Klimarealistene:
Ny leder — ny linje

Del:

Red. Politikus:

På Klimarealistenes årsmøte 14.03.2024 i Oslo ble det valgt ny styreleder. Samtidig vedtok årsmøtet at en nå ikke bare skulle snakke om det manglende vitenskapelige grunnlaget for dagens drastiske klimatiltak, men nå tydeligere skulle vektlegge de økonomiske og sosiale konsekvensene av av klimapolitikken. Det vil bli en utfordring til særlig venstreorienterte som SV og Rødt: Vil de for første gang skifte retning og bli de ivrigste partiene for økonomiske nedskjæringer av vanlige folks velferd?

Det var Olav Martin Kvalheim fra Sunnfjord, tidligere professor i miljøkjemi, som ble valgt til den nye styrelederen som skal arbeide for å gjøre organisasjonen Klimarealistene om til en ledende organisasjon for motstand mot de velferdsnedskjæringene som de nye klimatiltaka representerer.

Klimarealistene sendte ut denne pressemeldinga etter årsmøtet:

Årsmøtet til Klimarealistene 14.03.2024 valgte ny styreleder, Olav Martin Kvalheim.

Han er pensjonert kjemiprofessor ved Universitetet i Bergen og bor med familien på slektsgården ved Dalsfjorden som ligger sør for Førdefjorden i Sunnfjord. Til oppdrag i Bergen kjører han vanligvis med elbilen sin.

Han har erfaring fra forskning og undervisning innenfor miljøkjemi og har deltatt i klimadebatten. Miljøvern er for han blitt viktigere nå da mange av klimatiltakene fører til store naturødeleggelser som f.eks. vindmølleparker i uberørte områder.

Kvalheim er godt fornøyd med å jobbe i samsvar med årsmøtevedtaket om at Klimarealistene i sin utadvendte virksomhet nå skal legge mer vekt på hva klimatiltakene vil bety for innbyggernes økonomi med redusert levestandard som f.eks. gjennom økte strømpriser.

Kvalheim har håp om at de kreftene som historisk har vært opptatt av innbyggernes økonomi og velferd fortsatt vil være det når de innser kostnadene og den manglende nytten av mange av klimatiltakene, f.eks. CO2-fangst og lagring.

Framheva bilde:
Olav Martin Kvalheim.
Foto: OBB/Politikus