Når isbitene smelter, renner glasset da over?

NRK
erstatter kunnskap
med uvitenhet

Del:

Arve Tunstad er en pensjonert NRK-tilsatt. Den siste værrapporten fra organisasjonen til verdens meteorologorganisasjon blei omfattende presentert av NRK i samsvar med sine pålagte retningslinjer. Tunstad la 22.03.2024 ut en kommentar til NRKs presentasjon på Facebook. Kommentaren er gjengitt her med hans tillatelse.

Arve Tunstad:

I forbindelse med vårens versjon av WMOs årlige dommedagsrapport med kode rød, mobiliserte NRK sin ypperste klimaekspertise. Her er et lite knippe høydepunkter:

Dagsrevyen 19.03.2024

* Dagsrevyens programledere Nina Owing og Petter Oulie-Hauge hadde konsultert klimagruppa, og kunne fortelle at havnivået stiger voldsomt, blant annet fordi sjøisen smelter. Jeg viser til  Arvid Oens FB-kommentar om saken. [Oen skriver blant annet: De aller fleste med bare litt fysikk kunnskap, vet at når is smelter i vann eller havet, så påvirker ikke det vann- eller havnivået. (Fyll gjerne et glass med is, og fyll deretter vann oppi. La isen smelte, og kontroller at vannet ikke renner over.) Lagt til av Politikus.]

* NRKs klimaekspert Inger Marit Kolstadbraten «minnet» oss på formiddagen om at Stillehavsøyene er i ferd med å drukne av det stigende havet.

Jeg husker at noe av det siste jeg gjorde på jobb i NRK før jeg sluttet i 2016, var nettopp å forklare daværende utenriksansvarlig Kolstadbråten hvordan korallrevøyer vokser med stigende hav, noe Charles Darwin var den første til å beskrive, og som moderne forskning til de grader har bekreftet siden. De «truede» øystatene har stort sett vokst i landareal siste sytti år. Men Kolstadbråten fnyste foraktelig av min forklaring, slik fanatikere gjerne gjør.

* I NRK Nyheters sendinger gjennom dagen fortalte Kolstadbråten oss samtidig en historie om millioner av mennesker som flykter fra klimaendring. Men hun glemte å si at det så langt ikke er registrert én eneste klimaflyktning i verden. Hun hevdet at stadig flere flykter fra flom, men glemte å fortelle at IPCCs vitenskapsrapporter ikke kan påvise noen sikker endring av flomregimet i verden – og at antall døde av ekstremvær, inkludert flom, har blitt redusert med 98 prosent siste hundre år. Dette til tross for en nesten firedobling av verdens befolkning, og en formidabel folkeflytting til værutsatte kyster, deltaer og elveleier.

* Klimaeksperten påsto også at fattige land er blitt stadig mer rammet av dødelige tropiske sykloner. Hun trakk spesielt fram Bangladesh, som visstnok går en mørk framtid i møte, ifølge henne.

Hun lot være å fortelle at nettopp Bangladesh, i likhet med mange andre fattige land, altså har opplevd en dramatisk reduksjon av dødsfall ved  sykloner. I 1970 ble landet rammet av syklonen Bhola, og en halv million mennesker omkom. I 2020 traff den nærmest identiske syklonen Amphan landet. 86 mennesker mistet livet, og Bangladesh taklet katastrofen uten hjelp utenfra.

Årsak:
En formidabel fossilbasert økonomisk vekst som har gjort landet i stand til å utvikle et moderne varslings- og evakueringssystem.

Men NRKs klimaekspert sprer sitt katastrofistiske munnhell uten blygsel.

Det er forferdelig trist å observere det intellektuelle og journalistiske sammenbruddet i NRK. [så tagga Tunstad flere tidligere kolleger som nå fortsatt jobber i NRK. Mrkn Politikus].

Framheva bilde:
Foto:  Julia lavleis fra Pixabay