Red. OBB, Politikus

Tyskerne sier nei
til opptrapping,
til bombing av Moskva

Del:

Ikke alle de politiske lederne i Tyskland, men det tyske folket. Motstanden mot å gi de tyske Taurus-missilene til Ukraina som kan brukes til å treffe mål i Russland, som Moskva, har fra august 2023 økt fra 52 prosent imot til 61 prosent imot per 7. mars i år. Tilhengerne av å gi Ukraina disse missilene har minket fra 36 prosent til 29 prosent.
Kryssermissiler er jetmotor-drevne førerløse styrte raketter som flyr svært lavt og følger terrenget. Under lydens hastighet.
Dette er positivt med tanke på å utsette opptrappinga av krigen med alt det innebærer av unødig nedslakting og fare for at krigen kan komme ut av kontroll. Men det er negativt for alle som ikke ser for seg annet enn den totale og endelige seier, koste hva det koste vil.
Mange av de seks av ti tyskere som er imot å gi Ukraina disse treffsikre kryssermissilene, er sikkert tilhengere av AfD eller Sarah Wagenknechts parti SWB. Det er derfor forståelig at den tyske statsledelsen ønsker seg og diskuterer forbud av AfD, kanskje seinere også mot WSB.
Den nåværende tyske statsledelsen har sikkert kunnskap om erfaringene fra den tyske statsledelsen på 1930-tallet hadde med å kneble all motstand. Og den må jo sies å ha vært ganske vellykka?

Framheva illustrasjon:
DeutschlandsTrend.
Fra ard.de.text-tv

Oppdatert 11.03.2024 kl 22.53
Presisert at Taurus
er jetmotor-drevne førerløse styrte raketter
som flyr svært lavt og følger terrenget.