Tyskland:

Svært få mot krig,
veldig mange mot AfD
— på gatene

Del:

I går, påskeaften, demonstrerte rundt titusen i Tyskland for våpenhvile både i Gaza og i Ukraina i den tradisjonelle påskemarsjen. Det er ubetydelig mot de rundt én million som i flere uker har demonstrert mot partiet Alternative für Deutschland; i praksis for å forby partiet.

Av Ove Bengt Berg
Red. Politikus

Ard.text-tv meldte 30.03.2024:

Lørdag samlet folk seg i en rekke byer til de tradisjonelle påskemarsjene. Ifølge en foreløpig oversikt fra fredskooperativets nettverk gikk mer enn 10 000 mennesker ut i gatene over hele Tyskland. Politiet talte 3500 deltakere i Berlin, mer enn 800 i Wiesbaden og rundt 630 i Hannover.
Årets demonstrasjoner er konsentrert om krigene i Ukraina og Midtøsten. Deltakerne krever våpenhvile, diplomatiske løsninger og stans i våpenleveransene. [Oversatt: Politikus.]

Disse titusen er muligens også færre enn de markeringene Sarah Wagenknecht var med og initierte for et år sia mot opptrappinga av krigen i Ukraina: Aufstand für Frieden; Opprør for fred.

Tysk krigsiver igjen,
eller slumrer majoriteten?

Er dette et tegn på om tyskerne igjen ivrer for å delta offensivt i en krig i Europa, omtrent som om «hver generasjon tyskere hver sin verdenskrig»? I en meningsmåling fra tidlig i januar uttrykte 82 prosent av tyskerne uro for framtida.

Ard.text-tv 04.01.2024

Flertallet slumrer. Det er ingen som slår de som oppfatter seg som venstreside i å tromme sammen flest mulig føtter på gatene. Tross hundretusener venstreorienterte på gatene for forbud av AfD og liknende «demokratiske» krav, det monner lite når det er rundt 85 millioner innbyggere i Tyskland og det overveldende flertallet ikke følger de «radikale» på gatene. (Enn så lenge.)

I begynnelsen av mars hadde motstanden mot å sende missiler til Ukraina som kan ramme mål i Russland, økt fra 52 prosent til 61. Og støtta tilsvarende redusert. Samtidig er det økende tilslutning i Tyskland til opprustning.

Vakler under USAs press
Statsministeren Olav Stolz har sagt nei til både å gi missiler til Ukraina som kan treffe Moskva og til å sende tyske soldater til Ukraina. Hittil. Utenriksministeren fra De grønne, Annalena Baerbock, står ikke tilbake for noen tidligere tyske politikere i krigsiver. Tyskland har nå fullstendig akseptert rolla som USAs fremste og lydigste representant i Europa.

Økonomisk nedgang,
opprusting og krig løsninga?
Tyskland har ikke lenger økonomisk vekst. Finansministeren lova i går skattelette for tyskere flest, men med nedskjæring av alle offentlige utgifter — unntatt økte utgifter til opprusting. Hva blir de sosiale konsekvensene av de økonomiske prioriteringene? Det som alltid blir resultatet av kriger i vår tid: Vanlige folk taper mest.

Og etter krigen: Hvem skal betale for gjenoppbygginga av Ukraina? Klarer Tyskland å få med seg andre land til å betale? I tillegg kommer de enorme kostnadene til det grønne skiftet kombinert med det grønne skiftets energimangel.

Våpenhvile,
diplomatiske løsninger
og stans i våpenleveransene

Det må bli mange flere på gatene, ikke bare i Tyskland. Meningsmålinger og valg er nulliteter for de styrende.

Framheva bilde:
Fra en annen demonstrasjon i Berlin.
Når blir fredsmarsjene like store?

Foto: André Stiebitz,
med tillatelse fra Rubikon.