Ilan Pappe, israelsk historieprofessor

Tostatsløsninga ikke mulig,
Israel må desionifiseres

Del:

Politikus anbefaler dette intervjuet med Ilan Pappe utført av Aljazeera. Pappe er israelsk historiker som har måttet flytte fra Israel og er nå historieprofessor ved Universitetet i Exeter, Storbritannia. Pappe er født og oppvokst i Israel, og var med i krigen i 1973 som israelsk soldat.

Israeleren Ilan Pappes bok fra 2006.

Pappe forteller at meninga med erobringa av Palestina fra sionistenes side var å forskyve de opprinnelige innbyggerne til nabolanda. Men Egypt ville ikke ta imot dem som var tenkt til seg, og derfor blei det lille stedet Gaza oppretta som en fangeleir som har utvikla seg til den store fangeleiren som den er. Det som skjer der i dag er ikke etnisk rensning, det er rett og slett et folkemord, konstaterer Pappe.

Pappe forteller at alt under forhandlingaene om Oslo-avtalen skreiv han imot den. Tostatsløsninga er basert på manglende kjennskap til sionistenes ideologi, sier Pappe. Det er umulig for sionistene å godta tostatsløsningen. Med det er også umulig for dem å godta en-statsløsninga. Israel må derfor desionifiseres. Det er ikke lett å si hvordan den nye palestinske staten kan etableres, men det er den eneste realistiske og derfor viktig å ha som visjon, er Pappes budskap.

Ideen om at ethvert jødisk barn født hvor som helst i hele verden har rett til å være israelsk statsborger — på bekostning av dem som bor der, er rett og slett en meningsløshet. Pappe pekte også på et annet faktum: Etter internasjonal etablert rett har alle fordrevne og alle flykta rett til å komme tilbake til sitt land. Ingen har rett til å bo i hvilket land de vil, det avgjør statene sjøl. Pappe mener at fra den nye staten Palestina som ikke er basert på én religion, fra den vil mange settlere flytte tilbake til Europa og USA på samme måte som mange hvite flytta ut av Sør-Afrika da apartheid falt.

Akkurat som boykottaksjonen mot Sør-Afrika var vellykka, vil også boykott av Israel vise seg å være nyttig, anbefaler Pappe.

I Palestina er halvparten av befolkninga under 18 år. Det haster med at alle palestinere organiserer seg sammen i et nytt PLO, sier Pappe ellers i intervjuet som bør ses, her. Poengtert og lærerikt.

Red. Politikus.no