NATO/USA
tapte for Taliban,
men slår Russland i Ukraina?

Del:

Wolfgang Streeck har pekt på at USA har for vane lett å gå til krig, og lett trekke seg tilbake — uten å vinne. Men nok til at USA har fått ødelagt landet de angrep.
I Afghanistan holdt USA/Nato og Norge på i 16 år. 3. august 2021 sa Stoltenberg at NATO hadde levert våpen for ytterligere 70 millioner dollar. 12 dager seinere flykta Nato/USA og Norge i panikk og måtte overlate militærmateriell som USA/Nato og Norge hadde gitt i 20 år til Taliban.
Hvordan kan norske militæreksperter og deres mediekompani tro at andre stater i verden ikke registrerer USAs kamp mot Taliban som representativ?
Med Lars Birkelunds tillatelse legges her ut hans innlegg på Facebook 04.04.2024.
Red. Politikus

Lars Birkelund:

«Jeg tror Russlands angrep på Ukraina vil vise seg å være det dummeste de har gjort siden de gikk inn i Afghanistan jula 1979, og at det kan bli enda mer skadelig for landet. Jeg kan ikke skjønne hvordan Russland kan komme godt ut av dette».

Dette skrev jeg 25. februar 2022, rimelig «sjokkskadet», dagen etter Russlands invasjon av Ukraina.

Det er fortsatt umulig å si hvordan krigen vil ende. Men i dag tenker jeg: hvordan skal NATO klare å slå Russland når de ikke klarte å slå Taliban?

Jens Stoltenberg sa følgende 29. juni 2017:

«NATO sender flere soldater til Afghanistan. Økt militært press kan lokke Taliban tilbake til forhandlingsbordet (…) Du vil sannsynligvis ikke finne reell vilje til å finne en politisk løsning før Taliban skjønner at de ikke kan vinne på slagmarken».

Hvordan kunne Jens tro dette etter nesten 16 år med USA/NATO i Afghanistan og etter at Taliban i flere år hadde overtatt gradvis mer av kontrollen over landet?

Taliban fortsatte å ta over stadig mer av landet. 3. august 2021 sa Stoltenberg at NATO hadde levert våpen for ytterligere 70 millioner dollar til den afghanske hæren. Han må derfor fortsatt ha trodd at hans marionettregjering og hær i Afghanistan ville klare seg. 12 dager seinere overtok Taliban hovedstaden Kabul, regjeringskontorene, hæren og våpnene USA/NATO hadde gitt dem gjennom 20 år.

Nå vet alle hvor urealistisk NATOs Afghanistan-prosjekt var, da den NATO-støttede regjeringen og hæren i landet klappet sammen i løpet av et par uker etter at USA trakk seg ut av landet. Det forteller oss hvor upopulær regjeringen var og at det kun var NATOs støtte som holdt den oppe.

Det samme gjelder Ukraina
Også der har USA/NATO et marionettregime som er helt avhengig av «våre» våpen for å fortsette kampen. Også disse marionettene taper terreng og ikke minst soldater. Men Ukraina kommer til å vinne, vil Stoltenberg og andre stoltenbergister ha oss til å tro, nå med noe som synes å være et desperat trekk for å sikre våpen til Ukraina også hvis Trump skulle bli president på ny.

Trumps politikk som president var de facto også Russland-fiendtlig. Så man bør ikke ta noe for gitt når det gjelder hva han vil gjøre hvis han skulle bli president på ny. Men våpenstøtten til Ukraina vil likevel ikke være nok til å slå Russland.

Uansett:
USA/NATO/Norges «hjelp» til Ukraina ødelegger stadig mer av landet og dreper stadig flere ukrainere. Hvis Ukrainas «venner» i NATO hadde inngått noen små kompromisser med Russland hadde krigen sannsynligvis vært unngått og Ukraina kunne ha beholdt Donbass. Nå øker faren for at Russland også tar over hele kysten til Ukraina. Hva skal man med fiender når man har venner som NATO?

Vellykket propaganda har lurt mange, særlig politikerne, til å tro at NATO kun er en forsvarsallianse. Sannheten er at NATO ble dannet av kolonimakter og i dag først og fremst er kolonimakters redskap for å dominere verden. Nå som NATO også har utpekt Kina som fiende vet vi det mer enn noen gang (NATO-landet Storbritannia koloniserte tidligere Kina).

Etterord fra Politikus:
I tråden etter Birkelunds trådstart, har han lagt inn en kommentar han har fått fra en annen:

«Stoltenberg vil nå lage et NATO-fond for å prøve å holde den uvinnelige krigen gående i år framover. Det betyr at medlemslandene vil sette seg selv i en permanent unntakstilstand, med alt det innebærer av politisk heksejakt, kamp mot femtekolonister, sensur og selvsensur, kanalisering av penger over fra velferds- til militærbudsjettet, i samfunn som allerede er inne i en økonomisk krise. Interessante tider. Skulle tro det var Putin som sto bak, men dette er en tilstand USA og NATO helt på egen hånd har klart å manøvrere seg inn i».

At det nye NATO-fondet er et forsøk mot å hindre Trump i å stanse krigen i Ukraina, blir også bekrefta av et intervju med Jeffrey Sachs.

Framheva bilde: Foto: ArmyAmber,Pixabay