fredagstaco og Maskorama fikser resten.

Men jeg glemmer ikke. Og en god del andre tidligere FrP-velgere glemmer heller ikke.

Vi er redd for at dere kommer til å gjøre samme feilen på nytt.

Vi er redd for at dere kommer til å lure oss en gang til. At lysten på sorte limousiner og privatsjåfør er langt større enn viljen til å innfri forpliktelsene i eget valgprogram. At dere, så snart dere er valgt, gir fullstendig bengen i det demokratiske ansvaret dere har overfor oss velgere.

Jeg har bestemt meg for ikke å gjøre den samme feilen på nytt.

Det er ikke greit å bli lurt. Det er mer enn dobbelt ugreit å bli lurt to ganger. Jeg kunne imidlertid stemt på deg og FrP hvis du lovet tre ting:

For det første måtte du love at dere ikke går i regjering hvis ikke FrP får mer enn 20 % av stemmene. Dere burde helst ha 25 %. Det vil dere etter hvert kunne få hvis dere holder valgløftene deres.

Om FrP får mindre enn 20 %, vil dere bli spist av woke-Høyre, som sist. Da er vi bedre tjent med FrP i opposisjon inntil partiet blir stort nok.

Og om dere er så kortsiktige og maktsyke at dere lar dere friste til å gå i en koalisjonsregjering sammen med Venstre og KrF, kommer jeg aldri mer til en gang å vurdere å stemme på FrP igjen.

Du må love å ta et oppgjør med globalistene i partiledelsen. Frihandel og markedsliberalisme er vel og bra, men det er på tide at det synker inn at Norge som råvareprodusent blir grovt utnyttet av EU gjennom EØS-avtalen.

EØS-avtalen undergraver dessuten demokratiet og vårt parlamentariske styresett ved at mesteparten av rettsutviklingen i landet er flyttet fra Stortinget til en ikke-valgt EU-kommisjon og til EU-parlamentet.

For det tredje, og viktigst, som et parti «for vanlige folk» forventer jeg at FrP tar initiativ til en grunnleggende demokratireform.

FrP er, som de øvrige partiene, blitt et rent nettverksparti, ledet av yrkespolitikere som gjennom en lukket nominasjonsprosess til stadighet nominerer og gjenvelger seg selv, og som synes å være mer opptatt av å ivareta egne interesser enn interessene til de velgerne de er ment å representere.

Det vil vi «vanlige folk» ha en slutt på! Dette er ikke demokrati.

Vi vil ha en åpen nominasjonsprosess hvor kandidater med relevant kunnskap og erfaring fra den virkelige verden utenfor partikontorene og møterommene velges inn for en avgrenset tidsperiode for å tjene fellesskapet og landets interesser.

Om du på tro og ære lover å innfri disse tre kravene, skal jeg stemme på FrP igjen. De burde ikke være vanskelige å innfri for et parti som hevder å være partiet «for vanlige folk». Og om du offentlig bekrefter dette, har jeg stor tro på at FrP faktisk kan nå 20-prosentgrensen.

Jeg utfordrer deg, Sylvi! Jeg venter på svar!?

Framheva bilde:
Foto: Albina Gavrilovic,
iStock

Steiros innlegg er henta fra hans side Alternativt forum.

Oppdatert 06.04.2024 kl 10.41