Partileder Martinussen:
Ledende Rødt-medlemmer
med aldersdiskriminering
— er det ok?

Del:

Når ledende Rødt-medlemmer som Magnus Marsdal og Boye Ullmann uttaler seg offentlig prøver de å styrke argumentene sine med å framheve ytre kjennetegn på sine politiske motstandere. Som «eldre hvite menn» eller «eldre herrer». Og de to er ikke aleine i Rødt.
Dette er diskriminering fullt på høyde med annen diskriminering. Bytt bare ut «eldre hvite menn» med andre grupper som forsøkes å bli beskytta mot diskriminering.
Så vil vel det partiet som kanskje mest av alle er opptatt av å hindre formuleringer som kan gi hint av rasisme og diskriminering begynne å rydde opp i eget parti, Marie Sneve Martinussen? Som en annen partileder holder på med nå?

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Hetsing av eldre menn
For noen måneder sia kritiserte Rødts kanskje viktigste ideolog for strategiske retningsvalg, Magnus Marsdal, Pål Steigan i hånende ordelag på Facebook med at Steigans alder var en viktig årsak til hans påståtte feil. Marsdal fortsatte 31.01.2024 med at hovedproblemet med Anders Magnus argumenter mot islam var hans alder. Marsdal skreiv «Det hadde vært vakkert om den aldrende mannen var kommet i studio for å kjempe de unge jentenes sak.» Kritikken av Magnus sin alder beklaga Marsdal når hans pinlighet blei påpekt. Men Marsdals uttalelse kom ikke ut av intet, som en tilfeldighet. Den kom fra noe vanlig, nemlig Rødt-kulturen. For ikke lenge etterpå gikk Boye Ullmann fra Rødts ledende krigstroika på Facebook 10.03.2024 ut med å framheve at de som ikke er enige med han om Ukraina-krigen, har det ytre kjennetegnet at de er eldre og «herrer». Ullmann skreiv: «Jeg er fascinert (og egentlig litt trist) over at en del eldre (herrer for det meste, og noen yngre), har forlatt vårt utgangspunkt og standpunkt om …».

Styrke argumentasjonen ved å sparke nedover mot en gruppe som skapes som upopulær. Når Marsdal, Ullmann og hele kompaniet deres, som sjøl er både eldre, menn og hvite i huden, snakker negativt om den type ytre kjennetegn på mennesker, er det for å gjøre seg og argumentene sine bedre på bekostning av en gruppe mennesker som stemples som noe negativt. De som skriker høyest om diskriminering og antirasisme når de helt edru handler på sin fordømmende refleks.

Alder er den vanligste diskrimineringa i arbeidslivet
konkluderer OECD med i en rapport fra 2021. Forskere peker på at aldersdiskriminering er så sjølsagt at den framstår som internalisert i oss, som at sånn er det bare. Verken eldre sjøl eller andre reagerer på aldersdiskrimineringa. Mange forskere hevder at aldersdiskriminering i arbeidslivet er så utbredt at det er unaturlig å reagere på det.

I likestillings- og diskrimineringsloven er alder nevnt i § 1 som en av mange ytre kjennetegn en ikke skal diskriminere på grunnlag av. Det meste er ikke så viktig, for det står i § 1: «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling».

Rødt har et program for arbeidslivet. Det står ikke ett ord om aldersdiskriminering der. Antirasistisk Senter har ingenting om aldersdiskriminering.

Tror ikke på varselet om den store flomkatastrofen
Det at det er eldre hvite menn som ikke tror verken på den store flommen eller på de kostbare klimatiltaka og løftene om dårligere levestandard, er vel både et faktum og et viktig argument for at de tar feil? Men noen i Rødt trur kanskje at det heller enn «eldre herrer» er enten jøder, kvinner, samer eller muslimer som ikke har tilegna seg de riktige meningene om klimaspørsmålet?

Bruken opp med Trump, ned med Biden
Bruken av eldre hvite menn er en gammel hersketeknikk og et skjellsord under ledelse av feministene. Begrepet fikk et oppsving med Trump, men som stilna da den eldre Biden, blei en reddende politisk engel i stedet for den «eldre herren» Trump. Det blir nok ikke lett for eldre menn hvis Trump vinner presidentvalget i år. Uten å begynne å gå med svære skilt foran og bak seg for å tilstå at en tar avstand fra at de er gamle. Trøsten for mange får være at det knapt finnes eldre menn på Stortinget eller i regjeringa.

 Greit for Rødt?
Det er all grunn til å ha sympati med Marsdal, Ullmann & co. Det er jo mye enklere med «eldre hvit mann-kortet» enn med argumenter. Det er et så åpenbart overbevisende argumentet. Spørsmålet er så hvor går den juridiske grensa for at det igangsettes politietterforsking for aldersdiskriminering og for dom som Per Willy Amundsens uttalelser nå vurderes opp mot?

Går det en politisk grense for Rødt, partileder Marie Sneve Martinussen? Hva er galt med å være eldre, mann og hvit i huden? Vil du ikke ha dem som velgere? Hva er galt med med andre som også har spesielle ytre kjennetegn?

Framheva illustrasjon: Foto: OBB/Politikus